Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Aktuální scénáře budoucnosti školství
Odborný článek

Aktuální scénáře budoucnosti školství

29. 8. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o aktuálních předpovědích vývoje školství s náznakem potřeby strategického myšlení založená na materiálech OECD.

Tomu, jak bude vypadat budoucnost, se na Spomocníkovi věnujeme poměrně často. Již před 12 lety jsme se s Davidem Cormierem naučili, jak se dělají zasvěcené předpovědi (Vzdělávání budoucnosti – kurz chápání budoucího světa). Dlouhá léta jsme v rámci Horizon reportů zkoumali profesionálně vytvářené studie světových expertů zabývající se budoucím vývojem vzdělávacích technologií. Školství jako celek jsme sledovali prostřednictvím (dnes již neexistující) britské Futurelab (Beyond Current Horizons), americké 2revolutions (Future Design) či World Economic Fóra (Budoucnost škol podle WEF), které sleduje souvislosti s nadcházející 4. průmyslovou revolucí. Naposledy jsme se seznámili se scénáři budoucnosti podle HolonIQ (Školství v roce 2030), které vznikly zpracováním velkých dat s využitím umělé inteligence.

Na nejvyšší úrovni pak nesmí naší pozornosti uniknout studie takových organizací, jako je UNESCO (Budoucnost vzdělávacích technologií podle UNESCO) či OECD, na níž se zaměříme tentokrát.

Předpovídání budoucnosti školství se OECD věnuje dlouhodobě. Pro popis možného budoucího vývoje používá formu několika scénářů, která poskytuje příležitost diskutovat o výhodách a nevýhodách různých představ a umožňuje nám vidět problematiku v celku. V roce 2008 přišlo OECD se šesti scénáři budoucnosti (viz Schooling for Tomorrow – The Starterpack: Futures Thinking in Action): 1. Tradiční byrokratický systém, 2. Školy vzdělávacími centry, 3. Školy sociálními centry, 4. Rozšířený model trhu, 5. Vzdělávací sítě, 6. Zhroucení vzdělávacího systému. V roce 2020 již zbyly jen scénáře čtyři [1]:

1. Pokračující rozvoj
Roste účast ve formálním vzdělávání. Mezinárodní spolupráce a technický pokrok podporuje individualizaci výuky. Struktura a funkce školství se nemění.

2. Vzdělávání outsourcováno
Stále větší zájem společnosti na rozvoji všech občanů vede k narušení tradičních školských systémů. Vzdělávání se odehrává stále více v rámci rozličných, privatizovaných a flexibilních aktivit, kde digitální technologie hrají klíčovou roli.

3. Školy vzdělávacími centry
Školy stále existují, ale prosazuje se diverzita a experimentování. Otevírají se okolním komunitám a zavádějí soustavné modifikace forem vzdělávání a sociální inovace.

4. Průběžné učení
K učení díky všudypřítomné dostupnosti vzdělávacích příležitostí dochází kdekoli a kdykoli. Tradiční školské systémy se rozpadají. Rozdíly mezi formálním a neformálním vzděláváním se stírají. Společnost disponuje silou táhnoucí osobní rozvoj každého jednotlivce. Na rozdíl od scénáře 2 je v tomto případě ošetřeno vlastnictví vyprodukovaných dat tak, aby sloužila primárně ku prospěchu uživatelů.

What will schooling look like in the future? Four OECD scenarios

Na tyto scénáře nesmíme pohlížet jako na jediné možné varianty vývoje. Všechny jsou již dnes do určité míry ve školských systémech přítomné a budou i nadále. Jde jen o to, který bude převládat.

Nejnovější pohled přináší spoluautorka této studie OECD, expertka americké Northeastern University Tracey Burns [2].

Z její práce je nejzajímavější ta část, v níž se snaží popsat problematiku spojenou s transformací školství. Všude ve světě existují snahy o změny, které však systém táhnou různými směry. Ne vždy jsou předkládané záměry nutné a žádoucí. Abychom se mohli lépe orientovat a vést smysluplnou diskuzi s cílem nastavit vlastní strategii, vypracovala Tracey přehled sedmi typických problémů s transformací školství spojených, u nichž je třeba si umět odpovědět na související otázky [2].

Modernizace Co se dá měnit jen postupně, a co skokově? Disrupce
Nové cíle Jsou cíle kompatibilní se systémem? Stará struktura
Globální Jak propojit globální systémové cíle s lokálními zájmy? Lokální
Inovace Je systém připraven se vypořádat s problémy spojenými se zaváděním nových postupů? Eliminace rizik
Očekávání Jak sladit očekávání s každodenní realitou? Realita
Virtuální Jak zajistit rovnováhu mezi digitálním prostředím a tradiční prezenční výukou? Prezenční
Učení Jaký je rozdíl mezi učením a výchovou? Co je důležitější? Výchova

Schválně si zkuste na každou otázku odpovědět z pohledu vaší školy. Co by se muselo stát, aby se vaše ideální představa mohla stát skutečností? Který z výše popsaných scénářů budoucnosti by vám nejvíce vyhovoval? Jste připraveni o věci diskutovat v rámci vaší komunity?

Přemýšlení o budoucnosti je základní složkou úvah o změnách vzdělávacího systému ve stále nejistější době. Musíme se snažit ve vzdělávání vybudovat dlouhodobé strategické myšlení, abychom pomohli identifikovat potenciální příležitosti i výzvy a potlačili stres z nečekaných otřesů. Je třeba být připraveni a jednat.

Literatura a použité zdroje

[1] – Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling, Educational Research and Innovation. 2020. [cit. 2022-8-1]. Dostupný z WWW: [https://doi.org/10.1787/178ef527-en].
[2] – BURNS, Tracey. What schools for tomorrow? Futures thinking and leading for uncertainty. 2022. [cit. 2022-8-1]. Dostupný z WWW: [https://drive.google.com/file/d/1Nkw267Krc9dDgGARzNkGWwXgAx3jtkVZ/view].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.