Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Využití skupinového vyučování při hodnocení získaných znalostí při řešení rovnic
Odborný článek

Využití skupinového vyučování při hodnocení získaných znalostí při řešení rovnic

21. 8. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Miluše Martinková

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou využití skupinové práce žáků v hodině matematiky, při které žáci mají sami rozpoznat správné řešení rovnice od chybného, najít chyby a společně najít důvody, které k těmto chybám vedly. Je také příkladem ověření schopnosti, zda si žáci umí předávat poznatky mezi sebou. Přitom se u žáků rozvíjí pocit odpovědnosti za práci celé skupiny, schopnost komunikovat a prosazovat svůj názor při řešení zadaných úkolů.

Kontext

Třída, ve které je možno využívat skupinové vyučování by měla mít nejvýše 24 žáků, které je možno rozdělit do čtyř skupin po šesti žácích. V každé skupině by měli být žáci jak nejlepší, tak průměrní i ti nejslabší, aby bylo možno sledovat schopnost jednotlivých členů skupiny nejen řešit daný problém, ale také si předávat poznatky a navzájem se učit jeden od druhého.

Východiska

Žáci, před hodinou se skupinovou výukou, musí znát výchozí učivo. Je třeba, aby byli seznámeni s ekvivalentními úpravami rovnic, s metodami řešení lineárních rovnic (včetně rovnic s neznámou ve jmenovateli zlomku), musí umět ověřit řešení rovnic pomocí zkoušky. Dále musí dokázat mezi sebou komunikovat na určité úrovni a spolupracovat spolu tak, aby kterýkoliv člen skupiny byl schopen interpretovat výsledky řešení a náležitě své názory zdůvodnit pomocí správných argumentů.

Vyučovací cíle:

  • ověřit si znalosti řešení lineárních rovnic a schopnost aplikovat je při řešení konkrétních rovnic
  • umět rozpoznat správné a špatné řešení rovnice provedením zkoušky
  • při nesprávném řešení rovnice umět najít chybu, opravit ji a zdůvodnit ostatním, proč k této chybě došlo
  • umět interpretovat výsledky své práce před celým kolektivem, vyjadřovat se srozumitelně, stručně, věcně

Výchovné cíle:

  • naučit se vzájemné spolupráci, řešit problém v klidu a bez emocí
  • umět si rozdělit práci v kolektivu tak, aby splnili daný úkol ve vymezeném čase
  • naučit se podílet na práci skupiny, i když daný problém neumí sami vyřešit (i snaha by měla být patřičně oceněna)
  • přebírat znalosti od ostatních členů skupiny a snažit se řešení problému co nejlépe porozumět
  • naučit se interpretovat výsledky své práce, správně se vyjadřovat v náležitých matematických termínech

Realizace

V úvodní části jsou žáci seznámeni s cílem hodiny a postupem práce. Pak jsou vytvořeny skupiny po šesti žácích. V každé skupině jsou zastoupeni žáci všech vědomostních a znalostních úrovní. Pak si každá skupina vylosuje tři vyřešené úlohy na lineární rovnice, z nichž je vždy jedna vyřešena správně, dvě nesprávně (jedna z rovnic je s neznámou ve jmenovateli). Obtížnost rovnic je volena podle úrovně znalostí v konkrétní třídě, ale přitom by měly být rovnice voleny tak, aby v nich byly zastoupeny všechny typy úprav.

Tato část trvá asi 5 minut.

V druhé části si žáci rozdělí práci tak, aby v co nejkratším čase vyloučili správně vyřešenou rovnici a mohli se věnovat těm rovnicím, které nejsou správně vyřešeny, a najít chyby v jejich řešení. Chyby je třeba opravit a zdůvodnit, proč k takovým nesprávným výsledkům při řešení rovnic dochází. Protože na tuto část je jen omezený čas, musí si žáci ve skupině práci rozdělit a ostatní se svými závěry seznámit, aby kterýkoliv člen skupiny byl schopen tyto výsledky nakonec před všemi srozumitelně interpretovat.

Druhou část musí žáci stihnout za 15 minut.

V poslední části je vhodné použít interaktivní tabuli, kde jsou všechna zadání promítnuta pomocí dataprojektoru a jednotlivci z každé skupiny chodí k tabuli řešení jednotlivých rovnic opravit a zdůvodnit chyby.

Čas na interpretaci výsledků je asi 20 minut.

V závěru hodiny vyučující zhodnotí práci jednotlivých skupin a za odvedenou práci je ohodnotí.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Žáci ve třídě si vyzkoušeli nový způsob práce a ověřili si schopnost pracovat společně na stejném úkolu. Seznámili se s novým přístupem k učení, kdy se učí nejen od vyučujícího, ale také sami mezi sebou.

Vzor zadání skupin rovnic viz příloha Příklady rovnic

Odkazy na kontaktní osoby

Mgr. Miluše Martinková

ISŠA Brno,

Křižíkova 15

612 00 Brno

Tel. 541215004

www.issabrno.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
35.16 kB
Dokument
Příklady rovnic

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miluše Martinková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Sbírka úloh z matematiky. Dataprojektor, interaktivní tabule, notebook, papír a tužka. Listy s řešenými úlohami vytvořené vyučujícím.