Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Američané si přejí více technologií ve školách
Odborný článek

Američané si přejí více technologií ve školách

27. 8. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Zpráva o výsledcích průzkumu mínění občanů Spojených států zaměřeného na význam využití vzdělávacích technologií ve školách, jež uskutečnila americká agentura Zogby International v květnu roku 2007.
Americká agentura Zogby International uskutečnila v květnu tohoto roku průzkum mínění občanů Spojených států zaměřený na význam využití vzdělávacích technologií ve školách. Zúčastnilo se ho přes 7000 občanů starších 18 let z různých amerických států. Výstupem je studie zveřejněná 26. července prostřednictvím společnosti Cisco.

Zájem veřejnosti o využití vzdělávacích technologií ve školách je ve Spojených státech značný. Důvodem jsou obavy sdílené většinou společnosti ze ztráty dominantního postavení USA v roli ekonomické supervelmoci. Podle studie existuje všeobecný souhlas s tím, že právě technologie budou hrát klíčovou roli v tom, jaké možnosti bude lidem poskytovat život v globální společnosti 21. století. Význam technologií je spatřován též v tom, že posilují propojení škol s místní komunitou a umožňují rovnoprávný přístup k výukovým materiálům pro všechny. Jen v tom, jaké výukové postupy je třeba preferovat, ke shodě nedošlo.
59 % oslovených Američanů si myslí, že technologie jsou významným nástrojem pomáhajícím zlepšit výukové výsledky žáků. Celých 69 % se domnívá, že je třeba, aby technická výchova a matematika byly povinné na základních i středních školách. Jenže jen 32 % respondentů bylo ochotno podpořit inovativní výukové metody, které se v souladu požadavky potencionálních budoucích zaměstnavatelů mnohem více orientují na týmovou práci žáků (např. projekty). 58 % si přímo přeje, aby se učitelé i nadále věnovali každému žákovi individuálně.

Jako součást propagace studie při jejím zveřejnění uspořádalo Cisco za účasti novinářů panelovou diskuzi, na níž bylo pozváno několik předních amerických odborníků. I zde se projevil rozdíl v přístupu v oblasti metodiky využívání vzdělávacích technologií. K jednoznačným zastáncům moderních týmových metod patřil např. Don Knezek, výkonný ředitel ISTE (International Society for Technology in Education). Keith Krueger, ředitel CoSN (Consortium for School Networking), zdůraznil, že je třeba, aby odborníci prosazovali jednotnou vizi. Ta by měla být založena na „zdravé rovnováze mezi pokrokovými týmovými a tradičními individuálními postupy“. Zároveň připomněl, že „je nutno vyvinout též nové způsoby ověřování výukových výsledků“.

Na dvou bodech se ale všichni panelisté shodli bez nejmenších problémů: 1. Vzdělávací technologie by měly být rovnoměrně integrovány do všech obvodů a škol. 2. Je třeba, aby do této oblasti školského rozpočtu bylo investováno více prostředků. Zvláště tento poslední požadavek je mimořádně aktuální. Americký federální rozpočet totiž již druhým rokem položky věnované vzdělávacím technologiím omezuje.
 
zdroje:
Americans Want More Technology in the Classroom, News@Cisco, July 26, 2007
Meris Stansbury - Public wants more tech in classrooms,
eSchool News, August 1, 2007

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.