Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Smysluplné neorganizované nekonference
Odborný článek

Smysluplné neorganizované nekonference

7. 3. 2011 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Článek popisuje novou formu aktivity organizované zdola samotnými učiteli s cílem vyměňovat si zkušenosti s využitím vzdělávacích technologií.

Snaha některých lidí se zdokonalovat a vzájemně si pomáhat proniká postupně do různých oblastí života společnosti. V poslední době je značně posilována existencí sociálních sítí, jež vzájemné kontakty prostřednictvím všudypřítomných technologií usnadňují. V čele tohoto vývoje jsou od samého počátku komunity propagátorů volně dostupných informací, programů, nahrávek, filmů apod. Patří sem v první řadě autoři software kategorie Open source následováni tvůrci OER (Open Educational Resources) i všemi dalšími uživateli internetu publikujícími pod licencí Creative Commons.

Tito lidé, kteří již mají některé vlastnosti nadcházející síťové generace, a jsou tudíž ve zvýšené míře připraveni si pomáhat a spolupracovat, vyvinuli velmi zajímavý způsob, jak toto provádět nad rámec virtuálního síťového spojení. Již několik let uskutečňují po celém světě přímá setkání označovaná jako BarCamp. Tato setkání mají podobu neorganizované nekonference (ang. unconference). Jejím základním pravidlem je absence přípravy programu. Předem se připravuje pouze to nejdůležitější, tj. místo setkání (bar není podmínkou) a čas. Hrozí-li riziko nezájmu nebo přílišného zájmu, provádí se normální registrace. V každém případě by ale účast měla být zdarma.

V den D se všichni sejdou a každý z účastníků předloží téma, na které by chtěl vystoupit. Tato témata se vyvěsí na tabuli a hlasuje se (podpisy, čárky apod.). Ten, kdo získá nejvíce hlasů, má příležitost svůj příspěvek přednést. Poté je přítomnými ohodnocen. Každý účastník například dostane určitý počet nálepek, a ty pak lepí na ty přednášející, kteří se mu líbili (viz zpráva Jiřího Kolaříka Jak jsem byl na Pražském Barcampu). Je zvykem přinést nějaké jídlo, a to nabídnout ostatním, nebo uspořádat na závěr společnou večeři apod. Jedná se tedy vlastně nejen o předávání informací a dobrých nápadů ale i o osobní seznámení účastníků.

Pokud již začínáte být nervózní, protože netušíte, proč vám to celé vyprávím, hned se to dovíte. Nápad šířit určité poznání formou barcampů se uchytil a je oblíbeným způsobem setkávání různých odborných komunit. Ve Spojených státech byl v minulém roce úspěšně zaveden mezi učiteli snažícími se o zdokonalení ve využití vzdělávacích technologií. První akci tohoto druhu zorganizovalo několik učitelů z Filadelfie v květnu 2010 a nazvali ji EdCamp (EdCamp Philly). Zde je upoutávka, kterou za účelem propagace vytvořili.

Vše nasvědčuje tomu, že se hned první technologická nekonference velice vydařila. Okamžitě se začaly plánovat další podobné akce. Do dnešního dne se jich uskutečnilo již 9 a 13 je jich zatím naplánováno po celých Spojených státech a Kanadě na tento rok. Hlavní motivací pro účast je jedinečná a přátelská atmosféra, kterou setkání mají. Každý má šanci přijít s dobrým nápadem a seznámit s ním přítomné. Nejsou zde žádné oficiality, nudné uvítací proslovy tzv. „významných osobností“ ani bezobsažné přednášky „rádoby-vědců“. Jedná se o užitečnou iniciativu zdola vyvolanou učiteli, kteří cítí, že se potřebují zdokonalovat.

Podrobný návod, jak postupovat při realizaci Edcampů vložila jedna z hlavních organizátorek filadelfská učitelka (Phily Teacher) Mary Beth Hertz na podzim 2010 do série článků publikovaných v jejím blogu na portálu Edutopia (viz Citace). Uvádí zde například to, že každý, kdo je na Edcampu poprvé, by měl dostat slovo, nebo že každý, kdo přichází opakovaně, by měl přivést alespoň jednoho kolegu. Nabádá zcela pochopitelně všechny zúčastněné, aby o akci informovali pomocí svých kanálů – blogů, Facebooku, Twitteru apod.

Další zajímavé rady pro zájemce zveřejnila spolu s upoutávkou na novou sezónu Edcampů, která se nedávno rozjela, Jennifer Wagner (viz Citace). Celkem vtipně připodobňuje cestu na Edcamp k dětskému táboru. Dává zájemcům těchto 10 doporučení:

 1. Zabal vše potřebné!
  Mysli přitom i na to, co by mohli potřebovat ostatní (prodlužovačka, nabíječka, flashka apod. Nezapomeň na občerstvení!
 2. Jeď s přítelem!
  I když pracuješ ve škole, kde jsi vlastně jediným skutečným zájemcem o využití technologií ve výuce, snaž se vzít sebou kolegu/yni.
 3. Často piš domů!
  Sdílej nabyté zkušenosti se svými blízkými – bloguj, twítuj, chatuj, mailuj a zas znova a pořád dokola.
 4. Dělej si nové přátele!
  Nezapomeň si vzít vizitky. Vyměň si s přítomnými kontakty (na mail, blog, web, Skype, Twitter, Facebook, Delicious, Flickr apod.) a slibte si, že si budete často psát. Přidej své jméno do seznamu účastníků na wiki stránkách akce.
 5. Pamatuj si, že technologie nejsou vše!
  Mluv o sobě. Poslouchej druhé. Nejlepší rozhovor s těmi největšími odborníky na vzdělávací technologie většinou není o technologiích.
 6. Rozlišuj přání od reality!
  Až budeš poslouchat ostatní učitele, předpokládej, že tak 10% toho, co o svých postupech říkají, může být představa a ne skutečnost. I tak jsou všechny názory cenné. Uvědom si ale, že každá škola je unikátní a úplně všechny postupy přenést nelze.
 7. Reprezentuj svou školu!
  Stěžovat si na poměry na pracovišti je dost rozšířený zlozvyk. Nepropadni mu i ty. Mluv hlavně o tom, co je hodné následování.
 8. Zachyť okamžik!
  Foť, zaznamenávej a sdílej, ať se vzpomínky nevytratí.
 9. Používej správný kód!
  Díky současnému šíření obrovského množství informací je třeba, aby všechny zprávy o libovolné akci měly uvnitř nebo mezi klíčovými slovy předem domluvený kód neboli tzv. hashtag (např. #edcamp), podle něhož lze tyto zprávy najít. Ve skutečnosti se to netýká jen textových zpráv v blozích nebo v mikroblozích (Twitter), ale i fotek, videí apod.
 10. Nezapomeň na zpětnou vazbu!
  Kemp bývá zakončen evaluačním dotazníkem. Buďte upřímní, ať se mohou nedokonalosti zlepšovat.

Doufám, že je zřejmé, proč o této aktivitě referujeme, i když jsou poměry u nás v Česku značně odlišné. Bylo by moc hezké, kdyby se jednou podařilo podobnou iniciativu zdola, přímo od učitelů, vyvolat. Jedině tak se začne šířit tolik potřebný skutečný zájem o vhodné uplatnění technologií ve školách. A bez něj to nepůjde.

Literatura a použité zdroje

[1] – HERTZ, Mary Beth. Introduction to Edcamp: A New Conference Model Built on Collaboration. 2010. [cit. 2011-03-07]. Dostupný z WWW: [http://www.edutopia.org/blog/about-edcamp-unconference-history].
[2] – WAGNER, Jennifer. It Is Official: The 2011 EdTech Camp Season is Now Open. 2011. [cit. 2011-03-07]. Dostupný z WWW: [http://projectsbyjen.com/blog/?p=1905].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bořivoj Brdička

Hodnocení od uživatelů

Ivana Jelínková
7. 3. 2011, 10:04
Děkuji za velmi inspiratuvní článek. Cesta k "zdola" k takovéto aktivitě bude jistě obtížná a dlouhá, ale za sebe bych si velmi přála zúčastnit se takové nekonference. Nebo ještě lépe přispět k jejímu zorganizování.
Jan Zouhar
7. 3. 2011, 10:41
To je úžasná myšlenka. Iniciativa zdola nám velmi chybí. Ukazuje se to na tématech projektů, které se učitelům nabízí a které často nevychází z jejich skutečných potřeb. Iniciativa zdola by to mohla změnit a vést k efektivnějšímu využívání peněz: učitelé by si sami řekli co chtějí, v čem se chtějí zdokonalovat. Hned bych na takovou akci jel. Nezkusíme to?
Jan Zouhar
7. 3. 2011, 10:42
Někteří kolegové něco podobného již realizují virtuálně. Např. Pavlína Hublová každé pondělí.
Jana Kneřová
7. 3. 2011, 16:31
Doplňuji informaci Jendy...dnes konkrétně Pavlínina vlnka: http://inapadni…011.html
Martin Vonášek
18. 3. 2011, 10:25
Zajímavé, co kdybychom něco podobného zorganizovali sami - například u nás v Ostravě bychom měli dobré zázemí. Dobře vybavená škola, ubytování bychom sehnali...Jsem pro vytvoření akční skupiny, zhruba naplánujeme základ a je to...Kdo se přidá???
Pavlína Hublová
18. 3. 2011, 11:41
Jestli mohu přidat svou trošku do mlýna... Pokud by něco takového mělo fungovat, je třeba:
- najít dost ochotných lidí;
- domluvit si téma (jeden z kamenů úrazů - nesmí být moc široké, ale ani moc specifické, protože pak by bylo těžké sehnat ty ochotné lidi)
- sladit termíny všech zúčastněných;
- zajistit organizaci.
Neříkám, že by to nešlo, ale nejsem si úplně jistá, že by pár "ochotníků" zvládlo takovou akci. Třeba se mýlím?!

Ale abych jen nemalovala čerta na zeď... Jsem pro každou srandu, takže já se předběžně hlásím :-)
Martin Vonášek
18. 3. 2011, 12:39
Výborně a už jsme dva. Souhlasím, že jde o lidi:) Jak a kde je sehnat? Co vytvořit stránky třebas v google sites, uděláme tomu extrémní marketing - něco jako první BarCamp v Ostravě. Nasdílíme se všemi a všemi a rovnou bych tam zkusil nahodit nějaká témata, co by kdo chtěl prezentovat a podle toho bychom určili název a nějaké oficiální téma:)) Myslím, že to je velmi jednoduché:) Můj email máte, zkusím sehnat další lidi, zkuste i vy. Oslovíme určitě nějaké kapacity - pan Brdička, Neumajer, Hawiger, Zouhar a všechny další, které já neznám a bude legrace.
Pavlína Hublová
18. 3. 2011, 13:18
Jsme na Metodickém portále, co takhle využít třeba DIGIFOLIO? Vytvoříme prezentaci, diskutovat lze ve fórech...
Martin Vonášek
18. 3. 2011, 14:19
Ok, tedy digifolio:) Jdu na to
Mgr. Ludmila Kovaříková
18. 3. 2011, 14:21
Já se taky hlásím!
Martin Vonášek
18. 3. 2011, 14:37
Tady je skupina: http://digifoli…p?id=419 . S digifoliem začínám, omlouvám se za nedokonalosti...brzy to bude lepší
Pavlína Hublová
18. 3. 2011, 15:31
Dovolila jsem si upravit zobrazení skupiny tak, aby byl odkaz funkční. Tak hrr do toho!
Pavlína Hublová
18. 3. 2011, 15:34
Odkaz mi nefungoval, tak zkouším ještě jednou: http://digifoli…p?id=419
Bořivoj Brdička
18. 3. 2011, 20:54
To jste mě potěšili! I když zatím to na masový zájem nevypadá. Spomocník to už začal šířit přes Twitter (#CZbarcamp). Kdyžtak to retvítněte! Dík.
Ivana Jelínková
20. 3. 2011, 21:18
Ta myšlenka mě nadchla, i když zatím musím rozmyslet, co bych mohla sama nabídnout, ráda se přidávám.
Jitka Kolářová
16. 8. 2011, 15:42
Zní to báječně, Ostrava je pro mne sice trochu z ruky, ale třeba se to časem rozjede i jinam. Budu si vše muset důkladně přečíst a popřemýšlet, moc by se mi něco takového líbilo pro nás, vychovatelky z družinek. Do skupiny se s dovolením ráda přidávám.
Bořivoj Brdička
26. 6. 2013, 20:01
Hezkým příkladem takové nekonference byl první den letošní největší americké ISTE konference - Hack Education 2013
Bořivoj Brdička
28. 6. 2015, 07:41
Myslím, že je vhodné připomenout, že jedna taková podobná nekonference se školskou tématikou u nás přece jen existuje. Je to Sobotecký BarCamp.
Bořivoj Brdička
1. 5. 2016, 08:27
Pořád si myslím, že bychom tuto metodu přímého sdílení neměli vypustit, dokonce i v době, kdy něco podobného docela úspěšně dělají skupiny GEG. Edutopia publikovala přehled aktiuálních videí popisujících americké Edcampy, které se hezky rozvíjejí s podporou Gates Foundation:5-Minute Film Festival: Taking Back PD with Edcamp

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.