Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Výuka základů mluveného projevu – Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli
Odborný článek

Výuka základů mluveného projevu – Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli

28. 8. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Ivana Vohnoutová

Anotace

PDP popisuje využití a střídání různých výukových metod při hodině Kultury osobního projevu. U žáků jsou rozvíjeny klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a kompetence k řešení problémů. Využívána je zejména metoda názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem) a komplexní metoda frontální výuky.

Kontext:

Výuka probíhá ve třídě prvního ročníku oboru Hotelnictví a turismus v předmětu Kultura osobního projevu. Třída má třicet žáků. Žáci jsou v hodinách seznamováni s různými metodami výuky. S kolektivem se většinou dobře pracuje. V předcházejících vyučovacích hodinách jak Českého jazyka a literatury, tak Kultury osobního projevu, se žáci seznámili s pojmy verbální a nonverbální komunikace. Nyní si prakticky - na konkrétních příkladech popisu - ukáží, jak obtížné může být sdělit druhým informace tak, aby nám porozuměli bez problémů a nedocházelo ke komunikačnímu šumu. Ve třídě je integrován jeden žák s SPU.

Východiska:

Předpokladem pro úspěšné provedení PDP je

Z hlediska přístupu žáků:

a) Ochota spolupracovat s vyučujícím - např. při praktických ukázkách popisů připravených obrázků (viz příloha číslo 1-3) plus respektování daných pravidel.

b) Použití teoretických znalostí z výkladu verbální komunikace.

c) Využití přirozené potřeby mladého člověka ukázat své dovednosti.

Z hlediska přístupu pedagoga:

a) Pozitivně slovně i hodnocením známkou (dle situace) žáky motivovat.

b) Vybrat náročně odlišné obrazy, které by bylo vhodné použít.

c) Srozumitelně seznámit žáky s výkladem.

Realizace:

1) Žáci jsou seznámeni s tématem hodiny - zápis na tabuli.

2) Motivace - učitelem je položena otázka, zda si všichni myslí, že dokáží sdělit informace tak, aby jim druzí rozuměli => to je přece velmi jednoduché.

3) Tři žáci (nejlépe dobrovolníci) za sebou - po sobě popíší za přesně stanovených pravidel obrázek (každý jiný - viz příloha č. 1, 2, 3), který mají před sebou a který třída nevidí.

4) Ostatní žáci ve třídě nakreslí dle popisů žáků obrázek do zadní části sešitu.

Pravidla činnosti:

- žák s obrázkem sedí čelem ke třídě,

- žák s obrázkem může používat jakákoli vhodná slova, pojmy, ...,

- žák s obrázkem nesmí používat kromě mimiky žádný jiný prostředek nonverbální komunikace (např. gestikulaci, ...),

- třída naslouchá a kreslí, dle sdělovaných instrukcí, nikdo se však nesmí nikoho na nic ptát.

5) Žák, který obrázek popisoval, rozhodne, zda chce své informace doplnit či nikoli - pokud ne, otočí obrázek „čelem" ke třídě, aby ostatní viděli, jak vypadala předloha.

6) Žáci porovnávají svá díla se skutečností - viz příloha č. 1, 2, 3.

7) Žáci se snaží uvědomit si, proč se jejich obrázky více či méně liší od předlohy.

8) Učitel vede svými otázkami žáky k závěru, že chceme-li aby druzí porozuměli námi sdělovaným informacím, musejí být tyto také v pochopitelné a jasné podobě předkládány.

9) Učitel ve spolupráci se žáky na základě ukázek formuluje zásady srozumitelné komunikace, vysvětlí a popíše chyby, kterých se nejčastěji v mluveném projevu dopouštíme.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
206.05 kB
Dokument
Příloha 1
doc
221.68 kB
Dokument
Příloha 2
doc
158.2 kB
Dokument
Příloha 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Vohnoutová

Hodnocení od uživatelů

Lucie Poláková
22. 9. 2009, 21:38
Aktivity pro předmět Kultura osobního projevu jsou velmi užitečné. Osobně bych jen volila "náročnější" a atraktivnější obrázky vzhledem k věku žáků (1. ročník střední školy). Děkuji Vám za inspiraci Lucie Poláková

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.