Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Proč je transformace obtížná?
Odborný článek

Proč je transformace obtížná?

9. 1. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Zpráva o reakci novozélandského experta na vzdělávací technologie Dereka Wenmotha na studii katarského think tanku WISE věnující se managementu transformace školství.

Novozélandského experta na vzdělávací technologie Dereka Wenmotha sledujeme pravidelně. Aktuálně bychom si s jeho pomocí mohli rozšířit obzory při zkoumání problémů spojených se zaváděním technologií do výuky. Změny s tímto procesem spojené jsou velké, a jejich dosažení je proto obtížné (Proč ve školství přetrvávají snahy o rychlou změnu?).

Derek reaguje na publikaci vydanou katarskou mezinárodní platformou pro kreativní myšlení (think tank) WISE (Education Reimagined: Leadership for Transformation – Leading into the Emerging Future). Stojí za ní skupina expertů, která se v rámci WISE věnuje managementu vzdělávání (ALL-IN), jenž tato organizace považuje za klíčový pro rozvoj školství všude na světě. Podívejme se na to, jak na problematiku transformace nahlíží Derek [1] [2].

Prvním bodem, který je třeba vyjasnit, je samotný pojem „transformace“. Navzdory tomu, že dnes již vnímáme nutnost uskutečňovat změny, které jdou nad rámec vylepšování současného systému, a víme, že musíme modifikovat nejen výukové postupy, ale i cíle, zůstáváme často v zajetí realizace změn nanejvýše na úrovni reformy, která jen modifikuje stávající model. Přitom rozdíl mezi reformou a transformací si uvědomujeme již nejméně 15 let (Reforma nebo transformace?).

Derek vidí dvě hlavní překážky skutečné transformace:

 • Špatná příprava

  Většinou všechny strategie popisují jen cíl. Bez toho, abychom věděli, jak ho chceme dosáhnout, je veškeré snažení zbytečné.

 • Nedostatek řízení

  Všechny dosavadní pokusy o skutečnou transformaci ukázaly, že nedojde-li zároveň ke změně řízení (byrokratického aparátu ve vedení resortu), dojde nanejvýš k dílčím inovacím – tedy k reformě.

Dovolím si jeden Derekův odstavec ocitovat doslova:

Transformace systému začíná změnou mysli, změnou postojů a naplněním představ lidí vizemi toho, co má být. Nejde o to, začít hned měnit systémy a struktury, ale o nápady a sny o tom, kde chceme být. Neexistuje žádný předem určený model – musí být vytvořen na základě kolektivní zkušenosti a moudrosti všech zúčastněných.“ [1]

Pak se Derek dostává k bližší konkretizaci překážek transformace [2]:

 1. Konec hry není na dohled

  Program transformace není o vytrvalém sledování předem určeného cílového stavu. Spíše jde o nastavení trajektorie a připravenost přizpůsobit se a využít postupy, které fungují a během procesu transformace se objevují. Vyvolává to potřebu krátkých cyklů experimentování včetně hodnocení a sdílení funkčních nápadů. Proto jej nelze realizovat v rámci typického politicky determinovaného konvenčního cyklu změn, který určuje budoucí stav, stanovuje cíle, definuje výsledky a jednoznačně popisuje postup potřebných prací. Transformace tímto způsobem nefunguje. Budoucí stav je značně nejasný, když začnete, a vzniká nakonec pomocí pokusů a omylů díky shromažďování nových informací. (též viz Vzdělávání ve věku komplexity)

 2. Je obtížné ji měřit

  Může trvat dlouho, než se podstatná změna (výsledky na vyšší úrovni) zhmotní, a my navíc předem přesně nevíme, jak bude vypadat, jak ji měřit a jak vlastně zachytit náš příspěvek k ní. Měřit transformaci školství a cestu k ní je opravdu obtížné. Kromě toho cesty k hluboké a široké změně v systému jsou zřídkakdy jasné (a nikdy nejsou lineární), a proto je obtížné zjistit, zda jsme na správné cestě a zda činnosti a počáteční výsledky (např. produkty tvořivosti žáků a nové dovednosti) mohou generovat žádanou změnu dále na cestě.

 3. Zpochybňuje status quo

  Lidé od přírody neradi mění své zvyklosti. Nejraději žijeme a pracujeme tam, kde jsou věci známé a (relativně) předvídatelné. Pomáhá nám to šetřit energii tím, že se některé části našeho mozku přepnou na autopilota. Zbavit se těchto návyků vyžaduje energii, jenže my se snažíme s energií nakládat velmi opatrně. Život je těžký, takže jakmile dosáhneme určité formy stability, postavení, materiálních statků a předvídatelnosti, většina lidí si ji chce udržet. Budoucí stav je obvykle natolik odlišný od současného, že se lidé a kultura musí změnit, chtějí-li ho dosáhnout.

 4. Vyžaduje různé dovednosti a metodiky

  Součástí našeho pohodlí při současném stavu je skutečnost, že můžeme využívat znalosti a dovednosti, které nám doposud dobře sloužily. Když se pustíme do transformace, musíme se naučit nové způsoby, jak dělat to, co potřebujeme. Metody, které známe a s nimiž jsme spokojeni, již nenaplňují to, co je požadováno, nebo se v horším případě stávají „brzdou“. Je třeba zkoušet různé přístupy ke změně a učit se různým dovednostem. Zejména musíme porozumět síle kolektivu a akceptovat experimentální přístupy s krátkým cyklem ověřování. To vyžaduje opustit tradiční hierarchické formy řízení a uznat sílu distribuovaného a propojeného vedení. Navzdory tomu, že návod neexistuje a nikdo se to nemohl předem naučit. Každý má nějaký transformační potenciál.

 5. Je to dlouhá cesta

  Podmínkou úspěšné transformace je dosažení dlouhodobé aspirace. Nezdary mohou být přínosem, a dokonce odhalit nebo vytvořit nové příležitosti, ale musíme být vždy poháněni snahou dosáhnout konečného cíle, jehož nedílnou součástí je přínos pro lidstvo a naši planetu. Transformační snažení je obtížné udržet v prostředí, kde jsou krátkodobé cíle upřednostňovány před dlouhodobými přínosy, kde jsou lídři motivováni k tomu, aby dosahovali okamžitých výsledků před dlouhodobým růstem. Prolomit tento vzorec chování, který je v našich moderních společnostech všeobecně přijímán, kde je krátkodobý osobní zisk upřednostňován před dobrem kolektivu a budoucích generací, vyžaduje silný smysl pro kolektivní odhodlání.

2019 Symposium – Tuesday Morning Keynote (Transforming Learning For A Brighter Future)

Literatura a použité zdroje

[1] – WENMOTH, Derek. Reform vs Transformation. 2022. [cit. 2022-11-25]. Dostupný z WWW: [https://futuremakers.nz/2022/10/04/reform-vs-transformation/].
[2] – WENMOTH, Derek. Why is transformation difficult?. 2022. [cit. 2022-11-25]. Dostupný z WWW: [https://futuremakers.nz/2022/10/28/why-is-transformation-difficult/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.