Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Personalizovaný systém Summit Learning
Odborný článek

Personalizovaný systém Summit Learning

14. 10. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Základní informace o vývoji personalizovaného systému řízení výuky Summit Learning a o tom, za jakých podmínek ho neziskovka TLP Education zdarma nabízí americkým školám.

O personalizovaném systému online výuky amerického řetězce škol Summit podporovaném Chan Zuckerberg Initiative se na Spomocníkovi mluvilo naposledy před třemi lety (Adaptivní student, ne adaptivní výuka). Jakkoli všechny podobné znalostně orientované systémy byly od počátku terčem kritiky (hlavně tehdy, když se ukázalo, že cílem je ušetřit na učitelích), systém Summit Learning se již tehdy od ostatních odlišoval tím, že byl hybridní, tj. integroval instruktivní i konstruktivní postupy a stavěl na učiteli.

Další vývoj směřoval k naplnění systému digitálním učivem odpovídajícím americkým standardům používaným při plošném testování žáků a k šíření jeho využití ve školách. Již dnes obsahuje stále zdokonalované učivo základních 4 předmětů (angličtiny, matematiky, dějepisu a přírodních věd). Politika snažící se o maximální rozšíření tohoto systému je velmi úspěšná. V současnosti ho používá 380 škol z 38 států USA. Vtip je v tom, že vývoj systému, obsahu a podpory je financován Zuckerbergovou nadací, takže využití této platformy je pro školy bezplatné!

Mohlo by se možná zdát, že vzhledem k tomuto faktu je počet zapojených škol pořád malý. Je to asi proto, že úspěšná implementace je poměrně obtížná. Dosavadní zkušenost říká, že přibližně 18 % škol zapojení po prvním roce vzdá [1]. Přestože přístup samotný je zadarmo, úspěch vyžaduje mnoho dalších investic ze strany školy – primárně v oblasti kompetencí učitelů. Summit si to uvědomuje, a proto se stále více soustředí na budování podpůrných aktivit, a vývoj platformy a systém v pozadí je až na druhém místě.

V nedávné době došlo k fyzickému oddělení provozu systému Summit Learning určeného veřejným americkým školám od vlastního řetězce Summit. Stalo se tak založením neziskovky TLP Education [2]. Nemohu se ubránit dojmu, že cesta, kterou se tato organizace vydala, je smysluplná. Nesnaží se o bombastickou reklamu, zato vysvětluje a učí, jak jejich platformu do výuky integrovat tak, aby to přinášelo prospěch každému žákovi.

Summit Learning Platform

TLP Education se snaží zájemcům o vstup předem vysvětlovat, jaké důsledky bude zapojení mít. Každá škola musí podepsat smlouvu, v níž se zavazuje splnit určité podmínky. Zjednodušeně vypadají takto:

  1. Vytvoření týmu s účastí vedení, který je za implementaci modelu řízení výuky Summit zodpovědný.
  2. Každý zapojený žák musí využívat model ve všech 4 klíčových předmětech – angličtina, matematika, dějepis a přírodní vědy (jsou provázané).
  3. Povinné školení zapojených učitelů organizované TLP Education.
  4. Škola musí na částečný úvazek zaměstnat experta Summit jako koordinátora a spolupracovat s ním.
  5. Výuka musí být zorganizována v ročních cyklech a musí integrovat 3 hlavní komponenty Summit metodiky – mentoring (každý žák min. 10 min setkání s mentorem týdně), projektová výuka, sebeřízené učení (viz Summit Learning Cognitive Skills Rubric).
  6. Nutnost přijmout vlastní Summit systém hodnocení výukových výsledků včetně služeb poskytovaných nezávislou organizací NWEA, která se specializuje na dlouhodobé vědecky podložené hodnocení schopností a růstu žáků (spolupracuje s Khan Academy).

Pro toho, kdo by si chtěl sytém Summit Learning vyzkoušet, je k dispozici omezená Demo verze.

Jediné, co si každá škola musí před zapojením rozmyslet, je to, že se stává závislá na systému, který ve skutečnosti vlastní soukromá osoba, která má k dispozici data všech žáků. Teoreticky bude možné jejich výchovu ovlivňovat stejně, jako to dělá samotný Facebook (viz Démonologie podle Marka Pesceho).

Literatura a použité zdroje

[1] – BARNUM, Matt. Summit Learning, the Zuckerberg-backed platform, says 10% of schools quit using it each year. The real figure is higher. 2019. [cit. 2019-9-2]. Dostupný z WWW: [https://www.chalkbeat.org/posts/us/2019/05/23/summit-learning-the-zuckerberg-backed-platform-says-10-of-schools-quit-using-it-each-year-the-real-figure-is-higher/].
[2] – TATE, Emily. Summit Learning Shares Lessons Learned: An Interview with Andrew Goldin. 2019. [cit. 2019-9-2]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/news/2019-08-19-summit-learning-shares-lessons-learned-an-interview-with-andrew-goldin].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.