Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Hry pomáhají dětem cvičit pozornost
Odborný článek

Hry pomáhají dětem cvičit pozornost

13. 12. 2005 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Tomáš Jeřábek

Anotace

Zpráva o výzkumu, který dokazuje, že pomocí speciálních počítačových her orientovaných na „trénování mozku" lze zlepšit schopnost dětí soustředit se.

O tom, co se považuje za první opravdový důkaz přispívající ke stále se zvyšujícímu přesvědčení, že používání speciálních počítačových her na „trénování mozku" zlepšuje u zdravých dětí schopnost soustředit se během vědeckých experimentů, nám tým vědců podal zprávu 26. září 2005. Jejich výzkum má důležitý význam zejména pro školy specializující se na vzdělávání žáků s poruchami pozornosti.

Jiní odborníci varují, že není zcela jasné, jak moc tyto hry pomáhají. Ovšem se vzrůstajícím zájmem o rozvíjející se terapie v oblasti problémů pozornosti, nám v prvé řadě právě tento výzkum osvětluje, jak se dokáže soustředit běžná mysl našich dětí. Sporná otázka zůstává u tzv. „výkonné pozornosti" (executive attention), schopnosti odladit nežádoucí rozptýlení či vzrušení a soustředit se výhradně na potřebné a užitečné informace.

Psycholog Michael Posner, z University v Oregonu, který studoval rozvoj myšlení pomocí měření elektrických signálů v mozku u předškolních dětí a mládeže, říká, že mozková kapacita se rozvíjí mezi 3. a 7. rokem života. U zdravých dětí a dospělých jedinců existují velké individuální výchylky ovlivňující schopnost soustředění. To může být jeden z mnoha faktorů mozkových poruch.

Posner a jeho kolegové z Lékařské fakulty na Cornellské universitě se zabývají možností urychlit normální vývoj této nervové sítě. Upravili počítačové výcvikové programy, které se užívaly k trénování opic pro lety do vesmíru, pro děti od 4 a 6 let: Během pěti dní děti postupně přecházeli od hry, kde přesouvaly kočku do a vně trávníkové plochy, až po komplikované úlohy jako např. výběr největšího čísla, když byly záměrně vyrušovány a rozptylovány. Aktivita činnosti mozků dětí byla měřena pomocí elektroencefalografu a pomocí testů inteligence před a po skončení tréninku. Některé děti také podstoupily genetické testy.

Jak uvádí Posner v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, mozek šestiletých dětí vykázal po tomto tréninku počítačem rozeznatelné změny v porovnání se svými vrstevníky, kteří místo toho sledovali video. Poster ale upozorňuje na to, že v porovnání s výsledkem, jenž působí běžné zestárnutí, bylo zlepšení malé. U čtyřletých dětí došlo jen k nepatrným změnám.

Studie „jasně napomáhá našemu porozumění..., protože demonstruje, jak může být u mladých dětí výkonná pozornost trénována a její rozvoj urychlován", napsali v průvodním článku vědci z oblasti neurologie Karla Holmbie a Mark Johnson z Londýnského Centra Mozkového a Kognitivního Vývoje.

Ale není zcela jasné, zda tento trénink opravdu urychluje rozvoj – nebo se děti jen zlepšují v prováděných testech, říká Lisa Freund z amerického Národního Institutu Rozvoje zdraví dítěte. Upozorňuje, že trénování mozku za určitým účelem, speciálně řešení problémů pozornosti, je teprve v začátcích.

Posner stále říká: „Základní otázka je, zda je možné zlepšit pozornost u předškolních dětí a zda je to užitečné. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než dospějeme ke konečné odpovědi, a doufejme, že pozitivní."

Studie je přesto důležitá, protože nám ukazuje jak se chovají a pracují mozky zdravých dětí při různých úkolech v různém věku. Lisa Freund dodává: "Poznali jsme, co je normální před tím, než budeme schopni porozumět tomu, co je nenormální. Zvláště u malých dětí, kde je tak velký rozsah normálního chování." Zdá se, že práce Posnerova týmu bude užitečná ostatním studiím, které pracují na využití technologií ke zlepšování pozornosti studentů.

 

Odkazy:

zdroj: Games help train kids to pay attention , eSchool News, September 29, 2005

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tomáš Jeřábek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Mezioborove presahy: