Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 10 vzdělávacích trendů pro rok 2021
Odborný článek

10 vzdělávacích trendů pro rok 2021

27. 1. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Jak bude vypadat vzdělávání v roce 2021? Jaké přístupy a technologie jej ovlivní a budou formovat? Článek představuje několik vzdělávacích trendů současnosti a nabízí jejich vliv na další charakter vzdělávání.
Autor: freepik.com

Jak bude vypadat vzdělávání v letošním roce? Jaké přístupy a technologie jej ovlivní a budou formovat? Některé odpovědi na tyto otázky můžeme hledat v loňském roce i v letech předchozích, ostatní pak spíše v současnosti nebo blízké budoucnosti. Pojďme si společně několik aktuálních vzdělávacích trendů představit a nastínit, kam se v souvislosti s technologiemi budou dále ubírat a jak ovlivní další charakter vzdělávání.

1. Online vzdělávání zaměřené na personalizaci

Že bude také rok 2021 ve znamení online vzdělávání, jistě nikoho příliš nepřekvapí. Otázka zůstává nad jeho formou a zaměřením po přechodu do hybridního režimu, kdy opět začne spíše doplňovat výuku prezenční. Právě tam, kde v prezenční výuce nedokážeme uplatnit personalizovaný přístup, může pomoci forma online. [1]

2. Synchronní kolaborace a asynchronní učení

Taktéž vzdálená spolupráce žáků v reálném čase bude i v tomto roce pokračovat. Interaktivní prostředí, jak integrovaná do našich školních vzdělávacích prostředí, tak i ta, která tato prostředí doplňují, budou učiteli hojně využívána. Nejde v nich jen o zapojení a interakci žáků, ale též o rozvoj jejich asynchronního, personalizované učení. [1]

3. Whiteboard místo tabule

S integrací nástrojů pro kolaboraci a interakci souvisí i odklon od tužky, papíru, markeru, křídy a tabule stále častěji právě k jejich digitálním alternativám. Materiály učitelů, vytvořené v období online výuky ve whiteboardových prostředích jako Miro, Google Jamboard, Microsoft Whiteboard, Kami, Explain Everything, Whiteboard.fi a dalších, nabídnou učitelům výhody, které jim marker ani tabule ve třídě nikdy nemůže poskytnout. Benefity uvedených platforem již v roce 2021 určí výrazný odklon od tradičních forem, které se nově stanou alternativami těch digitálních. [1]

4. Výuka pomocí videa

Výuka pomocí videa začala být během online vzdělávání také na vzestupu. Speciálně animační videa jsou nesmírně prospěšná pro obohacení hodin a dokážou zajistit srozumitelnost obsahu, což může zlepšit výstupy žáků a snížit pracovní zátěž učitelů. [2]

5. Učení pomocí interaktivních prohlídek s prvky rozšířené a virtuální reality

Ani zapojení virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání nezůstane v roce 2021 stranou. Pomáhá v tom řada vědeckých projektů, za všechny zmiňme např. ten z Nasa, který zahrnuje řadu virtuálních prohlídek s integrací rozšířené či virtuální reality. Právě v době pandemie šlo mnoho institucí cestou zprostředkování svého obsahu a prostoru ve formě virtuálních prohlídek. [2]

6. Nanovýuka

Displejové vyčerpání, nebo chcete-li snížení doby pozornosti při každodenní několikahodinové online výuce prostřednictvím videokonference, vede k tomu, že žáci nejsou schopni se koncentrovat a zpracovat velké množství informací. Řešením může být nanovýuka, přístup, kdy žákům poskytneme menší množství informací v kratším časovém úseku. Učení v menších dávkám prokazatelně zvyšuje u žáků schopnost porozumění a uchování informací a vede ke zvýšení produktivity, udržení pozornosti a předpokladů k učení. V nanovýuce jde vedle identifikace potřeb žáků, nastavení vzdělávacích cílů a výběru obsahu zejména o to, aby byl tento obsah stručný, ideálně do 2–5 minut. [3]

7. Gamifikace

Mezi nejpopulárnější trendy vzdělávacích technologií patří dle očekávání gamifikace, tedy učení prostřednictvím hraní k zlepšení výsledků, přeměně třídy v herní zónu s cílem odhalit kreativitu žáků, spolupráci a týmovost, a následně k rozvoji jejich schopností a vědomostí v daném předmětu. V tomto konceptu je však také potřeba myslet na to, aby žáci mysleli i na další povinnosti v ostatních předmětech, nejen na hraní. [4]

8. M-vzdělávání na prvním místě

Primární způsob vzdělávání pomocí mobilního telefonu je dalším trendem roku 2021. Přizpůsobení obsahu z desktopového formátu stránek do podoby mobilních aplikací umožňuje žákům snadný přístup k materiálům online kurzů pomocí mobilních zařízení. Kurzy jsou jim tak k dispozici pomocí několika ťuknutí do telefonu. Model M-vzdělávání tak zvítězil u odborníků při návrhu vzdělávacích systémů pro budoucí generace. [4]

9. 5G vzdělávání

Oblast vzdělávání neuvěřitelně vzrostla s nástupem 5G bezdrátové technologie.

Nárůst rychlosti a dosahu – a zkrácení doby odezvy – poskytl mnohem silnější vzdělávací zážitky než doposud. Žáci mohou interagovat s mnohem větším počtem zařízení v kratším čase. Navíc technologie 5G zapříčinila nárůst počtu nových vzdělávacích aplikací, vytvoření nové vzdělávací atmosféry (3D), transformaci internetu věcí do tradičních učeben, dostupnost vzdělávacích systému ve venkovských oblastech nebo zkušenost se stahováním a nahráváním obsahu mnohem vyššími rychlostmi. [4] [5]

10. Vzdělávání přes sociální média

S rozmachem sociálních platforem mnoho vzdělávacích institucí začalo používat sociální sítě jako komunikační nástroj, prostřednictvím nějž mohou žáci snadno navzájem interagovat, sdílet studijní materiály, diskutovat s ostatními ve skupině a jednoduše komentovat. Typickým příkladem tohoto trendu je organizace TedED, která vytvořila lekce, které stojí za to sdílet, a publikovala je na YouTube, kde tato vzdělávací videa mohou lidé snadno zhlédnout a sdílet. I v roce 2021 budou sociální média budovat kulturu spolupráce a sdílení vedoucí k lepšímu vzdělávacímu zážitku. [2]

Výše uvedené predikce vychází ze znalosti dané problematiky a zkušenosti jejích autorů. Jsou výsledkem spojení odbornosti, schopnosti předvídat a jisté míry vizionářství. Možná si říkáte, k čemu jsou všechny tyto predikce dobré, vždyť předvídat budoucnost zase až tak důležité není. A máte pravdu. Důležitější než predikce vytvářet je stát se jejich součástí. Jak kdysi někdo řekl: „Nejlepším způsobem, jak předpovídat budoucnost, je tvořit ji.“ [6] Pojďme ji tedy společně tímto způsobem předpovídat.

Literatura a použité zdroje

[1] – FARD, Adam. EdTech Design Trends 2021. [cit. 2021-1-25]. Dostupný z WWW: [https://adamfard.com/blog/edtech-design-trends].
[2] – BUI, Sean. Top Educational Technology Trends In 2020-2021. 2020. [cit. 2021-1-25]. Dostupný z WWW: [https://elearningindustry.com/top-educational-technology-trends-2020-2021].
[3] – STACE, Charlotte. The top five educational trends to look out for in 2021. 2020. [cit. 2021-1-25]. Dostupný z WWW: [https://blog.pearsoninternationalschools.com/the-top-five-educational-trends-to-look-out-for-in-2021/].
[4] – MOMOOZE, Team. Top 7 Educational Trends for 2021. 2020. [cit. 2021-1-25]. Dostupný z WWW: [https://www.momooze.com/educational-trends-for-2021/].
[5] – WIKIPEDIE:, Otevřená Encyklopedie. 5G. 2017. [cit. 2018-3-6]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/5G].
[6] – We Cannot Predict the Future, But We Can Invent It. 2012. [cit. 2021-1-25]. Dostupný z WWW: [https://quoteinvestigator.com/2012/09/27/invent-the-future/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Janek Wagner
30. 1. 2021, 22:19
Prosím, chybí odkazy na zdroje.
Jaroslav Mašek
31. 1. 2021, 10:49
Všechny odkazy jsou u zdrojů uvedeny.
Jaroslav Mašek
4. 2. 2021, 17:29
Diskuze navazující na tento článek bude probíhat v neděli, 7. 2. 2021 od 20:00 na Clubhousu. https://www.joi…xovYOJ3l
Jaroslav Mašek
7. 2. 2021, 21:29
Pokračování diskuze, volně navazující na tento článek, proběhne v neděli, 14. 2. 2021 od 20:00 opět na Clubhousu. https://www.joi…Mwo1WlgO

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.