Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Hry pomáhají dětem cvičit pozornost

Ikona informativni

Hry pomáhají dětem cvičit pozornost

Autor: Tomáš Jeřábek
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o výzkumu, který dokazuje, že pomocí speciálních počítačových her orientovaných na „trénování mozku" lze zlepšit schopnost dětí soustředit se.
Klíčová slova: hry, pozornost, technologie, mozek, poruchy učení, kognitivní psychologie

O tom, co se považuje za první opravdový důkaz přispívající ke stále se zvyšujícímu přesvědčení, že používání speciálních počítačových her na „trénování mozku" zlepšuje u zdravých dětí schopnost soustředit se během vědeckých experimentů, nám tým vědců podal zprávu 26. září 2005. Jejich výzkum má důležitý význam zejména pro školy specializující se na vzdělávání žáků s poruchami pozornosti.

Jiní odborníci varují, že není zcela jasné, jak moc tyto hry pomáhají. Ovšem se vzrůstajícím zájmem o rozvíjející se terapie v oblasti problémů pozornosti, nám v prvé řadě právě tento výzkum osvětluje, jak se dokáže soustředit běžná mysl našich dětí. Sporná otázka zůstává u tzv. „výkonné pozornosti" (executive attention), schopnosti odladit nežádoucí rozptýlení či vzrušení a soustředit se výhradně na potřebné a užitečné informace.

Psycholog Michael Posner, z University v Oregonu, který studoval rozvoj myšlení pomocí měření elektrických signálů v mozku u předškolních dětí a mládeže, říká, že mozková kapacita se rozvíjí mezi 3. a 7. rokem života. U zdravých dětí a dospělých jedinců existují velké individuální výchylky ovlivňující schopnost soustředění. To může být jeden z mnoha faktorů mozkových poruch.

Posner a jeho kolegové z Lékařské fakulty na Cornellské universitě se zabývají možností urychlit normální vývoj této nervové sítě. Upravili počítačové výcvikové programy, které se užívaly k trénování opic pro lety do vesmíru, pro děti od 4 a 6 let: Během pěti dní děti postupně přecházeli od hry, kde přesouvaly kočku do a vně trávníkové plochy, až po komplikované úlohy jako např. výběr největšího čísla, když byly záměrně vyrušovány a rozptylovány. Aktivita činnosti mozků dětí byla měřena pomocí elektroencefalografu a pomocí testů inteligence před a po skončení tréninku. Některé děti také podstoupily genetické testy.

Jak uvádí Posner v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, mozek šestiletých dětí vykázal po tomto tréninku počítačem rozeznatelné změny v porovnání se svými vrstevníky, kteří místo toho sledovali video. Poster ale upozorňuje na to, že v porovnání s výsledkem, jenž působí běžné zestárnutí, bylo zlepšení malé. U čtyřletých dětí došlo jen k nepatrným změnám.

Studie „jasně napomáhá našemu porozumění..., protože demonstruje, jak může být u mladých dětí výkonná pozornost trénována a její rozvoj urychlován", napsali v průvodním článku vědci z oblasti neurologie Karla Holmbie a Mark Johnson z Londýnského Centra Mozkového a Kognitivního Vývoje.

Ale není zcela jasné, zda tento trénink opravdu urychluje rozvoj – nebo se děti jen zlepšují v prováděných testech, říká Lisa Freund z amerického Národního Institutu Rozvoje zdraví dítěte. Upozorňuje, že trénování mozku za určitým účelem, speciálně řešení problémů pozornosti, je teprve v začátcích.

Posner stále říká: „Základní otázka je, zda je možné zlepšit pozornost u předškolních dětí a zda je to užitečné. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než dospějeme ke konečné odpovědi, a doufejme, že pozitivní."

Studie je přesto důležitá, protože nám ukazuje jak se chovají a pracují mozky zdravých dětí při různých úkolech v různém věku. Lisa Freund dodává: "Poznali jsme, co je normální před tím, než budeme schopni porozumět tomu, co je nenormální. Zvláště u malých dětí, kde je tak velký rozsah normálního chování." Zdá se, že práce Posnerova týmu bude užitečná ostatním studiím, které pracují na využití technologií ke zlepšování pozornosti studentů.

 

Odkazy:

zdroj: Games help train kids to pay attention , eSchool News, September 29, 2005

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 13. 12. 2005
Zobrazeno: 6448krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEŘÁBEK, Tomáš. Hry pomáhají dětem cvičit pozornost. Metodický portál: Články [online]. 13. 12. 2005, [cit. 2020-08-12]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12167/HRY-POMAHAJI-DETEM-CVICIT-POZORNOST.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.