Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Etika v centru pozornosti na ALTC 2021
Odborný článek

Etika v centru pozornosti na ALTC 2021

1. 11. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.
Tento článek je součastí seriálu: ALTC 2021

Anotace

První ze dvou článků věnovaných britské konferenci ALTC – tento Etickému rámci vzdělávacích technologií, který byl v rámci konference zveřejněn.

Velká Británie pro nás byla v oboru vzdělávacích technologií vždy inspirací. Příležitostí ke sdílení jsou konference. Odborníci jistě znají pravidelnou lednovou největší evropskou akci Bett, která má spíše charakter veletrhu. Z pohledu metodiky je mnohem zajímavější pravidelná zářijová výroční konference Asociace vzdělávacích technologií (Association for Learning Technology) ALTC. Ta letošní (ALT Annual Conference 2021) byla poprvé celá online a přinesla hned několik zajímavých podnětů. Dva z nich stojí za zmínku – Etický rámec vzdělávacích technologií a návratnictví.

Etický rámec (Framework for Ethical Learning Technology – FELT) byl hlavním tématem konference. Za jeho vznikem stojí potřeba sjednotit a zviditelnit činnost odborníků, firem i neziskovek působících v oboru vzdělávacích technologií v Británii. Ta potřeba je o to větší, jak se zvyšuje praktické využívání technologií při učení.

ALT, který má cca 3 500 členů, vytvořil na přípravu Rámce pracovní skupinu 120 členů, jež vytvořila následující první verzi materiálu.

ALT's Framework Ethical Learning Technology

 

Povědomí
 • Respektujte autonomii a zájmy různých aktérů
 • Buďte všímaví, viditelní a reagujte
 • Kriticky přemýšlejte o své praxi a berte na vědomí širší prostředí, které můžete ovlivnit
 • Rozpoznávejte hranice vlastních schopností a možnost nevědomé předpojatosti
Profesionalita
 • Zavádějte zodpovědnou praxi založenou na důkazech
 • Neustále poznávejte nové věci a zlepšujte své dovednosti
 • Jednejte čestně a poctivě
 • Slaďte svou praxi s příslušnými zákony a zásadami vaší instituce
 • Používejte své znalosti a schopnosti na podporu a posílení etických přístupů
Budování komunity
 • Pečujte o sebe i o ostatní
 • Podporujte kolegialitu a vzájemné porozumění
 • Minimalizujte riziko problémů
 • Uvědomujte si odpovědnost a vliv mimo vaši instituci
 • Sdílejte a rozšiřujte dobrou praxi
Hodnoty
 • Podporujte motivaci a rozvoj žáků
 • Prosazujte spravedlivý přístup (mýtus meritokracie) zlepšující vztah k učení
 • Rozvíjejte inkluzivní vzdělávací prostředí
 • Propagujte rozmanitost jako cestu k inovacím
 • Budujte široce dostupné služby využívající technologie
 • Buďte zodpovědní a připraveni vysvětlit své rozhodnutí
 • Buďte otevření a transparentní


ALT má v plánu následující dva roky sbírat zkušenosti s praktickým využitím Etického rámce vzdělávacích technologií s cílem dopracovat ho do podoby všeobecně akceptovaného standardu.

Na konferenci ALTC, pro niž byla etika hlavním tématem, byl tento proces zahájen. Podle Lorny Campbell se hlavní důraz soustředil na zpracovávání dat, které Etický rámec příliš nezohledňuje [1]. Detailní komentář vypracoval Stephen Downes [2]. Problematikou se zabývá již dlouho, a tak k ní má co říci. Přináší celou řadu podnětů na vylepšení.

Bude zajímavé sledovat další vývoj. Řekl bych, že mnohem důležitější než slova je to, zda bude tento Rámec mít nějaký skutečný vliv na chování vzdělávacích technologů, hlavně těch, kteří se orientují primárně na generování zisku.

Literatura a použité zdroje

[1] – CAMPBELL, Lorna M. ALTC 2021 – Ethics, joy and no gobackery. 2021. [cit. 2021-10-6]. Dostupný z WWW: [https://lornamcampbell.org/higher-education/altc-2021-ethics-joy-and-no-gobackery/].
[2] – DOWNES, Stephen. Considerations on the Framework for Ethical Learning Technology. 2021. [cit. 2021-10-6]. Dostupný z WWW: [https://halfanhour.blogspot.com/2021/09/considerations-on-framework-for-ethical.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu ALTC 2021.
Ostatní články seriálu: