Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Hodnotové orientace - tolerance
Odborný článek

Hodnotové orientace - tolerance

24. 3. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Miroslav Bocan

Anotace

Ptáte se, co dnešním dětem vadí? Zajímá Vás, co jsou ochotny tolerovat a co už ne? Odpovědi na tyto otázky hledejte v následujícím článku.

Tolerance je považována za jednu ze základních hodnot demokracie. Tolerancí (snášenlivostí, trpělivostí) máme na mysli ochotu připustit u druhých odlišné názory, způsoby chování, vzhled apod. Na druhou stranu je třeba upozornit na míru meze tolerance – pokud je míra tolerance vysoká, může se stát tolerance kontraproduktivní, např. tolerováním netolerantních.
I našich respondentů jsme se ptali na míru jejich tolerance k námi vybraným jevům, přičemž jsme zvolili zcela jednoduchou otázku: "Vadí ti, když…?"

 

Obecně, a to především díky médiím, vnímají děti světovou nestabilitu. Jsou si vědomy válečných konfliktů a dalšího bezpráví, živelných katastrof, ekologických krizí apod. Právě proto nejčastěji označily, že jim vadí války ve světě a odhazování odpadků na veřejnosti mimo nádoby k tomu určené. Dále dětem vadí kouření a (překvapivě) mluvení sprostě. Na druhou stranu jim příliš nevadí opisování ve škole, a to především tehdy, když jsou si jisté, že jim za to nehrozí postih od pedagoga. Možná trochu překvapivá se může zdát skutečnost, že jim příliš nevadí ani to, že lidé netřídí odpad (přitom odhazování odpadků jim vadí). Poněkud rozporuplným zjištěním může být také to, že sice pouze 5% dětí uvedlo, že cizinci ve škole či místě jejich bydliště jim „velmi vadí“, ovšem možnost „trochu vadí“ uvedlo dalších 14 % dotázaných dětí. Důležitým zjištěním je, že více benevolentnější ke všem těmto jevům (kromě přítomnosti cizinců) jsou chlapci.

 

Míra tolerance samozřejmě souvisí i s věkem. Kromě válek ve světě, (které více vadí starším dětem, což je dáno jejich celkově vyspělejším vnímáním celosvětové situace), jsou mladší děti méně benevolentní ke všem ostatním nabízeným jevům, ovšem, jak již bylo naznačeno, s narůstajícím věkem se jejich tolerance zvyšuje. Tedy čím jsou děti starší, tím méně jim vadí především kouření, opisování, lhaní, mluvení sprostě.

Miroslav Bocan, garant Výzkumů

miroslav.bocan@nidm.cz

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslav Bocan

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;