Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Výuka digitálního občanství podle Googlu
Odborný článek

Výuka digitálního občanství podle Googlu

Anotace

Upoutávka na volně dostupný materiál vytvořený firmou Google obsahující 5 výukových lekcí věnovaných digitální gramotnosti žáků na úrovni 2. st. ZŠ včetně doprovodného webu a hry fixující získané poznatky. Obsah může sloužit jako zdroj nápadů pro naše učitele.

Za povšimnutí stojí kurikulum a doprovodný web, které školám připravil Google na podporu výuky tzv. „digitálního občanství“. To je pojem, který se objevuje ve všech aktuálních standardech kompetencí žáků minimálně od 2. stupně (Výzkum Common Sense, 5 ISTE trendů pro tento školní rok, Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu). Již samotný název (Be Internet Awesome) naznačuje, že cílem je dovést žáky k bezpečnému ovládnutí internetu a etickému chování. Jde však o mnohem více než jen o internetovou bezpečnost, jak ji známe. Materiál disponuje mnoha konkrétními příklady a přináší úkoly, které jsou ze života, a proto jsou pro žáky zajímavé. Myslím, že nejlepší bude, když se alespoň stručně podíváme na obsah, který je strukturován do 5 hlavních lekcí:

 1. Sdílej s porozuměním (Buď chytrý!)
  Lekce obsahuje tyto aktivity: Kdy nesdílet; Čí je to profil; Jak nás vidí druzí; Udržet to v tajnosti; Tak jsem to nemyslel; Co má být vidět.
  Cílem lekce je umět spravovat svou pozitivní pověst online i offline, respektovat soukromí druhých i tehdy, když je nastaveno jinak, poznání důsledků špatně vedené digitální stopy, nebát se se zeptat v choulostivé situaci.
 2. Nedej se nachytat nepravdou (Dávej pozor!)
  Lekce obsahuje tyto aktivity: Jak odhalit phishingový útok; Kdo skutečně jsi; O botech; Je to skutečně pravda; Odhalování dezinformací.
  Cílem lekce je pochopit, že vše, co je online, není pravda, naučit se čelit útokům snažícím se zcizit naše citlivé údaje, odhadnout validitu webů a dalších zdrojů informací a umět odhalit manipulaci prostřednictvím neověřených tvrzení, falešné sliby výher apod.
 3. Zabezpečuj své tajnosti (Buď silný!)
  Lekce obsahuje tyto aktivity: Jak nastavit silné heslo; Nech si to pro sebe.
  Cílem lekce je naučit se, proč je soukromí důležité a jak souvisí s internetovou bezpečností. Součástí je přehled nástrojů pomáhajících v obraně proti útokům hackerů a jiným nebezpečím.
 4. Je lepší být přátelský (Buď pozitivní!)
  Lekce obsahuje tyto aktivity: Od nezúčastněného pozorovatele šikany k podpoře oběti; Jak pomáhat; Jak sdělit nepříjemnost přátelsky; Pozor na význam sdělení; Jak pozitivně ovlivnit online svět (včetně dospělých); Jak mediální sdělení ovlivňuje příjemce.
  Cílem lekce je naučit žáky, jak být pozitivní online i offline, jak tímto směrem vést online komunikaci. Identifikovat situaci, kdy je třeba konzultovat s důvěryhodnou dospělou osobou.
 5. Jsi-li na pochybách, mluv o tom (Buď statečný!)
  Lekce obsahuje tyto aktivity: Kdy je třeba vyhledat pomoc; Je dobré použít online služeb pro oznámení; Co znamená být statečný.
  Cílem lekce je rozeznat situaci, kdy je nutné hledat pomoc, a jaké formy tato pomoc může mít. Kdy do řešení zapojit dospělého.

Součástí tohoto materiálu je kromě vlastního výukového obsahu (kurikula) též dopis rodičům, metodické pokyny pro učitele a doprovodný web, kde je k dispozici též hra Interland, která fixuje poznatky všech lekcí.

Skoro není co dodat. Snad jen to, že tento stručný přehled obsahu má jen malou vypovídací hodnotu. Úroveň a použitelnost nejlépe posoudíte sami, když se s tímto materiálem blíže seznámíte. Je vytvořen s dokonalou znalostí potřeb mladých lidí a s porozuměním jejich zájmům. Obsahuje mnoho zajímavých praktických aktivit, které mohou být inspirací i pro naše učitele hledající cesty, jak nejlépe učit digitální a mediální gramotnost.

Poznámka: Omlouvám se za genderovou nevyváženost. Obsah lekcí se vztahuje k žákovi, žákyni si, prosím, dosaďte sami.

Literatura a použité zdroje

[2] – NADEL, Brian. Google helps students behave. 2019. [cit. 2020-1-15]. Dostupný z WWW: [https://www.techlearning.com/buying-guides/google-helps-students-behave].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.