Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Otevřené online kurzy pro učitele na Edu...

Ikona informativni

Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskopu

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Informace o dvou nových MOOC kurzech tematicky zaměřených na změny ve výuce informatiky s přesahem do mnoha předmětů, které vyvinul projekt PRIM, a přináší je portál Eduskop.
Klíčová slova: PRIM, informatické myšlení, Eduskop, MOOC, robotika, Open edX, DVPP, celoživotní učení, kompetence, digitální gramotnost

Na Spomocníkovi se většinou domácím událostem příliš nevěnujeme. Dnes uděláme výjimku. Svou činnost totiž zahajuje nový portál přinášející volně dostupné MOOC kurzy pro celou naši učitelskou veřejnost – Eduskop.

Jedná se o portál Západočeské univerzity v Plzni, který bude primárně sloužit k dlouhodobé podpoře činnosti této instituce. Jeho rozjezd je však aktuálně spojen s existencí projektu PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení), který pod vedením Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci realizace naší Strategie digitálního vzdělávání svádí dohromady hned několik našich pedagogických fakult k přípravě nového pojetí výuky informatiky. Jedním z důležitých výstupů jsou učitelům volně dostupné kurzy, které jim pomohou nastávající změny lépe pochopit a uskutečnit.

Eduskop je postavený na platformě Open edX. To samo o sobě je velmi záslužný počin, protože se jedná o volně dostupný software (courseware) vyvíjený na MIT, u něhož je zaručena kvalita i dlouhodobá udržitelnost (přenositelnost dat do nových verzí). Všichni uživatelé původního portálu edX (provozovaného MIT společně s Harvardem), a není jich málo, jsou navíc v tomto prostředí jako doma, a nemají tudíž již od začátku problém s orientací v kurzech.

Aktuálně se spouštějí dva kurzyÚvod do školní robotiky a Jak rozvíjet informatické myšlení. Autory obou jsou naši špičkoví odborníci, a to nejen vysokoškolští učitelé, ale i praktici ze středních a základních škol. To znamená, že obsah je maximálně kvalitní, a navíc je provázán s nejnovějšími výukovými materiály vyvinutými v rámci projektu PRIM. I po technické stránce je kvalita kurzů mimořádná, nebojím se říci, že téměř srovnatelná s produkcí MIT. Na první pohled vyniká vysoká úroveň videí vyrobených v AV studiu ZČU.

Úvod do školní robotiky je určen těm učitelům, lektorům či vedoucím kroužků, kteří chtějí zachytit současný trend a rozhodli se žáky (děti) naučit základy ovládání stále rostoucího počtu robotických hraček a stavebnic, a to včetně různých doplňků a nástrojů. Hlavním cílem je rozvíjet algoritmické myšlení, případně dospět až k základům programování.

Jak rozvíjet informatické myšlení je kurz s mnohem širším záběrem. Informatické myšlení je základním principem, jehož pochopení patří ke kompetencím potřebným pro uplatnění v budoucím světě, v němž se digitální technologie stanou nedílnou součástí života, a schopnost je maximálně využít bude nezbytnou téměř ve všech oborech. Proto tento kurz není určen jen čistým informatikům. Klade velký důraz na vysvětlení souvislostí propojujících tuto problematiku s různými obory (předměty). Jak v rámci kurzu zjistíte, právě informatické myšlení je významnou součástí myšlení kritického i tvořivého, tedy nosným prvkem nadcházejících změn nejen ve výuce informatiky, ale i všech připravovaných revizí RVP, které proběhnou v souvislosti s připravovanou Strategií 2030+. Jeho absolvování proto lze doporučit všem učitelům, kteří chtějí jít s dobou.

Oba zde popisované kurzy využívají nejen společné prostředí, ale mají též stejnou filozofii MOOC kurzům vlastní. Každá lekce obsahuje teoretický výklad a praktické cvičení se zpětnou vazbou umožňující hodnocení výsledků. Velký důraz je kladen na aktivní zapojení účastníků včetně sdílení nápadů a praktických rad. Je docela možné, že právě toto bude pro naše učitele zatím trochu nezvyklé. Vývoj učitelské profese však jasně směřuje k potřebě mnohem větší spolupráce. Samotný vliv technologií na výukový proces ukazuje, že se bez soustavných inovací neobejdeme. Právě sdílení patří k osvědčeným formám jejich šíření.

MOOC kurzy projektu PRIM takto odstraňují překážky pro vzdělávání učitelů, jak těch, kteří se na tuto profesi teprve připravují, tak stávajících. Snad každý dnes už ví, že celoživotní učení se stává nutnou podmínkou úspěchu. Takže, s chutí do práce! Sejdeme se na Eduskopu.

Úvod do školní robotiky | pozvánka

 

Jak rozvíjet informatické myšlení | pozvánka

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 03. 02. 2020
Zobrazeno: 2999krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskopu. Metodický portál: Články [online]. 03. 02. 2020, [cit. 2021-01-25]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22409/OTEVRENE-ONLINE-KURZY-PRO-UCITELE-NA-EDUSKOPU.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.