Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Enshittifikace – nový pojem ve světě internetu
Odborný článek

Enshittifikace – nový pojem ve světě internetu

15. 4. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Výklad nového pojmu souvisejícího s vývojem internetu, s nímž přišel známý kanadsko-britský blogger, novinář a spisovatel science fiction Cory Doctorow. Týká se nejen platformních společností, ale potažmo i budoucího vývoje celého světa.

Jen velmi nerad se pouštím do vysvětlování anglických pojmů. V tomto případě je to zvláště nesnadné, protože vymyslet český ekvivalent tak, aby byl publikovatelný na stránkách portálu, který patří vážené školské instituci, je nemožné. Zkusím tedy jen vyložit jeho smysl.

Termín enshittification (enshittifikace) má dost neslušný základ a lze ho chápat ve významu „něco znehodnotit“. Jeho autorem je nám již známý kanadsko-britský blogger, novinář a spisovatel science fiction Cory Doctorow. Použil ho poprvé na podzim 2022 při popisu vývoje sociálních platforem a dostal za něj v roce 2023 cenu American Dialect Society Word of the year. Nás ale budou zajímat spíše důvody, které ho k jeho zavedení vedly.

Cory svůj pohled na vývoj internetu nezměnil (Kapitalismus dohledu podle Doctorowa), jen ho více propracoval. Dosavadní vývoj online platforem vnímá jako třífázový proces, který je důsledkem nedostatečné antimonopolní politiky ekonomicky vyspělých zemí v minulosti [1], [2]:

 1. platforma je přínosná pro své uživatele;

 2. platforma zneužívá data svých uživatelů a je prospěšná jejich zákazníkům;

 3. platforma zneužívá i data oněch zákazníků a přivlastňuje si část možného zisku uživatelů, což může způsobit jejich úpadek a vést nakonec až k zániku platformy.

Cory podrobně ukazuje celý proces na vývoji největších platforem. Vyberu jen ty hlavní:

 • Amazon

  Amazon začal nejprve prodávat zboží pod cenou, aby si vybudoval uživatelskou základnu. Poté představil předplatné Amazon Prime, které povzbudilo uživatele, aby nakupovali více. Silná základna klientů, kteří si vytvořili zvyk používat výhradně Amazon, motivovala více prodejců k prodeji svých produktů prostřednictvím Amazonu, aby uživatelé našli na Amazonu to, co se jim líbí. Poté se Amazon začal zaměřovat na své akcionáře, tedy na zvýšení zisku. Realizoval to zavedením různých poplatků pro prodejce. V roce 2023 již tyto poplatky představovaly více než 45 % z prodejní ceny zakoupeného zboží. Placený reklamní systém vede prodejce k soutěži o to, v jakém pořadí se jejich nabídka objeví ve vyhledávání. Core zjistil, že zboží na prvních místech ve vyhledávání na Amazonu je o desítky procent dražší, než by mohlo být bez těchto poplatků.

 • Facebook

  Facebook nabízel užitečné sociální služby, dokud nedosáhl „kritického množství“ uživatelů. Pro lidi pak bylo těžké odcházet, protože by museli přesvědčit své přátele, aby šli s nimi. Facebook poté začal do sledovaných kanálů přidávat placené příspěvky od mediálních společností, až na něm začaly být závislé. Poté upravil algoritmus tak, aby upřednostňoval lépe placené příspěvky. A tak jsou dnes kanály uživatelů zahlcovány sponzorovaným obsahem a příspěvky, které lidé chtějí vidět, se ztrácejí pod tím, co jim vnutí Facebook. Core navíc připomíná kontroverzi týkající se metrik Facebooku, který, jak se zdá, upravuje statistiky sledování tak, aby zvýšil zisk. Některé mediální společnosti kvůli tomu zkrachovaly.

 • Google

  Core dává za příklad Vyhledávání Google, které se zpočátku stalo dominantním díky relevantním výsledkům a minimu reklam. Později se zhoršilo díky optimalizaci algoritmu směrem k růstu reklamy, z čehož těží její zadavatelé. Pak přišla tajná dohoda společnosti Google s Facebookem o zmanipulování reklamního trhu (Jedi Blue), která měla vliv na růst hodnoty společnosti. Core zmiňuje propuštění 12 tisíc zaměstnanců Googlu v lednu 2023, které pravděpodobně souvisí s potřebou získat finance na zpětný odkup firemních akcií v hodnotě odpovídající jejich platům na 27 let.

 • Twitter/X

  Enshittifikace je evidentní hlavně po odkupu Twitteru Muskem v roce 2022. V důsledku toho došlo k uzavření rozhraní služby API (což znemožnilo používat interoperabilní software) a k omezení možnosti prohlížet stránky bez přihlášení. Další změny zahrnovaly dočasné limity sazeb na počet tweetů, které bylo možné vidět za den, a zavedení placeného předplatného služby ve formě Twitter Blue, bez níž se nelze spolehnout na to, že se vaše tweety dostanou ke všem sledujícím. Musk nechal upravit algoritmus tak, aby propagoval hlavně své vlastní příspěvky, což způsobilo, že v únoru 2023 byly kanály uživatelů zaplaveny jeho obsahem. Došlo k nárůstu nenávistných projevů. Některé organizace z platformy začaly stahovat reklamy. Podle interních dokumentů, které na konci roku 2023 viděl The New York Times, mohly takto vzniklé ztráty do konce roku 2023 dosáhnout 75 milionů dolarů.

Cory Doctorow je přesvědčen, že vývoj směřující ke stále většímu zneužívání dat a koncentraci moci vede svět do záhuby. Podobné síly ovlivňují více oblastí – životní prostředí, energetiku, zdravotnictví, zemědělství, bezpečnost. Jak víme, cílem vždy nutně nemusí být jen profit, cíle mohou být i jiné, třeba politické. Obětí se stávají nejen obchodní partneři uživatelů, ale i jejich přátelé a celé komunity vzájemně propojených lidí. Jestliže podobné problematické chování lze pozorovat u většího počtu společností, nejedná se pravděpodobně o záležitost individuální, ale o problém globální. Je na místě se pokusit o nápravu. Cory tvrdí, že k tomu je třeba ovlivnit ty cesty, které nás do problémů přivedly.

Popisuje tyto čtyři:

 1. Soutěž. Enshittifikace je způsobena vznikem monopolů snižujících kvalitu služeb a zvyšujících jejich cenu. Obnovení řádné konkurence je to, co by mohlo pomoci vývoj otočit.

 2. Regulace. Stávající neregulovaný rozvoj internetu umožňuje společnostem zneužívat pravidla, která v jiném prostředí brání škodám způsobeným jednotlivcům či společnostem. Je třeba přijmout a vymáhat zákony, které tyto praktiky znemožní (viz např. EU Artificial Intelligence Act).

 3. Svépomoc. Počítače jsou extrémně flexibilní zařízení schopná spustit každý program, tedy i takový, který enshittifikaci brání. Jen je třeba mít schopnost takové prostředí na svém zařízení nastavit (a musí to být legální). Příkladem může být použití blokátorů reklam. Znamená to zvýšit digitální gramotnost populace.

 4. Zaměstnanci. Lidé chtějí v rámci své práce dělat prospěšné věci (např. "don't be evil") a bránit se, mají-li za úkol dělat věci špatné. Není divu, že roste počet zaměstnanců velkých korporací, kteří se nedokáží s praktikami své firmy ztotožnit (např. Geoffrey Hinton).

Svět má mnoho závažných problémů, jako klimatické změny, genderovou nerovnováhu, rasovou nesnášenlivost, genocidu, ... Boj s nimi je předem ztracen, nepodaří-li se nám nejprve vrátit internet do stavu volného, otevřeného a spravedlivého sdílení informací.

Enshittification: The Rise and Fall of Big Tech — with Cory Doctorow

Cory Doctorow není sám. Na Spomocníkovi jsme již informovali o několika podobných aktivitách:

 

Literatura a použité zdroje

[1] – DOCTOROW, Cory. My McLuhan lecture on enshittification. 2024. [cit. 2024-3-19]. Dostupný z WWW: [https://pluralistic.net/2024/01/30/go-nuts-meine-kerle/].
[2] – DOCTOROW, Cory. The ‘Enshittification’ of TikTok. 2023. [cit. 2024-3-19]. Dostupný z WWW: [https://www.wired.com/story/tiktok-platforms-cory-doctorow/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.