Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Mentoring podle EUN jako cesta k inovacím
Odborný článek

Mentoring podle EUN jako cesta k inovacím

5. 12. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o kurzu European Schoolnet Academy a projektu EUN MenSI, jehož cílem je hledat nejvhodnější metodiky sdílení postupů při zavádění digitálních forem výuky do praxe na základních a středních školách.

Čas od času stojí za to se podívat, co dělá náš nejbližší na vyšší úrovni pracující koordinátor využití vzdělávacích technologií – European Schoolnet. Aktivit realizuje velké množství. Na jednu zajímavou jsem narazil na přidruženém portále vzdělávajícím evropské učitele European Schoolnet Academy (vřele doporučuji sledovat). Je to MOOC kurz s názvem Beyond Networking: School-to-School Mentoring for Digital Innovation, který kopíruje výsledky právě končícího projektu MenSI (Mentoring for School Improvement), jenž si kladl za cíl podpořit hlavně ty školy, jejichž zkušenosti mohou být užitečné ostatním.

MenSi se zabýval hledáním nejvhodnější metodiky sdílení postupů při zavádění digitálních forem výuky do praxe na základních a středních školách. Vycházel z toho, že všude existují centra excelence, tedy školy, které již digitálně úspěšně učí a mají know-how, které mohou předat jiným, kteří sice dosud nejsou na takové úrovni, ale mají zájem se na ni dostat.

Projekt tedy vybral několik center excelence v různých zemích (IT, PT, HR, CZ, HU, BE) a vedl je k systematizovanému předávání zkušenosti jiným zapojeným školám dané země.

Každý musí vždy začít sám u sebe. Proto musela každá škola nejprve provést analýzu toho, jak na tom je s využíváním technologií. Metodika MenSI pochopitelně doporučuje k tomu použít evropský nástroj SELFIE, o němž a o souvisejících standardech DigCompEdu byla na Spomocníkovi řeč již vícekráte. Novinkou pro nás možná je existence doprovodné metodické podpory v podobě výstupů projektu SHERPA (SELFIE Helper, SELFIE Pedagogical Toolkit). Proto bylo prvním krokem provedení autoevaluace školy pomocí SELFIE a vypracování plánu vlastního rozvoje využití technologií, pokud to zapojená škola neudělala již dříve.

Teprve pak následovala příprava na předávání zkušeností (mentoring). Běžně se setkáváme s individuálním sdílením poznatků mezi učiteli prostřednictvím mnoha různých příležitostí (fóra, kurzy, sociální sítě). Cílem MenSI však bylo vytvořit jakýsi ekosystém celoškolního rozvoje zúčastněných škol prostřednictvím mentoringu. Jedná se tedy o vyšší úroveň sdílení než individuální. Jako základ byly i zde použity výstupy staršího EUN projektu, a sice Living Schools Lab, který ukázal, jak vypadá vývoj celé školy od reaktivní přes zapojující se až k propojené.

Living School Lab model celoškolního rozvoje prostřednictvím sdílení zkušeností [1]

MenSI ono propojení a vzájemné obohacování dovedl k dokonalosti. Připravil teoretický základ (s pomocí studie Evropské komise z roku 2018 Networks for learning and development across school education). Partneři společně vytvořili dokument shrnující postup pro přípravu školy na to stát se mentorskou pro jiné – Co-constructing a whole school mentoring vision. Každá mentorská organizace by si předem měla ujasnit, jak bude postupovat. Výše odkázaný materiál definuje krátkodobé i dlouhodobé cíle, potřebné vstupy, aktivity a výstupy. To vše ve dvou úrovních – změna spolupráce v rámci školy, změna vzdělávacího prostředí. Součástí bylo studium Teorie změny (Theory of Change).

V každé partnerské zemi pak bylo v rámci MenSI vytvořeno několik skupin škol, které pod vedením mentora vypracovaly vlastní akční plán spolupráce a zformovaly se zapojenými školami pracovní komunity, v jejichž rámci se učitelé spojovali, setkávali se, radili si, vzájemně se sledovali, hospitovali, učili společně apod. Jako návod MenSI poskytl mentorům tato základní doporučení:

 1. Jako základ nabídněte průběžné vzdělávání učitelů.
 2. Ukažte silné a angažované vedení, jež je zásadním faktorem pro zajištění účinné koordinace, sdílené odpovědnosti a budování kapacit.
 3. Identifikujte status a dovednosti účastníků a přidělte jim jasné role a odpovědnosti tak, aby jejich funkce nebyla závislá na vašem vlivu.
 4. Podporujte důvěru a účelnou komunikaci jako důležité podmínky úspěchu.
 5. Mějte jasný akční plán a dobře definované a robustní struktury a procesy.
 6. Definujte účel, poslání a hodnoty komunity.
 7. Dohodněte se na cílech s vědomím, že při stanovování sdílených cílů nemusí být shoda.
 8. Průběžně zvažujte získávání nových partnerů a změnu externích přispěvatelů či facilitátorů.
 9. Zajistěte, aby byla k dispozici digitální infrastruktura (ekosystém), která umožní jednotlivcům sdílet poznatky.
 10. Přesvědčte partnery o návratnosti vynaloženého úsilí. Ukažte jim, že vyšší pracovní zátěž spojená se spoluprací bude přínosná.
 11. Pokud je navazována nová spolupráce mezi školami, je třeba věnovat mimořádnou pozornost vytvoření prostředí důvěry.
 12. Školy je třeba pečlivě kontextově sladit. Buďte citliví na rizika spojená s možným vnímáním nerovnováhy mezi školami.

Bližší představu si můžete udělat prostřednictvím následujících dvou našich domácích videí.

MenSI project – ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ Štítina

MenSI project – ZŠ a a MŠ J. A. Komenského

V úvodu zmíněný doprovodný kurz je určen primárně těm zájemcům, kteří se snaží plnit roli mentorů ve svých podmínkách. Jeho součástí je studium materiálů MenSI, kontrolní testy, povinná diskuze s účastníky, a nakonec vypracování vlastního akčního plánu mentoringu. Naše účast v kurzu byla, na rozdíl od samotného projektu MenSi, marginální.

To nejdůležitější jsem si nechal na konec. Jsme v situaci, kdy se pokoušíme o transformaci celého školství prostřednictvím velké revize RVP. To znamená aplikovat teorii změny plošně. Právě projekt MenSi nám ukazuje cestu. Máme dokonce i vlastní účastníky, kteří své poznatky již dnes předávají jiným. To je činnost, na níž bude úspěch revize zcela jistě záviset nejvíce. Myslím, že by hodně pomohlo, kdybychom přestali vnímat zapojení do podobných projektů jako něco mimořádného, co jen přináší výhody účastníkům, a ostatních se to netýká. Schválně, kolik učitelů ze zapojených škol se do budování celoškolní vize využití technologií asi nezapojilo?

Literatura a použité zdroje

[1] – Framework for Mainstreaming Change. 2014. [cit. 2022-11-13]. Dostupný z WWW: [https://fcl.eun.org/documents/10180/28879/5.+LSL+Course_framework+for+mainstreaming+change.pdf/12828ec6-3044-42f8-8fbb-b8cfb70762be].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.