Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Fotíme Česko se žáky
Odborný článek

Fotíme Česko se žáky

Anotace

Představení projektu Fotíme Česko a jeho možnosti realizace se žáky, ať ve škole, nebo mimo ni.
Autor díla: freepik.com

Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů a zejména jejich tvorba jsou základními pilíři digitálního vzdělávání a digitální gramotnosti. Rozšiřování Wikipedie pak patří k jednomu z nejlepších příkladů takovéto tvorby, ale co si budeme říkat, nemusí oslovit každého. Někteří raději než k psané formě tíhnou k tvorbě multimediálního obsahu. A v oblasti otevřených zdrojů je na tomto poli jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších projektů Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons je projekt nadace Wikimedia, který slouží jako organizované centrální úložiště licenčně volných fotografií, videa, ilustrací, zvuků a dalšího multimediálního obsahu.“ (1) Tento obsah lze využít nejen ve Wikipedii a dalších projektech nadace Wikimedia, ale kdekoliv jinde, za dodržení příslušné licence Creative Commons (nejčastěji CC BY-SA).

Projekt Fotíme Česko

Pro ty, kteří rádi fotí a současně vytváří otevřené zdroje, se hodí projekt nazvaný Fotíme Česko, jehož cílem je pořizovat svobodné snímky z území České republiky, které v článcích na Wikipedii chybí, a tím ji vylepšovat, stejně jako další sesterské projekty nadace Wikimedia. (2)

Zapojení do projektu je přitom velmi jednoduché. Pomocí vybrané aplikace nejprve zmapujete nezachycená místa, ať už ve vašem okolí, nebo kdekoliv jinde v České republice, vyberete si, co chcete konkrétně fotit (ulice, památky, stavby, vodní plochy, apod.), naplánujete si svou cestu, nafotíte vybrané objekty či místa, po návratu domů nahrajete své fotografie do úložiště Wikimedia Commons, přidáte vhodné kategorie pro lepší dohledání fotografií a následně tyto fotografie propojíte s Wikidaty (datovými položkami v databázi, kterou využívá např. i Wikipedie).

Fotíme Česko se žáky

Projekt Fotíme Česko se tak výborně hodí do výuky různých předmětů, nebo ještě lépe do výuky zastřešující jedno velké téma napříč předměty.

Já jej integroval do předmětu multimédia. Samotné tvorbě předcházelo nejprve obecné seznámení žáků s konceptem otevřených zdrojů, s projektem Wikimedia Commons, s variantami licence Creative Commons a důvody, proč je používáme, a taktéž s kompozicí a hloubkou ostrosti, coby základními přístupy při tvorbě bitmapové grafiky.

Společně se žáky jsme poté vybrali zajímavá místa v okolí školy a vyrazili na přibližně dvouhodinový fotografický workshop s 4–5 zastávkami na významných a nezmapovaných místech.

Po návratu následovalo třídění a drobné úpravy fotografií a jejich vkládání do úložiště Wikimedia Commons včetně kategorizace.

Fotíme Česko se žáky jako školní projekt

Podobně realizovaná výuka však dostatečně nevyužívá možností, které celý projekt skýtá. Fotíme Česko se žáky má potenciál na to stát se školním projektem a společenskou událostí, do níž mohou být vtaženi různí aktéři z řad žáků, učitelů, rodičů, místních pamětníků nebo významných osobností, kteří mají vztah k daným místům.

A žáci se pak mohou najít nejen v roli fotografů vytvářejících otevřený obsah, ale též v roli reportérů natáčejících rozhovory s místními obyvateli, nebo coby členové filmového štábu dokumentující celý projekt.

Z vytvořených materiálů může vzniknout vernisáž v prostorách školy za účasti všech zainteresovaných, vedení školy, učitelů, žáků a dalších hostů.

Komplexním pojetím celého projektu v rámci školy se z něj může stát společenská událost, kde se mohou setkávat lidé napříč generacemi a sdílet své životní příběhy a zkušenosti.

Fotíme Česko v době uzavření škol

Přestože není možné při uzavření škol některé z výše popsaných variant projektu Fotíme Česko uskutečnit, neznamená to, že by nemohl být proveden žáky individuálně. Instrukce a úvodní teoretické seznámení s projektem a jednotlivými jeho fázemi mohou žáci obdržet online formou, výběr objektů a jejich následné focení by probíhalo v místech, kde žáci žijí.

Závěrem

Projekt Fotíme Česko může být realizován jak individuálně, tak skupinově, samostatně, v rámci jiného předmětu, napříč předměty, ve škole nebo mimo ni, v prezenční či online výuce. Otevírá nám celou řadu možností, jak jej uchopit a využít. A našim žákům nabízí příležitosti, jak rozvinout svůj talent a zlepšit své digitální kompetence.

 

*

 

Tento článek vznikl místo prezentace k vystoupení Fotíme nejen pro Wikipedii na konferenci Učitel IN 2020.

 

Použité zdroje

  1. Wikimedia Commons. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
  2. Wikipedie:Fotíme Česko. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Fot%C3%ADme_Česko

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.