Odborný článek

Mike Walsh

23. 9. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o známém expertovi na transformaci firem v prostředí internetem podporovaného globálního trhu, který je častým zvaným řečníkem na konferencích, naposledy na ISTE19.

Mika Walshe (@mikewalsh) jsem se začal zajímat díky tomu, že byl hlavním zvaným řečníkem na letošní největší edtech události, na konferenci spojené s výstavou a mnoha doprovodnými akcemi, ISTE19. Ukázalo se, že to stálo za to.

Mike Walsh je poloviční Číňan žijící v Hongkongu. Považuje se, díky nepřetržitému cestování, za moderního nomáda. Má praxi s aplikací internetu v nových mediích (televize). Dnes je ředitelem globální poradenské společnosti Tomorrow pomáhající manažerům uspět ve 21. st. Věnuje se primárně problematice byznysu ve spojení s aktuální technologickou revolucí, která mění zažité formy řízení firem. Jeho myšlenky jsou však inspirativní i pro školství. Napsal 3 knihy, jejichž názvy celkem výstižně napovídají, čím se zabývá – Futuretainment: Yesterday the World Changed, Now It's Your Turn (2009), The Dictionary of Dangerous Ideas (2014), The Algorithmic Leader: How to Be Smart When Machines Are Smarter Than You (2019). Velmi inspirativní je jeho série rozhovorů se známými osobnostmi publikovaná formou podcastu Between Worlds.

Mike Walsh patří k vynikajícím řečníkům. Právě touto cestou dělá své firmě největší reklamu. Jeho přednášky jsou založeny na příbězích, ne na datech. Vzal si k srdci všeobecně uznávanou vlastnost různých prognóz vývoje, a sice to, že silně přeceňujeme vliv technologií v blízké budoucnosti, ale podceňujeme vliv dlouhodobý (Amarův zákon). Aby vzbudil co největší zájem, pracuje s katastrofickým na disrupci založeným modelem vzdálené budoucnosti. Tvrdí, že musíme věnovat pozornost hlavně tomu, co budeme dělat „v příštích 5 dnech“, protože o tom, co jednou bude, rozhodujeme dnes „The future is now!“. Vyhledal jsem na jeho webu několik pasáží naznačujících, jak je jeho agenda propojena se vzděláváním.

Vaše děti budou první generací, která bude do určité míry vychovávaná umělou inteligencí (AI). Zařízení disponující umělou inteligencí schopné komunikovat (Alexa, Google, Siri) jsou běžnou součástí světa, v němž vyrůstají.“ Ten svět však již není jen digitální, je hlavně algoritmický. Díky tomu jsou děti vystaveny „pohlcujícím, vysoce individualizovaným zážitkům“.

Příští velké změny obchodní praxe budou podmíněny daty řízenými interaktivitami, s nimiž se děti setkávají denně.“ „Generace, narozená v éře chytrých mobilů, bude chtít, abychom změnili svůj přístup k technologiím. Bude očekávat, že jí nabídneme lepší, rychlejší, bohatší a více personalizované prostředí.

Forget Millenials, worry about 8 year olds (Zapomeňte na mileniály, zajímejte se o 8 let staré)

Podle Mika je třeba si uvědomit, že technologie samy o sobě nejsou důležité. Důležité je to, že lidé v důsledku jejich používání mění své chování. Pro představu alespoň jeden příklad naznačující, jak by mohly technologie chování lidí ovlivnit. Amazon již zavádí systém (pracující na základě prediktivní analýzy), který bude schopen dodávat zboží ještě dříve, než si ho zákazník objedná [1]. Bude na základě analýzy jeho chování vědět, co potřebuje. Zajímavým důsledkem by možná mohlo být například to, že většina lidí nebude potřebovat příliš velkou lednici ani mrazák. Potraviny budou dodávány průběžně a čerstvé.

Největší výzvou pro každou firmu není jen uspokojovat potřeby současných zákazníků, ale předvídat zájem budoucích. Díky tomu, že dnes jsou děti od útlého mládí vystaveny na datech založeným zkušenostem, AI generace bude interagovat, spolupracovat a komunikovat způsobem, který nejméně očekáváte.

Chytří šéfové již pochopili, že chtějí-li přežít nastávající změny, budou velice rychle potřebovat lidi se schopností orientovat se v prostředí řízeném pomocí algoritmů, automatizace a umělé inteligence. Zatím přesně nevíme, jak optimálně nastavit přípravu dětí na tento nový svět. Faktem je, že mnoho škol experimentuje s výukou programování. Cílem nutně není umět programovat, jde hlavně o to, aby si žáci dokázali představit, jak pracuje počítač – aby disponovali informatickým myšlením. Tou podstatnou schopností je umět vzniklý problém formulovat a strukturovat tak, aby k jeho řešení mohl být počítač použit.

V následující ukázce ze své přednášky (video níže) říká Mike Walsh doslova toto:
Svět v roce 2030 nebude na první pohled vypadat moc odlišně. Pořád se budete přihlašovat k nějakému portálu, pořád kolem sebe uvidíte lidi zírající na displej, fyzická infrastruktura platforem a aplikací bude vypadat podobně. Velký rozdíl však bude ve schopnostech firem dodávat lidem souvislé, dokonale vyladěné, personalizované zážitky, které jsou schopné zajistit soustavné zdokonalování (učení) a vlastní vývoj.

Otázkou zůstává, zda se nám učitelům vůbec podaří tento proces nějak ovlivnit?

Keynote Speaker Mike Walsh – Is Culture Your Operating System?

Literatura a použité zdroje

[1] – NICHOLS, Megan Ray. Amazon Wants to Use Predictive Analytics to Offer Anticipatory Shipping. 2018. [cit. 2019-8-11]. Dostupný z WWW: [https://www.smartdatacollective.com/amazon-wants-predictive-analytics-offer-anticipatory-shipping/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.