Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak aktivizovat odpojené členy třídního kolektivu
Odborný článek

Jak aktivizovat odpojené členy třídního kolektivu

3. 7. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Doporučení, jak aktivizovat žáky online, kalifornské odbornice na prodej zboží na dálku.

Jenna Bunnell je manažerkou marketingu ve firmě Dialpad v San Franciscu. Specializuje se na prodej zboží prostřednictvím telefonních hovorů potenciálním zákazníkům a organizuje různé akce na podporu tohoto prodeje. Je tedy nepochybně schopná aktivizovat lidi na dálku. Zdá se, že se rozhodla předat něco ze svých zkušeností učitelům, kteří se snaží se svými žáky pracovat online. Jedná se, pravda, o dozvuk pandemie, ale my dobře víme, že distanční složka se dnes stává nedílnou součástí běžné hybridní výuky. Riziko, že některý žák na dálku získá pocit odloučenosti, je nezanedbatelné. Jenna přináší 5 doporučení, jak tomu bránit [1].

1. Buďte ve spojení
Pozitivní zkušenosti z výuky závisí více na chování učitelů než na chování žáků. Přístup učitele má významný vliv na žákovy studijní zkušenosti a výsledky. Jednou z klíčových vlastností úspěšných učitelů je vstřícnost. Vstřícný učitel ví, co se děje v jeho třídě, a – což je zásadní – žáci vnímají, že to ví.

Proto je důležité zůstat ve spojení se svými žáky, předvídat jejich potřeby a potíže. Žáci například musí mít jasno v tom, co od nich učitel očekává – ať už jde o chování, či znalosti. Musí si být vědomi toho, že na jejich učení záleží. Zapojený učitel dokáže rychle diagnostikovat a řešit problémy.

(Jen připomenu, že nástroje pro online spojení jsou vždy základní součástí digitálního ekosystému školy.)

2. Nabízejte dosažitelnou obtížnost
Jedním z typických důvodů pro odpojení je nesprávná úroveň probírané problematiky. Kromě klasické Vygotského zóny nejbližšího vývoje by dnes měl pedagog teoreticky ovládat též nejnovější poznatky kognitivní vědy, aby dokázal žákům správně nastavit kognitivní zátěž (Cognitive Load). Musí proto vědět, jak funguje krátkodobá i dlouhodobá paměť. V praxi to znamená správně nastavit aktuální výukovou aktivitu tak, aby vhodně navazovala na stávající znalosti a schopnosti žáků.

Učení musí být dostatečně obtížné, aby představovalo výzvu, a přitom dost přístupné, aby bylo dosažitelné. Žáci potřebují zažít nejen úspěch, ale i pokrok. Jinak se může dostavit všeprostupující pocit odpojení a nudy.

Cognitive Load Theory


3. Podporujte spolupráci
Velmi vhodnou formou aktivizace žáků je, mají-li příležitost spolupracovat na úkolech. Je-li takováto spolupráce dobře organizovaná s pečlivým dohledem učitelů, může přinášet mnoho výhod. Může podporovat vyšší formy myšlení, zvyšovat sebevědomí, budovat přátelství a pěstovat sociální dovednosti. Díky sdílení zkušeností může dojít k daleko lepšímu propojení s aktuálně zkoumanou problematikou.

Je dobré přimět k zapojení všechny žáky – například existuje spousta skvělých technik brainstormingu, které všem umožní mít pocit užitečnosti.

4. Lépe žáky zapojte
Aby bylo možné dosáhnout maxima výukových cílů, je třeba mít k dispozici zpětnou vazbu od žáků. Užitečné je provádět průzkum toho, jaké aktivity preferují, zjišťovat, které postupy jsou nejúčinnější, vědět, co se naučili.

Pomoci může také to, když žáci mají větší zodpovědnost za učení. Je dobré umožnit jim výběr z více aktivit a podílet se na plánování výuky. Cílem by mělo být dospět k růstovému myšlení, tj. přimět žáky přemýšlet o svém pokroku.

5. Používejte technologie
Díky pandemii mělo mnoho pedagogů příležitost se s technologiemi blíže skamarádit. Většina dnes využívá nástroje usnadňující administrativu či řízení výuky. Běžné jsou videokonferenční a diskuzní systémy a různé aplikace podporující interaktivitu žáků na dálku. Existuje obrovské množství digitálních učebních materiálů. Roste použití gamifikace, která může obzvláště motivovat k učení. Nejnověji vznikají online platformy poskytující personalizované učení s podporou umělé inteligence. Hybridní model výuky se stal standardem.

Zapojit žáky je o to obtížnější v situaci, kdy vzdělávání v digitálním světě musí konkurovat mnoha různým jiným zábavnějším činnostem v rámci platforem, které se navíc úspěšně snaží vyvolat zájem uživatelů.

Mnoho nástrojů může pomoci, neexistuje však žádná kouzelná hůlka, jejímž mávnutím bychom odpojeným studentům dodali energii a vyvolali jejich zájem o sebezdokonalování. Není jiné cesty než vložit vlastní úsilí. Dosáhnout tohoto cíle je však jednou z nejdůležitějších věcí, která patří k práci učitel.

Ještě připojím vlastní poznámku. Je škoda, že Jenna není učitelkou. Bylo by zajímavé zjistit, jak by se jí dařilo postupy inspirované marketingem aplikovat ve výuce.

Literatura a použité zdroje

[1] – BUNNELL, Jenna. How to Re-Energize Disconnected Classroom Participants. 2023. [cit. 2023-6-1]. Dostupný z WWW: [https://www.emergingedtech.com/2023/04/how-to-re-energize-disconnected-classroom-participants/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.