Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Využití technologií učiteli stoupá

Ikona informativni

Využití technologií učiteli stoupá

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Závěry studie americké společnosti CDW-G, která zkoumala zda zavádění technologií ovlivňuje výukové postupy učitelů.
Klíčová slova: učitel, USA, výzkum, vzdělávací technologie, CDW-G, Keith Krueger

Skoro 9 z 10 amerických učitelů tvrdí, že technologie změnily způsob, jakým učí.

Podle nejnovější studie americké společnosti CDW-G (dodávky HW a služeb pro resort školství na federální úrovni) přibližně 86% učitelů v USA připouští, že technologie určitým způsobem ovlivnily jejich výuku. Více než polovina z nich (55%) uvádí, že tato změna byla zásadní.

Data pro tento výzkum byla pořízena prostřednictvím vzdělávací statistikou se zabývající organizace Quality Education Data (QED) od tisícovky učitelů veřejných škol během února a března 2005. Díky značnému počtu respondentů je výsledky možno zobecnit s přesností ±3%.

Více jak 3/4 učitelů vidí význam počítačů v evidenci docházky a záznamů o studentech (86%), v komunikaci (83%), ve výzkumu a plánování výuky (79%) i v přímé výuce (77%). U všech těchto položek došlo oproti minulému roku, kdy byl prováděn stejný průzkum, ke zvýšení více jak o 10%.

Poměrně zajímavé je podívat se, jak američtí učitelé hodnotí svou vlastní počítačovou gramotnost. Téměř 62% z nich se považuje za pokročilé uživatele alespoň do určité míry a 18% zcela. To je značné zvýšení proti roku 2004, kdy bylo v první skupině 43% a ve druhé pouhých 6%. Pokud jde o ty, kteří se ještě stále považují za začátečníky, byla jich letos pouhá 3% oproti loňským 9%.

Přitom nebylo zjištěno, že by tyto skvělé výsledky bylo možno zdůvodnit např. větším vzděláváním učitelů. 31% oslovených nedostalo za poslední rok od svého zaměstnavatele žádné školení v oblasti technologií, 42% mělo 8 hodin nebo méně a jen 13% bylo školeno více jak 16 hodin. Tento stav nelze považovat za uspokojivý. Proti minulému roku navíc nedošlo k téměř žádné změně (31%, 43%, 11%).

Ze studie dále vyplývá, že by američtí učitelé uvítali, kdyby měli lepší přístup k počítačům ve školách. Téměř 2/3 respondentů (63%) pokládá nedostatek počítačů ve svých třídách za problém (67% v roce 2004). Tato skutečnost jasně ukazuje jejich zájem o vyšší integraci technologií do výuky. Přestože 3/4 učitelských tříd jsou již vybaveny tak, že je v nich alespoň omezené vybavení, celých 89% oslovených uvádí, že nejběžnějším místem pro práci s počítači je v jejich škole počítačová učebna.

Více jak polovina respondentů věří, že ideálním cílovým stavem je poměr počítačů a studentů 1:1. Přitom u 10% bylo tohoto stavu již dosaženo (8% v roce 2004).

Trend ukazuje, že na 1. stupni dochází nejvíce k vybavování vlastních tříd, na 2. stupni se nejčastěji uplatňují učebny s přenosnými počítači a na školách středních bude brzy mít každý student svůj vlastní osobní počítač.

Pouze 61% učitelů se domnívá, že počítače zlepšují výukové výsledky jejich žáků. Tento ukazatel je jediným, který za poslední období klesá (81% v roce 2004, 86% v roce 2003). Tato skutečnost může být způsobena právě tím, že se učitelé s počítači seznamují stále lépe, a proto se jejich očekávání, která byla dříve příliš optimistická, stávají realističtějšími. Chápou více, že počítače samotné zlepšení výukových výsledků nezpůsobí.

Všichni propagátoři využití výukových technologií rozhodně přivítali hlavní zjištění tohoto průzkumu, a sice že technologie pomáhají zlepšit vlastní výuku učitelů (75,5%).

Keith Krueger, vedoucí pracovník Společnosti na podporu školních sítí (Consortium for School Networking), studii komentoval těmito slovy: „Není pochyb o tom, že postoj učitelů k technologiím se značně mění, o to více teď musíme zvýšit svou snahu ukazovat, co vše se s nimi dá dělat".

 

Odkazy:

 

zdroj: Laura Ascione - Teachers' tech use on the rise, eSchool News online, August 29, 2005

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 15. 09. 2005
Zobrazeno: 1484krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Využití technologií učiteli stoupá. Metodický portál: Články [online]. 15. 09. 2005, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12187/VYUZITI-TECHNOLOGII-UCITELI-STOUPA.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.