Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Jak technologie ovlivňují vzdělávání zam...

Jak technologie ovlivňují vzdělávání zaměstnanců

Informativní příspěvek
Přehled současného vývoje podnikového vzdělávání v souvislosti s technologiemi.
Současný prudký rozvoj technologií vyvolává potřebu celoživotního vzdělávání. Tato skutečnost již dnes významným způsobem ovlivňuje i oblast vzdělávání v podnikové sféře. Projevuje se to hlavně u velkých firem. Čím více má podnik zaměstnanců, tím větší vliv na její celkovou úspěšnost má jejich kvalifikace. U firem s velkým počtem zaměstnanců, zvláště když potřebují specializované dovednosti či třeba schopnost jednat se zákazníky, existuje často celé oddělení zabývající se výhradně vzděláváním. Menší firmy tento problém řeší najímáním specialistů zvenku. Proto dnes existuje specializovaná kategorie expertů a agentur zabývajících se výhradně vzděláváním zaměstnanců.

Mohlo by se zdát, že současné změny výukových metod, jež se prosazují v základním a středním školství, se dospělých týkat nebudou. Jsme zvyklí vzdělávání dospělých zužovat na přípravu na výkon nějaké konkrétní funkce či profese, což znamená hlavně nácvik určitých specializovaných dovedností. Tak třeba příprava řidiče tramvaje je značně podobná kurzu autoškoly, bankovní úřednice se musí naučit v různých situacích bez chyby vykonávat přesně stanovené postupy, a totéž platí i u mnoha dalších povolání v případě, že podmínky pro práci jsou stálé a ne příliš složité. Tam, kde zaměstnanec nutně nepotřebuje být vybaven již při nástupu sadou specializovaných znalostí, bylo dosud jeho zapracovávání ponecháno přirozenému vývoji pod přímým vlivem pracovního kolektivu.

Vše nasvědčuje tomu, že právě v této oblasti dochází ke značným změnám. Podmínky, v nichž se velký počet pracovních aktivit odehrává, se mění. Stále větší množství činností se přesouvá do virtuálního prostoru, kde se spojení s kolegy či zákazníky uskutečňuje primárně prostřednictvím počítačových sítí. Týká se to celého sektoru obchodu i mnohých dalších služeb, vzdělávání nevyjímaje. Mění se nejen pracovní podmínky, ale i potřebné kompetence pro výkon povolání. Virtuální prostředí je mnohem komplexnější než to, na nějž jsme byli zvyklí dosud. Dochází v něm navíc k přímé celosvětové konkurenci. Proto se soustavné celoživotní zvyšování kvalifikace musí stát běžnou každodenní praxí. Ty firmy, které budou chtít v budoucnosti uspět, musí na změněné podmínky vhodným způsobem reagovat.

Odborníci zabývající se vzděláváním zaměstnanců předpovídají, že během příštích 10 let se přístup podnikové sféry promění tak, že možná specializované vzdělávací divize přestanou existovat. Důvod je prostý. Vzdělávání musí přestat být na ostatních činnostech firmy nezávislé a musí se stát nedílnou součástí všech činností. Aktuální vize expertů v této oblasti předkládá blog The Learning Circuits založený společností American Society for Training & Development, na němž zrovna touto dobou v rámci otázky měsíce probíhá diskuze na téma „Jak bude vypadat vzdělávání zaměstnanců za 10 let?“.

Je zajímavé sledovat, jak moc jsou představy odborníků ovlivněny současným rozšířením sociálních sítí a 3D virtuálních prostředí. Počítají s tím, že spojení zaměstnanců mezi sebou i s vnějším světem změní způsob řízení firem. Management již nebude tím, kdo jediný má přístup k informacím, a proto je pouze on povolán k rozhodování, co se má dělat. Důsledkem je představa o změně podnikové hierarchie na tzv. wirearchii (síťovou odpovědnost). Její pracovní definice říká toto: „Dynamický obousměrný přesun odpovědnosti a autority založený na znalostech, důvěře, spolehlivosti a koncentraci na výsledky umožněný propojením lidí a technologií.“

Experti opakovaně zdůrazňují potřebu odklonu od tematicky zaměřených formálních instruktivních kurzů minulosti směrem k činnostně orientovaným neformálním konstruktivním způsobům zdokonalování schopností zaměstnanců, jež by měly být plně integrovány do chodu podniku. Prakticky to znamená, že se pro každý úkol vytváří nový tým řešitelů v podobě komunity, do níž se zapojují ti, kdo jsou schopni přispět k řešení svým dílem, a to bez ohledu na postavení. Výhodu mají samozřejmě ti zaměstnanci, kteří jsou schopni potřebné informace k danému problému okamžitě někde nebo od někoho získat a použít. K řešení bude běžné přizvat třeba též experta, jenž není v zaměstnaneckém poměru. Z toho vyplývá, že lze očekávat posun ve způsobech zaměstnávání lidí směrem od dlouhodobých smluv ke krátkodobým.

Nejsme schopni přesně definovat, jaké znalosti budou kvalitní pracovníci budoucnosti potřebovat. Jisté je to, že mnoho z nich bude velmi specializovaných – získaných delším studiem určité problematiky s podporou osobního vzdělávacího prostředí. Již dnes ale dokážeme alespoň rámcově odhadnout, jaké schopnosti budou pro práci ve virtuálním prostředí třeba především. Mohly by vypadat třeba takto:
· chápání existence sebe sama ve virtuálním prostoru;
· schopnost integrace různých nástrojů a zdrojů;
· schopnost zpracovávat informace;
· vnímání (ne)existence vzdálenosti;
· orientace v prostoru;
· existence vizuální paměti;
· akceptace všudypřítomnosti pracovních aktivit;
· schopnost spolupráce;
· zájem o obohacení vlastních zkušeností.
Uvěříme-li tomu, že právě takovéto vlastnosti jsou pro život v podmínkách 21. století potřebné, asi se bez problémů shodneme i v tom, že jejich budování by mělo patřit k hlavním cílům našeho školství.

Celá řada pokrokových firem se snaží zde popsané trendy již dnes aplikovat v praxi. Na samém vrcholu jsou ty, které takové virtuální kooperativní prostory pro své zaměstnance ve spolupráci s partnery přímo vyvíjejí. V čele jsou dvě – Linden Lab (tvůrce Second Life) se svou platformou Immersive Workspaces a IBM integrující 3D virtuální prostředí Forterra Systems OLIVE do svého systému Lotus Sametime pro komunikaci a spolupráci. Neumíte-li si představit, jak práce v takových podmínkách vypadá, podívejte se na následující demonstraci.

Forterra Virtual World & IBM Unified Communicationszdroje:

Dave Wilkins - "Workplace Learning" in 10 Years?, The Social Learning Blog, March 2, 2009
Janet Clarey - Multi Generational Learning in the Workplace, Brandon Hall Research, February 26, 2009
Harold Jarche, Jay Cross - The future of the training department, TogetherLearn, February 20, 2009
Tony O’Driscoll - Enterprise Virtual Worlds Get REAL, Learning Matters!, December 11, 2008
Tony O’Driscoll - Co-Creating the Sensibilities, Learning Matters!, November 2, 2008
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.