Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Internetem proti nudě při vyučování
Odborný článek

Internetem proti nudě při vyučování

4. 10. 2005 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Výsledky průzkumu oblíbenosti různých předmětů a výukových metod mezi čtrnáctiletými a patnáctiletými školáky ze skotských měst Edinburgh, Aberdeen a Glasgow.
Mezi čtrnáctiletými a patnáctiletými školáky ze skotských měst Edinburgh, Aberdeen a Glasgow byl nedávno proveden průzkum, jehož cílem bylo zjistit, které vyučovací předměty se u žáků těší oblibě, a které naopak nejsou mezi dětmi příliš populární. Žáci se současně vyjadřovali také k tomu, zda je možné považovat na školách vyučované předměty za užitečné pro život. Mohli rovněž navrhnout způsob, jak školní výuku zatraktivnit a učinit ji méně nudnou.
S ohledem na výsledky šetření můžeme tvrdit, že posílení hodinových dotací např. matematiky a francouzštiny by skotské školáky rozhodně nepotěšilo. Tyto předměty jsou totiž na skotských školách nejméně populární. Negativní vztah k nim má přes 61% v průzkumu zúčastněných žáků, a to i přesto, že si ve více než 85% případů uvědomují, že se jedná o disciplíny, jejichž ovládání a znalost je pro jejich budoucí život důležitá. Naopak nejoblíbenějším předmětem respondentů je jednoznačně tělocvik. Kdyby však sami žáci mohli vybrat metodu, jak ze školy vyhnat nudu, nezasazovali by se – alespoň podle závěrů průzkumu - o rozšíření výuky tělocviku, ale chtěli by se častěji setkávat při vyučování s ICT a internetem. Přibližně polovina účastníků šetření měla již s využitím technologií a internetu při výuce zkušenosti. Hodiny, při kterých se pracovalo s počítači a jinými prostředky ICT, hodnotili školáci většinou (64% dotázaných) jako přínosnější a zábavnější než tradiční lekce. Možná je to ovlivněno skutečností, že technologie a internet jsou vnímány žáky již jako běžná součást života. Podle průzkumu má doma počítač s připojením na internet přes 65% skotských školáků ve sledovaném věku.
Skotská exekutiva ještě před zahájením šetření uvedla, že zohlední výsledky výzkumu při případné úpravě vzdělávacích programů a systému zkoušek využívaných školami. V budoucnu lze tedy očekávat modifikaci nabídky vyučovacích předmětů tak, aby více odpovídala žákovské poptávce, aktuálním požadavkům vyšších stupňů škol a potřebám trhu práce.

výchozí zpráva /anglicky/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.