Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Tvorba webu je mrtvá, ať žije tvorba webu
Odborný článek

Tvorba webu je mrtvá, ať žije tvorba webu

19. 4. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Posun v digitálních kompetencích

Anotace

Psaní webu ne, tvorba webového portfolia ano.

Nedávno jsem se poměrně striktně postavil proti tomu, aby se na naší škole stala tvorba webových stránek součástí předmětu Multimédia. Problém jsem ale neměl se samotnou integrací jako spíš se způsobem, jakým by se zde měla učit.

Z následné diskuze nad možnými scénáři vyplynula celá řada myšlenek a obecných principů, které se netýkají jen jednoho či dvou předmětů a konkrétního obsahu v nich, ale které platí obecně. Právě na celkovém pojetí výuky a našem přístupu k ní podle mě záleží nejvíc. Jinak řečeno, nejde o to, co a kde učíme, ale jak to učíme, a především proč.

Ale pojďme pěkně od začátku.

Pojetí předmětu Multimédia

O čem u nás vlastně je předmět Multimédia? Začnu tím, že vám řeknu, o čem není.

Není o ovládání nástrojů. Neučíme v něm, jak pracovat ve Photoshopu nebo Gimpu, neučíme studenty a studentky to, co se mohou naučit bez nás v desítkách tutoriálů či online kurzů. Naopak je vedeme k tomu, aby pomocí multimediální tvorby uměli vyjádřit vlastní osobnost nebo vybrané téma či vlastní obsah. Aby pomocí grafiky, audia, videa a dalších formátů uměli prezentovat sami sebe nebo druhé. Aby multimediální tvorbu vnímali komplexněji, jako konkrétní formu seberealizace, sebepojetí či způsob vyjádření vlastní identity. S kolegyní Eliškou se jim současně snažíme předávat naše (nejen multimediální) zkušenosti, takové, které na internetu ani u generativní AI nenajdou. To považuji za vůbec nejcennější aktivum a hlavní důvod, proč tam pro ně jsme.

Na co žáci potřebují učitele

Marně jsem se ve škole snažil vysvětlovat, jak mylná představa je myslet si, že co učitel žáky nenaučí, to se sami naučit nedokážou. Tohle možná platilo před 30+ lety. Dnes ale žáci nepotřebují učitele, aby je učil konkrétní digitální dovednosti, ale aby jim ukázal to, co je v daném oboru, předmětu či konkrétní situaci opravdu důležité. A to neplatí jen v technologiích a technicky orientovaných předmětech.

Kdy a kde učit web a proč právě tam

V naší školní debatě na otázku proč a jak učit web přitom vůbec nedošlo, pouze se řešilo, kdy (ve kterém ročníku) a kde (v rámci jakého předmětu) se webová tvorba bude učit. Pokud na takto orientovanou diskuzi přistoupíme, pak má za mě tvorba webu mnohem blíže k databázím než k multimédiím. Dávno už nevytváříme statické weby 1.0, ale dynamické 2.0, kde právě databáze hraje klíčovou roli. Když jsem na naší škole kdysi předmět databáze učil, byla jeho součástí právě tvorba dynamického webu, postavená na platformě Wordpress, kde právě databáze MySQL je pevnou součástí tohoto systému.

Ovšem řešit, k čemu má web blíž, je cestou do pekla a jen dalším chybným přístupem, který vede k oddělování vzdělávacích oblastí namísto jejich propojování. Právě webovou tvorbu je potřeba chápat nikoliv jako technikálii a soubor oddělených přístupů (html, php, mysql, grafika ad.), ale jako propojující platformu, která jde napříč mnoha předměty a vzdělávacími oblastmi.

Psaní webu ne, tvorba webového portfolia ano

Vždy se snažím hledat způsoby, jak by to šlo, ne důvody, proč něco nejde. Navrhl jsem tedy následující: neučme psaní webu, místo toho učme, jak vytvořit webové portfolio. Trochu to rozvedu a vysvětlím, co jsem tím myslel.

Opět jsem se snažil kolegyním a kolegům vysvětlit, že v roce 2024 je značně demotivující a neefektivní učit žáky psát webové stránky výhradně pomocí html tagů v prázdném dokumentu. Ano, vzpomínám si, kdysi před mnoha lety jsem si tím jako student sám prošel. Dnes vám ale základní strukturu webového dokumentu vygeneruje AI chatbot včetně vysvětlení jednotlivých tagů. Tím neříkám, že není užitečné syntaxi a sémantiku HTML jazyka znát. Jen si myslím, že je mnohem lepší začít představením konceptu webových portfolií, nebo chcete-li webových prezentací, s ukázkou příkladů u celé řady osobností včetně vysvětlení, proč by se žákům takový koncept mohl hodit. Tedy jít na to celé odzadu.

Od HTML editorů k WIXu aneb ukázka posunu v digitálních kompetencích

Místo psaní tagů v html editorech se rovnou vrhnout na webové platformy, které daná webová portfolia dokážou jednoduše vytvořit, a od nich se případně pozvolna dostávat k html kódu při jednoduchých úpravách.

Takovým vhodným nástrojem může být například služba WIX, kterou lze dnes považovat za hlavního reprezentanta webové tvorby s integrovaným AI design builderem. Ten lze ale najít i u dalších. Mezi u nás více známe webové nástroje na tvorbu webu patří např. Weebly nebo Webnode. [1]

Opět ale nejde jen o to, zda web vypadá tak či onak, zda daná webová platforma podporuje AI builder nebo zda konkrétní webová šablona podporuje stále velmi populární parallaxové zobrazení tak typické právě pro webová portfolia (motivační ukázka např. u Liora Raze). Záleží na celé řadě dalších principů. A právě ty designové (např. vizuální hierarchie, jednoduchost a čistota, uživatelsky orientovaný design, barevná psychologie ad.) jsou pak s multimediálními koncepty velmi úzce propojené. [2]

Jen přesouvat obsah předmětů nestačí, je potřeba měnit přístupy

Zkusme konečně přestat pouze řešit to, jaký vzdělávací obsah kam přesuneme a co budeme a nebudeme v tom kterém předmětu učit. Nejdříve se zaměřme na to, zda není potřeba kompletně změnit náš přístup. A také začněme víc přemýšlet, proč v dané třídě vlastně jsme a co dokážeme našim žákům nabídnout unikátního, co nikde jinde nenajdou.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – GUINNESS, Harry. The best AI website builders to build a website with AI. 2023. [cit. 2024-4-17]. Dostupný z WWW: [https://zapier.com/blog/best-ai-website-builder/].
[2] – AKSHAY, K. 12 Web Design Principles to Follow When Designing Your Site in 2024. 2024. [cit. 2024-4-17]. Dostupný z WWW: [https://www.hostinger.com/tutorials/web-design-principles].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Neumajer
21. 4. 2024, 09:02
5 z 5
Pěkný článek, zajímavá úvaha. Základů tvorby HTML dokumentů bych se ale nevzdával. Možná to přímo nepatří do předmětu Multimédia, jak jej Jaroslave popisuješ, ale struktura a zápis tohoto značkovacího jazyka mohou u žáků položit dobré základy pro rozvoj dalšího strukturovaného myšlení, programování, algoritmizace... Možná se tím zabýváte v jiném předmětu.
5 z 5
Pavlína Jurzykowská
24. 4. 2024, 08:42
5 z 5
Děkuji za Vaše slova. Vyjádřil jste celou podstatu: „Zkusme konečně přestat pouze řešit to, jaký vzdělávací obsah kam přesuneme a co budeme a nebudeme v tom kterém předmětu učit.“ Jít s dobou. Racionálně uvažovat nad obsahem toho, co jim chci předat. A doplnila bych – nehroutit se z faktu, že mnohé „technikálie“ žáci umí lépe než my 40+. Ta přidaná hodnota, že tam pro ně jsme, je právě v tom, „jak tu znalost bezpečně a efektivně využít“.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.