Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 20 způsobů online komunikace třídních učitelů
Odborný článek

20 způsobů online komunikace třídních učitelů

24. 8. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Třídní učitel 2.0

Anotace

Dobrý třídní učitel se pozná mimo jiné také podle toho, jak umí komunikovat online. Následující text nabídne 20 různých způsobů online komunikace, kterou by třídní učitelé mohli a měli v průběhu svého třídnictví realizovat.
 

Řekněte mi, jak komunikujete, a já vám řeknu, jací jste.

Přestože tato věta nepochybně platí obecně, v kontextu školy dostává zcela konkrétní rozměr, ať už jste ředitelem, učitelem, nebo třídním učitelem.

A právě na komunikaci poslední uvedené skupiny se zaměříme v tomto článku.

Kvalitní třídní učitel

Kvalitní třídní učitel či učitelka se pozná, vyjma tisíce jiných věcí, také podle toho, jak dobře dokáže komunikovat se svými žáky, jejich rodiči, učiteli, které jejich žáky učí, a také s vedením své školy. A to samozřejmě nejen osobně, ale zejména online.

Skutečnost, že digitální komunikace (opět neplatí jen pro třídní učitele) není úplně jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát, je dáno mimo jiné tím, že se odehrává v několika rozdílných a vzájemně propojených rovinách.

10 rovin digitální komunikace třídních učitelů

1. Cílová skupina = s kým komunikuji (žáci, rodiče, předmětoví učitelé, třídní učitelé jiných tříd, vedení školy, organizace mimo školu ad.).

2. Počet účastníků = zda jde o komunikaci individuální, nebo skupinou.

3. Rychlost = jak rychlou platformu volím (e-mail = pomalá, chat = rychlá).

4. Forma = zda komunikuji synchronně, nebo asynchronně.

5. Otevřenost = zda komunikuji veřejně (mimo třídu), nebo neveřejně (v rámci třídního kolektivu).

6. Formálnost = jak formální platformu pro komunikaci volím (e-mail, LMS = formální, chat = neformální).

7. Soukromí = zda a jak vstupuji do soukromí (zejména žáků).

8. Minimalistický přístup = jak minimalistickou formu při komunikaci používám (obrázek, text, počet zpráv, délka e-mailu apod.).

9. Digitální rovnost = zda vybírám komunikační platformy, které mají všichni.

10. Digitální wellbeing = zda volím komunikaci, která neobtěžuje, a snažím se o udržení či navození pozitivní atmosféry.

20 forem online komunikace třídních učitelů

Pojďme se nyní podívat na konkrétní způsoby, jakými by mohli (nejen začínající) třídní učitelé komunikovat. Všechny z nich jsem sám, coby třídní učitel, v průběhu posledních 4 let vyzkoušel a většinou se mně osvědčily.

Komunikace se žáky

1. Třídní tým (LMS) – uzavřené prostředí pouze pro vás a vaše žáky.

2. Třídní e-mail – pro skupinovou e-mailovou komunikaci se svými žáky.

3. Třídní chat – pro rychlou, uzavřenou komunikaci se svými žáky, kde jste i vy (žáci mají ještě několik jiných bez vás).

4. Třídní soubory – pro sdílení dokumentů se žáky (ideálně v rámci výše vytvořeného LMS).

5. Třídní kalendář – například pro plánování třídních akcí.

6. Třídní fotogalerie – pro sdílení společných zážitků se žáky (uzavřené prostředí).

7. Třídní videa – obdoba bodu 6 (ideálně pod jednou platformou s fotkami).

8. Třídní snapchat – pro rychlou multimediální komunikaci se žáky (volitelná komunikace, nemusí používat všichni).

9. Třídní instagram a další sociální sítě – veřejné sdílení toho, co ve třídě děláme.

10. Třídní web – komplexní veřejné sdílení aktivit naší třídy (nejen fotografií či videí).

11. Třídní mapa – (jednorázové a jednoúčelové) sdílení polohy se žáky například v rámci školního výletu, abychom se našli v případě nouze.

Komunikace s rodiči

12. Hlasová komunikace či videokomunikace s rodiči – nejrychlejší komunikace v nejnaléhavějších situacích (mobilní hovor či FaceTime).

13. Videohovory v rámci školního vzdělávacího prostředí – individuální či skupinová komunikace např. v rámci online třídních schůzek.

14. Textová komunikace (chat) – individuální, případně skupinová, rychlá komunikace prostřednictvím chatovací platformy (nouzově SMS).

15. E-mailová komunikace – individuální i skupinová, pomalá komunikace pro často pravidelné informování rodičů o dění ve třídě (např. 1x měsíčně).

16. Online neformální setkávání (Gathertown aj.) – platforma pro občasné či pravidelné schůzky se žáky nebo rodiči.

17. Rezervační systém pro plánování schůzek (Doodle aj.) – zejména pro organizaci online třídních schůzek s rodiči nebo akcí se žáky.

Komunikace s dalšími učiteli (a vedením školy)

18. E-mailová komunikace – individuální i skupinová, pomalá komunikace s učiteli, kteří ve třídě učí, pro aktuální či pravidelné informování o dění ve třídě.

19. Textová komunikace (chat) – individuální případně skupinový chat – rychlá varianta komunikace z předchozího bodu.

20. Třídní tým pro učitele – LMS prostředí (MS Tým, Google učebna) výhradně určené předmětovým učitelům, kteří ve třídě učí, jako lepší alternativa hromadným e-mailům uvedená v bodu 18.

Nejen co, ale hlavně jak (závěr)

Jako třídní učitel jsem si mnohokrát uvědomil, že nejde jen o to, zda komunikuji online (používám komunikační nástroje), ale především jak komunikuji (jak tyto nástroje používám), jinak řečeno, zda umím vhodně vybrat a správně používat zvolené komunikační nástroje v konkrétních situacích. A nakonec zdali jsem ochoten učit se novým způsobům online komunikace nebo měnit ty způsoby komunikace, které již nejsou efektivní.

Možná si teď pokládáte otázku, od koho byste se to jako třídní učitelé mohli naučit. Zkuste třeba začít u svých žáků. Zeptejte se, jaké platformy pro online komunikaci používají oni, a požádejte je, zdali by vás nenaučili je používat také, respektive společně s nimi. Nemusíte hned první školní den či měsíc, ale klidně v průběhu školního roku. Od svých žáků jsem se například naučil používat Snapchat až na začátku posledního, 4. ročníku. Společně jsme pak díky němu zažili spoustu legrace. Dodnes si říkám, jaké by to asi bylo, kdybychom si snapíkovali už od prvního ročníku.

Komunikační tipy třídních učitelů (padlet)

A jak v roli třídních učitelů komunikujete vy? Napište nám do komentářů, nebo ještě lépe sdílejte své zkušenosti s ostatními třídními učiteli na našem padletu.

 

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na opravy@spomocnik.cz.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.