Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Školství v roce 2030

Ikona informativni

Školství v roce 2030

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Informace o zajímavé zprávě HolonIQ Education in 2030, která používá pro předpovídání budoucnosti ty nejmodernější postupy založené na sběru obrovského množství dat umocněné umělou inteligencí.
Klíčová slova: HolonIQ, předpověď, budoucnost, prognóza, Patrick Brothers, think-tank, globální trh

Zdaleka nejsme sami, kdo se dnes již nestará o to, co jsme chtěli před deseti lety. Zato to, co bude za deset let, o tom se píše skoro pořád. Pravděpodobně jste si všimli, že se u nás doma soustředíme na Strategii 2030+. Jinde ve světě se dělá mnoho podobných plánů na rozvoj školství. Leckdes si již všimli, že právě vzdělávání má klíčový význam pro budoucí prosperitu celé země. V pozadí takových vizionářských plánů, co dělat, jsou obvykle předpovědi budoucího vývoje. Spomocník v minulosti sledoval hlavně asi nejhodnotnější zprávu tohoto typu, a sice Horizon Report. S předpovědí budoucnosti se setkáváme ale mnohem častěji, v posledním období to byl např. Vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018, 5 ISTE trendů pro tento školní rok.

Přesto, když mě Stephen Downes upozornil na nejnovější zprávu HolonIQ Education in 2030 [1], ani na okamžik jsem nezaváhal a rozhodl se vás s ní seznámit.

HolonIQ je think-tank poskytující podporu vedoucím představitelům školské politiky na celém světě. O vysoké míře sebevědomí svědčí úvodní sdělení z jeho webu: „HolonIQ je nejlepším světovým zdrojem inteligentních vzdělávacích rozhodnutí, která mají smysl.“ Nutno ovšem přiznat, že má výsledky. Založen byl v roce 2017 jako inciativa spojující zájmy veřejného a soukromého sektoru s cílem podpořit zájmy lidstva v přicházejícím období, v němž bude vývoj stále více ovlivňován technologiemi. Filozofii jeho činnosti naznačuje samotný název, který prostřednictvím řeckého slova holon naznačuje chápání našeho světa jako komplexního systému, kde každá věc může být zároveň celkem i součástí něčeho jiného. Jen připomínám, že záměr HolonIQ je téměř shodný s podobným snažením (Team Human) Douglase Rushkoffa (Ovládej, abys nebyl ovládán!).

HolonIQ šel na věc skutečně vědecky s využitím nejnovějších metod. Autoři k identifikaci trendů provedli analýzu širokého spektra zdrojů z 50 tisíc organizací, 500 tisíc aplikací, milionů škol z celého světa a jednotlivých odborníků – článků, blogů a komentářů. Použili nástroje na analýzu hlasu včetně strojového učení. Vznikla velice přehledná taxonomie trendů dokonale mapující celé vzdělávací prostředí – Global Learning Landscape.

Zpráva Education in 2030 je nadstavbou této „zdola“ budované taxonomie uplatňující též „shora“ vedený pohled nejlepších expertů. Svým podtitulem „5 scénářů budoucnosti vzdělávání a talentu“ trochu připomíná starší studii OECD CERI Schooling for Tomorrow [2], která popisuje též 5 možných cest budoucího vývoje školství. Autoři se však neinspirovali jen u OECD, nýbrž např. též u Světové banky a dalších prognostikou se zabývajících institucí.

Výsledkem je komplexní pohled s pěti vzájemně se prolínajícími hlavními směry vývoje ovlivňovanými politikou vlád, trhem, výzkumem a dalšími faktory.

 1. Vzdělávání jako vždycky
  Tradiční vzdělávací instituce zůstanou důvěryhodným zdrojem poznání a tím nejefektivnějším nástrojem dopomáhajícím k prosperitě a získání zaměstnání. Vysoké školy budou konsolidovány a objeví se nové platformy rozvíjející talent. Hlavním zdrojem financování školství zůstane státní rozpočet (vlády).
 2. Regiony na vzestupu
  Regionální sdružení podporovaná strategickou a politickou spoluprací budou v soutěži vzdělávacího prostoru dominovat. Spojené úsilí poskytovat vzdělávání a podporu rozvoje talentu díky koordinaci místních aktivit (třeba na úrovni kontinentu) umocní schopnost lidí uspět na trhu práce.
 3. Globální hráči
  Díky volnému trhu se dále bude zvyšovat vliv velkých globálních korporací s nepřehlédnutelnou značkou a schopností dosáhnout značné efektivity a síly.
 4. Peer to Peer
  Dominovat bude bohaté personalizované online vzdělávání založené na kontaktu mezi lidmi, zvláště u VŠ studia a doplňkových kvalifikací. Blockchain zásadně změní postupy při udělování certifikátů a pomůže rozvoji kreativity a intelektuálního vlastnictví učitelů.
 5. Robo revoluce
  Umělá inteligence bude přítomná ve virtuálních tutorech a mentorech nastavujících cesty učení, hodnotících výsledky, poskytujících zpětnou vazbu a zapojujících živého učitele. Bude-li třeba, dojde k úplnému převrácení rolí v tom, kdo vzdělávací proces řídí.

HolonIQ opravdu umí upoutat pozornost. Svou zprávu doprovází odhadem, že globální vzdělávací trh dosáhne do roku 2030 velikosti 10 trilionů dolarů. Určitě stojí za to se s ní seznámit blíže. Třeba prostřednictvím přednášky ředitele Patricka Brotherse na konferenci v Tel Avivu, na níž přítomní hlasovali, který scénář považují za nejpravděpodobnější. Jasně zvítězila Robo revoluce.

Patrick Brothers, HolonIQ: The global education market is set to reach $10T by 2030

Citace:
[1] - Education in 2030. 2019. [cit. 2019-7-30]. Dostupný z WWW: [http://www.holoniq.com/wp-content/uploads/2018/06/...].  
[2] - Schooling for Tomorrow - The Starterpack: Futures Thinking in Action. 2007. [cit. 2019-7-30]. Dostupný z WWW: [http://www.oecd.org/dataoecd/44/55/38981492.pdf].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 29. 08. 2019
Zobrazeno: 2492krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Školství v roce 2030. Metodický portál: Články [online]. 29. 08. 2019, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22197/SKOLSTVI-V-ROCE-2030.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: Jan MaršákVloženo: 30. 08. 2019 14:01

"Robo revoluce
Umělá inteligence bude přítomná ve virtuálních tutorech a mentorech nastavujících cesty učení, hodnotících výsledky, poskytujících zpětnou vazbu a zapojujících živého učitele. Bude-li třeba, dojde k úplnému převrácení rolí v tom, kdo vzdělávací proces řídí." K uvednému úplnému převrácení rolí ale dojde asi jen stěží. Vzdělávací proces totiž  zahrnuje množství nealgoritmických kognitivních procesů (takových jako jsou například formace konceptuálních objektů, domněnek, kritické usuzování), nemluvě o pocitech a emocích. A tak AI nemůže získat rozhodující roli v řízení vzdělávacího procesu, ikdyž stále více rutinních funkcí v tomto procesu bude jistě přebírat. O tom není pochyb.

 

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 30. 08. 2019 20:25

Vnímejme to tedy jen jako jednu složku budoucího vývoje. Takovou, která sice zcela nepřevládne, ale bude všude přítomná. Vždy si v podobné situaci vzpomenu na starý a stále platný bonmot: "Učitel, kterého dokáže počítač nahradit, má být nahrazen!"

Autor: Jan MaršákVloženo: 30. 08. 2019 21:53

Učitel může být jistě v některých případech počítačem nahrazen, ale podle mne ne ve všech.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 31. 08. 2019 08:05

To znáte, o tom čínském systému přípravy žáků k přijímačkám firmy Squirrel AI (Čínská cesta k umělým učitelům)? V soutěži se skutečnými učiteli vítězí!

Samozřejmě si rozumíme. S výchovou k demokracii to nemá nic společného.

Autor: Jan MaršákVloženo: 31. 08. 2019 13:33

Jde ale samozřejmě o to, jak je systém přípravy žáků k přijímačkám nastaven  a jaké znalosti se po nich požadují. Z Vašeho článku Čínská cesta k umělým učitelům je zřejmé, že jde především o znalosti faktů.

Mimochodem, dnes počítače (zdánlivě) porážejí např. v šachách i světové velmistry. Neporážejí je ale ve skutečnosti počítače, nýbrž systém tvořený počítačem a lidmi, kteří ho sofistikovaně naprogramovali pro šachovou hru.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 01. 09. 2019 17:39

Přesně tak. Lidé, kteří umějí vytvořit aplikaci, která připraví žáka na znalostně orientované testy, to jsou ti, kteří nahradí ony učitele, kteří dosud v této činnosti vynikali. A přiznejme si, bude jich potřeba mnohem méně.

Pane Maršáku, bez problémů se shodneme. Důsledek je zřejmý. Zásadní je, jaké kompetence ověřujeme! Na ty nekognitivní vás počítač zatím nepřipraví.