Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Uspořádejme propojené, personalizované online projekty namísto tradiční, uzavřené, frontální online výuky
Odborný článek

Uspořádejme propojené, personalizované online projekty namísto tradiční, uzavřené, frontální online výuky

Tento článek je součastí seriálu: Online vzdělávání

Anotace

Co kdybychom na celý měsíc přerušili naši dosavadní, tradiční, uzavřenou online výuku a zkusili realizovat výuku projektovou? Samozřejmě opět online.
Autor: freepik – www.freepik.com

Prezenční forma výuky se často přenáší i do té online

Naše online výuka, aniž jsme si to včas uvědomili, začala často kopírovat formy a způsoby učení, které jsme předtím běžně aplikovali v naší prezenční výuce.

Ten, kdo běžně učil ve třídě frontálně s prezentacemi plnými slidů, přednáší nyní dál v synchronní online výuce přes video, aby následně v té asynchronní nahrál svá videa do příslušného školního vzdělávacího systému a zadal tam úkoly, které mají studenti plnit a odevzdat. A stejné je to se známkováním. Kdo si zakládal na známkách v prezenční výuce, zakládá si na nich i nyní, v té online. Naše zaběhlé výukové návyky se překlopením vzdělávání do online světa mnohdy jen prohloubily a nás ani nenapadlo je začít měnit a tuto změnu pak následně přenést zpět do třídy.

Na začátku dubna jsem se snažil nabídnout porušení jednoho zaběhlého paradigmatu a vyzval učitele, aby nechali své žáky na celý měsíc učit online a stali se v tomto procesu jejich pomocníky. 

I v měsíci květnu bychom mohli zkusit opustit naši tradiční online výuku a zkusit něco jiného. 

Propojené, personalizované online projekty namísto tradiční, uzavřené, frontální online výuky

Co kdybychom na celý měsíc zavřeli naše individuální předmětové online kurzy a učebny, ve kterých tyto kurzy provozujeme, a nabídli našim žákům online projekty, které by reflektovaly jejich potřeby, zájmy a šly napříč třídami, obory a za hranice naší školy?

Z deseti projektových, učitelských týmů by vzešla nabídka deseti projektů, do kterých by se žáci školy mohli zapsat a po celý měsíc květen na nich pracovat. Každý projekt by měl jasně definovaný obsah, cíl, výstup a možné další využití. Měl by svého sponzora, vedoucího a všechny role by byly rozděleny mezi jednotlivé členy tak, aby se každý co nejvíce v té své našel a ztotožnil se s ní. 

Pochopitelně by zde důležitou roli hrály technologie. Jen bychom nyní mohli více zapojit ty projektové (Slack, Trello). Vše by opět zastřešilo naše školní vzdělávací prostředí, pokud jde o další komunikaci (online hovory, maily, chat, práci s dokumenty apod.).

Ani tentokrát nepřicházím s nějakým novým, převratným nápadem. Projektovou formu jsme určitě všichni v nějaké podobě ve škole zažili. Asi jsme ji ale zatím nezkoušeli realizovat v plném online režimu. Myslím, že je to zajímavá výzva, která se nám nyní nabízí. A byla by škoda se jí nepostavit. Protože kdy jindy než právě teď?

Na co myslet při návrhu online projektů

  1. Abychom žákům nabídli dostatek témat pokrývajících všechny obory včetně těch uměleckých a humanitních (nejen technických), ze kterých si mohou vybrat.
  2. Aby žáci viděli v obsahu, cíli a výstupu projektu smysl, aby je vybrané téma zajímalo a bavilo.
  3. Na přizvání žáků do tvorby obsahu připravovaných projektů.  
  4. Na přínos projektu pro žáky, učitele, školu, lidi z dané městské části, města apod.
  5. Jaký bude mít projekt obsahový, věkový i místní přesah a zda jde dostatečně napříč obory, třídami, a ideálně též za hranice školy nebo ČR. 
  6. Na digitální kompetence a měkké dovednosti, které žáci a učitelé budou v projektu rozvíjet.
  7. Na vhodnou volbu technologií ve shodě s pravidly online pedagogiky (viz články v rámci seriálu Online vzdělávání).

Kteří žáci se mohou do online projektů zapojit

Projektový online přístup zvládnou při dobrém vedení jak žáci středních, tak i základních škol. U každé skupiny žáků je jen potřeba zohlednit jejich věk a dané schopnosti.

A pokud přeneseme aktivitu na žáky a dáme jim prostor, aby si projekty vymysleli, navrhli a dokonce i sami vedli, staneme se přirozeně jejich mentory a v této naší roli jim pak nejvíce pomůžeme v jejich dalším rozvoji. 

Kde brát inspiraci při návrhu online projektů

Závěrečné zamyšlení

Až se po čase ohlédnete zpět, na co budete ze svého online vzdělávání v době koronaviru nejvíc vzpomínat? Udělali jste se svými žáky a učiteli něco mimořádného, co mělo přesah a šlo za rámec vašeho předmětu, vaší třídy a školy? A dokázali jste něco z toho všeho následně přenést do vaší následné online výuky v dalším školním roce?

Výše uvedené online projekty, společně s online výukou samotných žáků, by takovýmito mimořádnými zkušenostmi mohly být. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.