Domů > Spomocník > Gymnaziální vzdělávání > 10 způsobů, jak vytvořit bezpečné prostředí pro LGBT+ žáky
Odborný článek

10 způsobů, jak vytvořit bezpečné prostředí pro LGBT+ žáky

16. 6. 2021 Gymnaziální vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Jak se cítí LGBT+ žáci ve vaší třídě a škole? A jak bezpečné prostředí to pro ně je? V tomto článku se podíváme na 10 způsobů, které nám mohou pomoci takové bezpečné prostředí vytvořit.
Autor: Jaroslav Mašek, Canva.com

 

Otázku, jak se moji žáci cítí v naší třídě, si v roli třídního učitele pokládám poměrně často. Tato otázka se přitom vztahuje i na mé LGBT+ žáky, přestože nevím, kolik jich v naší třídě je. Na jejich počtu mi nezáleží. Nezáleží mi na sexuální nebo genderové identitě mých žáků. Na čem mi však záleží velmi, je to, aby v případě, že patří do spektra neheterosexuálních nebo necisgenderových identit, nebyli v mé třídě a naší škole diskriminováni, zesměšňováni, nebo dokonce šikanováni. Ve své třídě se proto od začátku snažím o vytváření takového klimatu, které netoleruje jakékoliv třeba jen náznaky xenofobního či homofobního chování a vystupování. V našich 10 pravidlech společného soužití, které si mí žáci sami na naší první hodině vytvořili, najdete mimo jiné takové zásady jako: respektovat se navzájem, snažit se porozumět si, či neodsuzovat druhé. Právě tyto tvoří dobrý základ, o který bychom se mohli v případě potřeby opřít. (1)

Jinou otázkou je, zda jsou mí žáci ochotni svým spolužákům svou sexuální a genderovou identitu odhalit. Troufám si tvrdit, že ne, tedy určitě ne všem. Je to pochopitelné. Jde o osobní a velmi důvěrnou informaci, kterou často nemusí znát ani jejich rodiče. Proto se s ní svěří pravděpodobně pouze nejlepší kamarádce nebo kamarádovi. Ano, důvěra zde hraje zcela zásadní roli, a to nejen mezi kamarády ve třídě, ale také mezi žáky a třídním učitelem, a také jím a rodiči. Role třídního učitele je zde zcela klíčová. Ale nezáleží jen na nich, jde také o vedení školy a ostatní učitele a žáky.

Úroveň a vyspělost společnosti (školu nevyjímaje) se pozná mimo jiné také podle toho, jak se chová k LGBT+ komunitě a dalším menšinám a jak jim dokáže zajistit podporu a vytvořit bezpečné prostředí.

10 způsobů, jak vytvořit bezpečné prostředí pro LGBT+ žáky

Přemýšlím, jak bezpečným prostředím pro LGBT+ žáky je naše škola a ostatní školy v ČR. Přál bych si, aby byly ukázkou vyspělé a moderní společnosti, té, o které píšu výše. Pomoci by jim k tomu mohly některé z následujících tipů. (2)

  1. Uvědomujte si genderové stereotypy.
  2. Přemýšlejte, jaká slova volíte.
  3. Zařaďte témata LGBT+ do výuky.
  4. Připusťte různorodou strukturu rodin žáků.
  5. Netolerujte xenofobní či homofobní chování.
  6. Zabraňte diskriminaci a šikaně.
  7. Dejte žákům najevo, že vaše třída je skutečným inkluzivním prostředím.
  8. Podpořte žáky, kteří přiznají svou homosexualitu.
  9. Respektujte soukromí LGBT+ žáků.
  10. Mějte k dispozici vhodné zdroje.

Jak s tématem začít ve škole

Materiály zaměřené na LGBT+ problematiku nabízí například Česká televize na svém portále ČT EDU. Lze se v nich dozvědět například o rozdílech mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, o tom, co stejnopohlavním párům u nás chybí, pokud jde o právní úpravu jejich vztahu, co vede muže k tomu, aby se převlékali do ženských šatů a vystupovali v travesti show. Dále nabízí například odpovědi na otázky, jak se vyrovnat s tím, že jste gay a zároveň i praktikující katolík, jak probíhá proces tranzice, kdy a proč vlastně transsexualita vzniká nebo komu se se svou sexualitou svěřují ti, kdo vyrůstají v dětských domovech. Nejdůležitější body z uvedených problematik jsou pak shrnuty v pracovních listech. (3)

Pozitivní dopady technologií na LGBT+ komunitu

Pozitivní účinky technologií na LGBT+ komunitu lze zaznamenat v mnoha rovinách, od zvýšení její bezpečnosti (např. ochrana identity LGBT+ uživatalů v seznamce Tinder), propagace inkluzivity (na webu LGBTQ+ Experiment) přes zapojení LGBT+ členů do různých komunit s potřebnou podporou (např. EmptyClosets, TheTribe) až po poskytnutí vizuálního zpodobnění (Apple Emoji) nebo tvorbu působivého obsahu (v platformách jako Hulu, YouTube nebo iTunes aj.). (4)

Před pár dny jsem žákům prvního ročníku střední školy představoval formu prezentování podle TEDu. Následně dostali úkol přijít s jednou myšlenkou, kterou by touto formou chtěli sdílet s ostatními spolužáky, a následně si připravit svůj výstup. Jako příklad takové myšlenky jsem zmínil tu, kterou uvádím v tomto článku:

Vyspělost společnosti se pozná mimo jiné podle toho, jak se chová k LGBT+ komunitě.

Již samotné vyslovení zkratky LGBT+ mezi nimi vyvolalo různé reakce zahrnující i několik úšklebků. Objevila se dokonce i taková, že výchova dětí páry stejného pohlaví vede k jejich zneužívání, což ve mně vyvolalo značné znepokojení a potvrdilo obavu, kterou jsem měl. Že je před námi, žáky i učiteli, patrně velmi dlouhá a náročnou cesta. A také, že se budeme muset u nás na škole věnovat vzdělávání v oblasti LGBT+ víc, nejen v měsíci červnu.

Když se bavíme o inkluzi ve školách, nesmíme zapomínat ani na LGBT+ žáky. I oni čekají, že u nás učitelů najdou potřebné porozumění, podporu a pomoc.

Literatura a použité zdroje

[1] – LGBT. Wikipedie - Otevřená encyklopedie. [cit. 2021-6-13]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT].
[2] – MADRONE, Kelly Huegel. 12 Ways to Make Your Classroom Safe for LGBTQ Students. [cit. 2021-6-13]. Dostupný z WWW: [https://freespiritpublishingblog.com/2017/08/21/12-ways-to-make-your-classroom-safe-for-lgbtq-students/].
[3] – 3. Problematika LGBT+. ČT EDU. 2021. [cit. 2021-6-14]. Dostupný z WWW: [https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/problematika-lgbt].
[4] – PIERCE, Dave. 5 Ways Technology Has Positively Impacted the LGBTQ+ Community. 2020. [cit. 2021-6-14]. Dostupný z WWW: [https://www.progress.com/blogs/5-ways-technology-has-positively-impacted-the-lgbtq-community].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Jirka Kruspe
10. 7. 2021, 22:56
Na tý škole... um, parodii na školu je vás škoda.
E Kocourek
7. 8. 2021, 23:11
Pár poznámek k některým v článku zmíněným požadavkům:

Respektujte soukromí LGBT+ žáků.

V první řadě ať si svoje soukromí chrání oni sami. Nejlepší strategie je podle zásady "Don´t ask - don´t tell!" Takže se žáků nebudu na jejich sexuální orientaci vyptávat, a očekávám, že oni si ji nechají pro sebe. Že třídě nebudou svoji sexuální orientaci vnucovat.


Podpořte žáky, kteří přiznají svou homosexualitu.

Předem důrazně vysvětlím, že o žádná přiznání nestojím, a pokud se někdo PŘESTO přizná, zeptám se ho nebo jí, čemu nerozuměla.


Netolerujte xenofobní či homofobní chování.

Čeští a bruselští zákonodárci už zakázali ledacos, ale xenofobii ještě ne. Pokud někdo při pohledu na veřejné projevy homosexuálního vztahu zvrací, nedivím se mu. A jeho zvracení toleruji. Doporučím tedy žákům, aby svoji sexuální orientaci ve škole neprojevovali.


Zabraňte diskriminaci a šikaně.

Záleží na vymezení šikany. Nedovolím násilí mezi žáky, ale pokud se jeden žák nechce bavit s jiným žákem, je to jeho věc a nikoli moje.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.