Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Současné problémy s implementací vzdělávacích...

Současné problémy s implementací vzdělávacích technologií

Informativní příspěvek
Článek popisuje několik nepovedených implementací vzdělávacích technologií ve školách s cílem zdůraznit význam důkladné přípravy takových kroků.
V posledních dnech se ve světě poměrně dost mluví o tom, jak obtížné zavádění technologií do vzdělávacího procesu může být. Chyb se, jak se zdá, dopouštějí i tak vyspělé organizace jako Microsoft či OLPC. V případě Microsoftu se to týká projektu tzv. Školy budoucnosti, v jehož rámci byla ve Filadelfii zřízena od září 2006 vzorová plně technologiemi vybavená střední škola (viz Škola budoucnosti slibuje vzdělání pro příští generace). OLPC je zase od počátku kritizován pro podcenění vlivu učitelů na výukový proces (viz např. Jak se Nepál připravuje dát všem dětem počítač nebo Pilotní projekt OLPC v Nigerii). Poslední zprávy naznačují, že třeba v případě Etiopie byla kritika asi zcela oprávněná.

Vzorová škola budoucnosti (SOF), na jejíž přípravě a vybavení se podílela firma Microsoft, právě ukončuje třetí rok své existence. 28. května se sešel panel odborníků za účelem vyhodnocení dosavadních výsledků. Dospěl jednoznačně k závěru, že je nutno realizaci projektu za první tři roky považovat za neúspěšnou.

Problémy nastaly již od samého počátku. Na otevření školy se spěchalo, což vedlo k nutnosti zkrátit přípravu učitelů. Školení bylo realizováno přímo Microsoftem a týkalo se především práce s programy na školních počítačích nainstalovanými. Díky pravidlům Amerických učitelských odborů nebylo možno pro nově otevíranou vzorovou školu vybírat zcela volně jen ty nejvhodnější zájemce o práci. Microsoft navíc, přestože záměr vycházel z jeho vize, jak by škola budoucnosti měla vypadat, odmítl věnovat pozornost vlastním výukovým postupům. Metodika i obsah výuky, obojí bylo jen v rukou učitelů, z nichž většina dosud neměla s tak masivním nasazením technologií zkušenosti. A tak se stalo, že projekt SOF byl již od samého počátku problematický.

Škola byla záměrně umístěna v oblasti s převažujícím sociálně znevýhodněným obyvatelstvem s tím, že dá každému žáku šanci dosáhnout kvalitního vzdělání v podmínkách vybavení počítači 1:1. Dostupné informace však naznačují, že vše zatím vypadá trochu jinak. Výuka je realizována především formou projektů, v nichž žáci vyhledávají a zpracovávají informace. Žáci se tak naučili především techniku tvorby powerpointových prezentací. Celkem bez problémů jsou schopni najít potřebnou informaci a do prezentace ji přenést. Znalosti, tímto způsobem práce vybudované, jsou však nedostatečné. Vezmeme-li navíc v úvahu, že hodnocení se dosud provádí pomocí znalostně orientovaných národních srovnávacích testů, není divu, že SOF zatím pro žáky není přínosem.

Microsoftu je třeba přiznat, že se k potížím staví čelem a snaží se je řešit. Podle něj je hlavním důvodem skutečnost, že se ve škole příliš často střídalo vedení. První ředitelka odešla hned po prvním roce, a po ní se vystřídali ještě další tři ředitelé. Své místo bohužel opustil i vedoucí místního školského obvodu. Ve škole tak panoval značný chaos. K tomu navíc přistoupily technické problémy. Často nefungovalo wifi, server s výukovými materiály byl nedostupný a ve škole chyběl během prvního roku správce. Některé děti se bály nosit počítač sebou domů, aby jim ho někdo neukradl. Nemohly se proto na výuku dobře připravit. Použití učebnic či tištěných materiálů přitom nebylo dovoleno.

Výsledek jasně potvrdil opakovaně ověřený fakt – nasazení technologií může být přínosné pouze tam, kde je na to celá škola důkladně připravena. Naopak, při nedostatečné přípravě a souhře celého systému je téměř jisté, že plošné nasazení technologií bude kontraproduktivní, tj. že může přinést více škody než užitku.

Podívejme se ještě krátce na to, jaké zprávy se šíří o nasazení počítačů OLPC XO v Etiopii. Na nedávné dárcovské konferenci
Africa Gathering přednesl David Hollow z University of London hodnotící zprávu o pilotním nasazení 5000 počítačů do 4 etiopských škol.

 
Ze zprávy vyplývá, že po prvotní vlně nadšení nastaly ve využití počítačů značné potíže. Etiopské školy jsou zvyklé pracovat tradičně absolutně instruktivně. Učitelé vedou žáky k tomu, aby je neustále sledovali a učili se vše, co je stanoveno, zpaměti. Počítače, a to byl ve skutečnosti záměr OLPC, tento systém nabourávají a vedou děti ke konstruktivním způsobům práce. Vzhledem k tomu, že se dosud podařilo do el. podoby převést jen malou část používaných instruktivních materiálů, učitelé ve využití počítačů žádný přínos nespatřují. Navíc se ukazuje (což nás také nemůže překvapit!), že děti zvládají práci s počítačem mnohem lépe než učitelé. Vše došlo až tak daleko, že učitelé, a následně i rodiče, dětem práci s počítačem začali přímo zakazovat. Jako důvod uvádějí, že počítače odvádějí pozornost žáků, tito je při výuce neposlouchají a doma si jen hrají.

Bude docela zajímavé sledovat, kam až se nastupující etiopská generace v oblasti využití technologií v těchto podmínkách bude schopná dopracovat a jestli si nechá zákazy líbit? Dá se předpokládat, že motivace jí chybět nebude!
 
zdroje:
Meris Stansbury - School of the Future: Lessons in failure, eSchoolNews.com, June 1, 2009
Wayan Vota - XO Laptops are Banned in OLPC Ethiopia Classrooms, One Laptop Per Child News, June 16, 2009
Study criticises laptops for distracting children in developing countries, Sunday Monitor, June 7, 2009

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Licence článku:
Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.