Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > E-Rate neměl vliv na výsledky žáků

Ikona informativni

E-Rate neměl vliv na výsledky žáků

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Hlavní zjištění studie zkoumající efektivitu značnými financemi dotovaného národního amerického programu E-Rate na odbourání digitální propasti, kterou vypracovali dva výzkumníci z University of Chicago Austan Goolsbee a Jonathan Guryan.
Klíčová slova: projekt, USA, výzkum, digitální propast, vzdělávací technologie

Úkolem amerického federálního programu E‑Rate bylo v letech 1998 až 2001 maximálně snížit rozdíly ve vybavení škol technologiemi mezi různě vyvinutými oblastmi Spojených států. V jeho rámci byly školy s vyšším počtem studentů z chudých rodin zcela mimo běžný rozpočet dofinancovávány za účelem pořízení počítačů a hlavně připojení do internetu. Aby byla představa o velikosti tohoto programu zřejmá, je nutno si uvědomit, že jeho roční náklady se pohybovaly okolo 2 miliard dolarů. Přitom veškeré běžné státní investice do technologií ve školách v USA dělají něco málo přes 3 miliardy.

V nedávné době byla pod názvem World Wide Wonder? (Celosvětové překvapení?) zveřejněna studie, kterou vypracovali dva výzkumníci z University of Chicago Austan Goolsbee a Jonathan Guryan. Jejím hlavním cílem nebylo zkoumat, zda se podařilo v rámci E‑Rate zvýšit přístup chudých žáků k technologiím a snížit tak jejich handicap. Tento úkol byl nepochybně splněn. Zvětšující se propast mezi bohatými a chudými školami se, pokud jde o vybavení, podařilo zastavit natolik, že na konci programem podporovaného období bylo např. v Kalifornii ve všech sledovaných kategoriích škol přibližně 65% všech učeben připojených do internetu. Aby také ne, když výše dofinancování dělala v některých případech téměř 350$ na nejchudšího žáka ročně.

Výzkum se zabýval spíše tím, zda měly takto rozsáhlé investice nějaký měřitelný vliv na výukové výsledky studentů. Pracoval pouze s daty státu Kalifornie, neboť tento z programu čerpal nejvíce a jsou odtud k dispozici též dlouhodobé výsledky rozsáhlého standardizovaného testování žáků a studentů od 2. do 11. třídy z matematiky, čtení, jazyka, pravopisu, odborných předmětů (science) a společenských věd (tzv. Stanford Achievement Test). Záměrem bylo pokusit se najít nějaký vztah mezi výsledky testů a novými výukovými možnostmi, které studentům přináší připojení do internetu. Jinými slovy zjistit, zda u škol s vyšší mírou investic do technologií došlo zároveň nebo s přijatelným odstupem též k většímu zlepšení výsledků testů než u škol s nižší mírou investic.

Nic takového se však v žádném ze šesti testovaných předmětů neprokázalo. Spíše naopak. Zatímco po prvním roce investic nebyla změna ve výsledcích statisticky měřitelná, po druhém roce došlo dokonce k určitému zhoršení. Jakýkoli náznak toho, že by větší přístup k internetu měl pozitivní vliv na výsledky testů, se tedy najít nepodařilo.

Vzhledem k tomu, že výsledky celostátních testů nejsou jediným kritériem pro posouzení výsledků škol, byla v rámci výzkumu provedena též analýza dalších ukazatelů – počtu studentů navštěvujících třídy pro pokročilé, počtu přijatých na vyšší stupeň školy, množství předčasně ukončivších školní docházku ad. Ani zde v rozporu s deklarovanými cíly programu E‑Rate nebyl žádný pozitivní vztah k investicím odhalen.

Je nasnadě, že se americká veřejnost asi bude ptát, zda tyto investice byly účelné, zvláště když značná část z nich byla věnována na prosíťování školních budov, což lze dnes již řešit mnohem levněji bezdrátovou technologií.

Studie prokázala, že kalifornské školy dosud neumějí používat internet ke zlepšení výukových výsledků. „Odpověď na to, zda by bylo bývalo rozumnější takto utracené peníze použít jinak, zatím neznáme", říká Jonathan Guryan a dodává: „Internet se může v budoucnosti stát velmi efektivní pomůckou zlepšující i běžně testované výsledky žáků a studentů. Zatím jsme však pro to žádný důkaz nenašli."

 

zdroje: Antone Gonsalves - Study: Internet Has No Impact On Student Performance, TechLearning.com, November 21, 2005
Austan Goolsbee & Jonathan Guryan – World Wide Wonder?, Hoover Institution, 2005

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 11. 01. 2006
Zobrazeno: 1387krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. E-Rate neměl vliv na výsledky žáků. Metodický portál: Články [online]. 11. 01. 2006, [cit. 2021-01-22]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12161/E-RATE-NEMEL-VLIV-NA-VYSLEDKY-ZAKU.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.