Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Využití technologií učiteli stoupá
Odborný článek

Využití technologií učiteli stoupá

15. 9. 2005 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Závěry studie americké společnosti CDW-G, která zkoumala zda zavádění technologií ovlivňuje výukové postupy učitelů.

Skoro 9 z 10 amerických učitelů tvrdí, že technologie změnily způsob, jakým učí.

Podle nejnovější studie americké společnosti CDW-G (dodávky HW a služeb pro resort školství na federální úrovni) přibližně 86% učitelů v USA připouští, že technologie určitým způsobem ovlivnily jejich výuku. Více než polovina z nich (55%) uvádí, že tato změna byla zásadní.

Data pro tento výzkum byla pořízena prostřednictvím vzdělávací statistikou se zabývající organizace Quality Education Data (QED) od tisícovky učitelů veřejných škol během února a března 2005. Díky značnému počtu respondentů je výsledky možno zobecnit s přesností ±3%.

Více jak 3/4 učitelů vidí význam počítačů v evidenci docházky a záznamů o studentech (86%), v komunikaci (83%), ve výzkumu a plánování výuky (79%) i v přímé výuce (77%). U všech těchto položek došlo oproti minulému roku, kdy byl prováděn stejný průzkum, ke zvýšení více jak o 10%.

Poměrně zajímavé je podívat se, jak američtí učitelé hodnotí svou vlastní počítačovou gramotnost. Téměř 62% z nich se považuje za pokročilé uživatele alespoň do určité míry a 18% zcela. To je značné zvýšení proti roku 2004, kdy bylo v první skupině 43% a ve druhé pouhých 6%. Pokud jde o ty, kteří se ještě stále považují za začátečníky, byla jich letos pouhá 3% oproti loňským 9%.

Přitom nebylo zjištěno, že by tyto skvělé výsledky bylo možno zdůvodnit např. větším vzděláváním učitelů. 31% oslovených nedostalo za poslední rok od svého zaměstnavatele žádné školení v oblasti technologií, 42% mělo 8 hodin nebo méně a jen 13% bylo školeno více jak 16 hodin. Tento stav nelze považovat za uspokojivý. Proti minulému roku navíc nedošlo k téměř žádné změně (31%, 43%, 11%).

Ze studie dále vyplývá, že by američtí učitelé uvítali, kdyby měli lepší přístup k počítačům ve školách. Téměř 2/3 respondentů (63%) pokládá nedostatek počítačů ve svých třídách za problém (67% v roce 2004). Tato skutečnost jasně ukazuje jejich zájem o vyšší integraci technologií do výuky. Přestože 3/4 učitelských tříd jsou již vybaveny tak, že je v nich alespoň omezené vybavení, celých 89% oslovených uvádí, že nejběžnějším místem pro práci s počítači je v jejich škole počítačová učebna.

Více jak polovina respondentů věří, že ideálním cílovým stavem je poměr počítačů a studentů 1:1. Přitom u 10% bylo tohoto stavu již dosaženo (8% v roce 2004).

Trend ukazuje, že na 1. stupni dochází nejvíce k vybavování vlastních tříd, na 2. stupni se nejčastěji uplatňují učebny s přenosnými počítači a na školách středních bude brzy mít každý student svůj vlastní osobní počítač.

Pouze 61% učitelů se domnívá, že počítače zlepšují výukové výsledky jejich žáků. Tento ukazatel je jediným, který za poslední období klesá (81% v roce 2004, 86% v roce 2003). Tato skutečnost může být způsobena právě tím, že se učitelé s počítači seznamují stále lépe, a proto se jejich očekávání, která byla dříve příliš optimistická, stávají realističtějšími. Chápou více, že počítače samotné zlepšení výukových výsledků nezpůsobí.

Všichni propagátoři využití výukových technologií rozhodně přivítali hlavní zjištění tohoto průzkumu, a sice že technologie pomáhají zlepšit vlastní výuku učitelů (75,5%).

Keith Krueger, vedoucí pracovník Společnosti na podporu školních sítí (Consortium for School Networking), studii komentoval těmito slovy: „Není pochyb o tom, že postoj učitelů k technologiím se značně mění, o to více teď musíme zvýšit svou snahu ukazovat, co vše se s nimi dá dělat".

 

Odkazy:

 

zdroj: Laura Ascione - Teachers' tech use on the rise, eSchool News online, August 29, 2005

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bořivoj Brdička

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.