Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nové technologické standardy ISTE pro učitele
Odborný článek

Nové technologické standardy ISTE pro učitele

8. 9. 2008 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Článek popisuje obsah asi nejpoužívanější definice schopností učitelů pracovat s technologiemi.
The International Society for Technology in Education (ISTE) se zabývá vytvářením amerických standardů popisujících schopnost žáků i učitelů pracovat s technologiemi (National Educational Technology Standards - NETS) již hezkou řádku let. Vzhledem k rychlému vývoji způsobu uplatnění technologií ve vzdělávání je nutno standardy čas od času upravovat. Zatímco ty žákovské byly naposledy inovovány v loňském roce (viz ISTE zveřejnila návrh nových technologických standardů), na učitelské došlo letos. Jejich nová verze byla představena 30. června na konferenci NECC v San Antoniu. Od předcházejících standardů publikovaných v roce 2000 se významně liší.
Předchozí verze standardů se soustředila výhradně na schopnosti samotných učitelů. Nová verze tento pohled rozšiřuje tak, aby bylo zřejmé, jaký mají mít požadované dovednosti dopad na vývoj žáků. Profesorka Louisiana Tech University a předsedkyně komise ISTE pro standardy Lajeane Thomas zásadní významový posun u nových učitelských standardů vyjádřila takto: „Jestliže se původní standardy zabývaly především znalostmi různých operací a technologických principů, nové přicházejí s požadavkem pochopení významu technologií a jejich schopnosti ovlivňovat výukové postupy a učení.“
Nová verze standardů je poměrně stručná. Obsahuje celkem 5 kategorií doplněných definicí indikátorů úspěšnosti.
Učitelé:
1.     Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost
a.      prosazují, podporují a formují tvořivé inovativní myšlení a vynalézavost
b.      zapojují žáky do poznávání reálného světa a řešení skutečných problémů využitím technologických nástrojů a digitálních zdrojů
c.      pomáhají sebereflexi žáků využitím nástrojů pro spolupráci za účelem posílení porozumění a plánování dalšího postupu
d.      připravují přímou i virtuální spolupráci mezi žáky, učiteli i dalšími osobami za účelem poznávání
2.     Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku
a.      vytvářejí nebo upravují vhodné výukové postupy, které využívají technologické nástroje na podporu učení žáků a jejich tvořivosti
b.      vyvíjejí technologiemi podporované vzdělávací prostředí, které umožňuje žákům uplatnit individualitu a aktivně ovlivňovat vlastní vzdělávací cíle, jejich dosažení i hodnocení úspěšnosti
c.      nastavují a přizpůsobují výukové aktivity tak, aby vyhovovaly různým stylům učení, odlišným pracovním postupům a rozdílným schopnostem využívat technologie
d.      poskytují žákům více různých nástrojů na sumativní i formativní hodnocení výsledků přímo vztažených k žákovským standardům (výukovému plánu) tak, aby bylo možno na základě výsledků dělat informovaná rozhodnutí o dalším postupu
3.     Ve své práci běžně využívají technologie
a.      disponují počítačovou gramotností a schopností své stávající znalosti obohacovat poznáváním nových postupů
b.      za účelem zlepšení studijních výsledků spolupracují prostřednictvím technologií s žáky, kolegy, rodiči a dalšími členy komunity zainteresovaných
c.      využívají různá media a formáty k předávání relevantních informací žákům, kolegům i rodičům
d.      vytvářejí podmínky pro optimální využití nejnovějších technologií k vyhledávání, analyzování, hodnocení a využití informačních zdrojů za účelem poznávání
4.     Budují a podporují zodpovědnost a občanství
a.      propagují bezpečné, legální a etické využití technologií i získaných digitálních informací a učí respektovat autorská práva
b.      vycházejí vstříc odlišným potřebám využitím strategií orientovaných na žáka a spravedlivým přidělováním přístupu k technickým nástrojům a zdrojům
c.      posilují vhodné a zodpovědné chování žáků v prostředí technologiemi podporovaných sociálních sítí
d.      spoluprací a komunikací s kolegy a žáky jiných kultur budují vzájemné porozumění a globální zodpovědnost svých žáků
5.     Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu
a.      zapojují se do činnosti místních i globálních odborných skupin za účelem osvojení nových metod využití technologií ve své práci
b.      prezentováním vlastní vize a aktivním zapojením do rozhodování o způsobu implementace technologií ve vzdělávání jdou příkladem ostatním
c.      studují a aplikují nejnovější výsledky výzkumu na poli využití vzdělávacích technologií
d.      pomáhají zvyšovat efektivitu, životaschopnost a vážnost učitelské profese, své školy a celé společnosti.
 
Nové učitelské standardy jsou výsledkem více jak roční práce, do níž bylo zapojeno značné množství lidí z praxe. Proběhlo nejméně 25 setkání, jichž se zúčastnilo přes 600 odborníků. Dalších více jak 2000 zájemců se zapojilo do diskuze online a vyplnilo dotazník problematikou se zabývající. Inovaci standardů pro žáky a učitele budou v příštím roce následovat standardy pro vedoucí pracovníky ve školství. V návaznosti na vývoj standardů ISTE jsou postupně modifikovány též závazné předpisy jednotlivých amerických států, které jsou v řízení školství na federální úrovni nezávislé.
 
Odkaz:
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.