Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Představte si, kdyby...
Odborný článek

Představte si, kdyby...

18. 8. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

O naší kreativitě, potenciálu a kampani Imagine if…, která je oslavou života a odkazu Sira Kena Robinsona a současně oslavou lidských schopností s uvědoměním si, že můžeme dělat věci jinak.
Zdroj: TED Ed


„Dnes chci mluvit o vzdělávání a kreativitě. Podle mě je kreativita stejně důležitá jako gramotnost a měli bychom ji považovat za stejně významnou.“

„Picasso jednou řekl, že všechny děti se rodí jako umělci. Problém je zůstat umělcem, když dospíváme. Jsem o tom vášnivě přesvědčen, totiž, že ke kreativitě nedorůstáme, ale odrůstáme od ní. Nebo spíše, že nás ji odnaučují.“

„Děti jsou ochotny riskovat. Když neví, prostě to zkusí. Nebojí se chybovat. Nechci říct, že chybovat je to samé jako být kreativní. Víme ale, že pokud nejste ochotni chybovat, nikdy nevymyslíte nic originálního. A v dospělosti většina dětí tuto schopnost ztrácí. Začnou se děsit toho, že udělají chybu. A takto řídíme i firmy. Stigmatizujeme chyby. A naše státní vzdělávací systémy dnes fungují tak, že chyby jsou tím nejhorším, co můžete udělat. Výsledkem je, že vzděláváme lidi bez jejich tvůrčích schopností.“

„Musíme zásadně přehodnotit naše chápání inteligence. O inteligenci víme tři věci. Za prvé, že je rozmanitá. Přemýšlíme vizuálně, zvukově, kinesteticky, v abstraktních pojmech, pohybově. Za druhé, že je dynamická. Inteligence je úžasně interaktivní. Ve skutečnosti ke kreativitě, kterou definuji jako proces přicházení s originální nápady, které mají hodnotu, mnohem častěji dochází prostřednictvím různých oborů a jejich pohledům na věc. A za třetí, že je odlišná.“

„To, co TED oslavuje, je nadání lidské představivosti. Musíme být nyní opatrní, abychom tento dar užívali moudře a odvrátili některé scénáře, o kterých se mluví. A jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je uvědomit si, jak bohaté a různorodé naše tvůrčí schopnosti jsou a jakou nadějí jsou naše děti. A naším úkolem je vzdělávat celou jejich bytost, aby mohly čelit budoucnosti. Mimochodem, my tuto budoucnost možná nespatříme, ale ony ano. A naší úlohou je pomoci jim ji zvládnout.“ [1]

Stěží se dnes najde učitel, který neviděl TED vystoupení Sira Kena Robinsona s názvem Zabíjí školy kreativitu?, ze kterého jsou výše uvedené úryvky.

Je to už více jak patnáct let, co byla v únoru 2006 publikována jako jedna z prvních šesti přednášek této platformy, a stále na ní zůstává nejsledovanějším vystoupením s více jak 71 milióny zhlédnutími.

A následovaly další: Nastolme revoluci vzdělávání! (2010), Jak uniknout ze vzdělávacího údolí smrti (2013).

„Věnuji se tomu, čím se živím už docela dlouho. A během té doby jsem balancoval v různých rolích: jako učitel, spisovatel, badatel, poradce a přednášející. Vedl jsem a byl zapojen do mnoha iniciativ po celém světě, týkajících se vzdělávacích systémů, firemních, kulturních a komunitních organizací.“ uvádí Sir Ken Robinson ve svém zkráceném životopisu.

Témata spojená s kreativitou vycházela z jeho akademické dráhy. Jako profesor umělecké výchovy (Professor of Arts Education) působil 12 let na Warwick univerzitě, než se stal profesorem emeritním. V roce 1999 vedl národní výbor pro kreativitu, vzdělávání a ekonomii ve vládě Spojeného království. Stal se také jedním ze čtyř mezinárodních poradců singapurské vlády pro strategii vybudování kreativního hubu jihovýchodní Asie. A výčet jeho aktivit v oblasti kreativity zde zdaleka nekončí. [2]

Tento týden to bude rok, co náhle a nečekaně odešel. Zůstává tu však nadále s námi, a to nejen díky své práci, myšlenkám a TEDu, ale také díky kampani Imagine if… (Představte si, kdyby…), která je oslavou jeho života a odkazu a též oslavou lidských schopností s uvědoměním si, že můžeme dělat věci jinak.

Ve svém životě a práci před nás kladl výzvy, vyptával se nás, vyzýval nás k představivosti:

  • Představte si, kdybychom vnímali různorodost jako přednost.
  • Přestavte si, kdybychom si cenili uměleckým předmětů ve školách.
  • Představte si, kdybychom ctili proces vlastního sebepoznávání.
  • Představte si, kdybychom zahrnuli chybu jakou součást procesu.
  • Představte si, kdybychom zpochybňovali naše domněnky.
  • Představte si, kdybychom věděli, že nejsme sami.
  • Představte si, že bychom mohli začít čerpat z nekonečného potenciálu.

„Je jen velmi málo věcí, kterými se lišíme od zbytku života na Zemi. Věřím, že v samém středu toho všeho je naše nevyčerpatelná síla představivosti. Představivost je schopnost přemýšlet o věcech mimo naši přítomnost. S představivostí dokážeme předvídat budoucnost, umíme se vrátit do minulosti, můžeme se odpoutat od přítomnosti, pokoušet se vidět věci tak, jak je vidí jiní lidé. Díky kreativitě rozvíjíme naši architekturu, vědecké důkazy, naše umělecká díla. Nežijeme jen tak ve světě, jak jej nalézáme, ale vytváříme v něm civilizace, teorie, technologie a dostáváme se až za hranice naší planety.“

Kampaň Imagine if… byla odstartována 4. března 2021 (den narození Sira Kena Robinsona) a běží celý rok. Zapojit se do ní můžete přímo na stránkách kampaně, na sociálních sítích s hashtagem #weimagineif nebo v češtině na nástěnce Představte si, kdyby… na našem padletu.

Dokončením věty Představte si, kdyby… můžeme společně přetvářet ty aspekty našeho života, které bereme za samozřejmé, vytvářet svět, jaký si přejeme vidět, a rozvíjet náš potenciál a kreativitu.

Další odkazy:

The TED Interview: Sir Ken Robinson (still) wants an education revolution

Literatura a použité zdroje

[1] – ROBINSON, Ken. Do schools kill creativity?. 2006. [cit. 2021-8-15]. Dostupný z WWW: [1. https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity/transcript#t-1131455].
[2] – About Sir Ken Robinson. 2021. [cit. 2021-8-16]. Dostupný z WWW: [http://sirkenrobinson.com/about/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.