Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Popis technologických dovedností učitelů
Odborný článek

Popis technologických dovedností učitelů

6. 4. 2005 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Taxonomie technologických schopností učitelů podle učitele Glena L. Bledsoe z amrického Oregonu.

Osvojování využití technologií by mělo u učitelů vést k vlastnímu pochopení všech možností – ne k mechanickému opakování naučených postupů.

Americké standardy technologických znalostí učitelů, ať už globální (např. ISTE NETS) nebo lokální (dokumenty jednotlivých v oblasti školství nezávislých států), mají formu dlouhých seznamů předdefinovaných dovedností, které popisují každý detail toho, co by měl učitel umět, aby úspěšně zvládal využití technologií ve výuce. Zdá se, že takto detailní popis standardů způsobuje u učitelů pocit nadměrných nároků, a tak se poněkud míjí účinkem.

Až příliš často je počítačová gramotnost učitelů definována velice podobně jako schopnosti potřebné při práci v kanceláři. Detailní popis každé jednotlivé technické dovednosti má i jinou zřejmou nevýhodu – technologie se rychle vyvíjejí a tyto postupy se stále mění. Vzpomenete si dnes třeba na to, jak se provádělo formátování disket?

Proto je mnohem důležitější umožnit učitelům seznámit se spíše se všemi použitelnými způsoby aplikace technologií ve výukovém procesu. Je rozumnější místo konkrétních dovedností raději popsat hierarchickou strukturu neboli taxonomii výukových postupů ve vztahu k technologiím. Mohla by vypadat např. takto:

 

úroveň

chování učitele

popis aktivit

vliv na studenty

6

Učitel zjistí potřeby studentů a využije nebo sám vytvoří takové výukové aplikace aby v maximální míře kladně ovlivnil výukové aktivity.

U učitele došlo k zásadní změně. Technologie jsou pro něj nyní nástrojem otevřených možností. Navrhuje modely a okamžitě nachází nebo sám vytváří potřebné aplikace disponující značnou mírou interaktivity splňující potřeby studentů.

Studenti jsou plně zapojeni do výukových aktivit. Technologie považují podobně jako učitel za nástroj otevřených možností. Používají je mnoha různými způsoby v souladu se svými vzdělávacími potřebami.

5

Učitel pracuje s aplikacemi komerčními, sharewarovými i freewarovými předem nedefinovaným tvořivým způsobem tak, aby zdokonalil své výukové metody.

Učitel je schopen neočekávaným způsobem aplikovat jinak běžné výukové aplikace a vytváří mezi nimi neobvyklá spojení. To vše s cílem zlepšit výsledky studentů. Stává se mistrem tohoto oboru.

Studenti jsou svědky realizace učitelových představ o využití technologií a jsou přímo vtaženi do tohoto procesu.

4

Učitel používá rozsáhlý soubor SW nástrojů (včetně multimedií, videa, záznamu a hodnocení výsledků apod.) ke zdokonalení výukových postupů.

Učitel je schopen se sám naučit využívat nový SW nástroj. Klade výukové cíle na první místo a v závislosti na nich hledá vhodnou podporu ze strany technologií.

Aplikace technologií je určována vzdělávacími cíli a často přizpůsobena individuálním potřebám studentů včetně jejich tvůrčích schopností.

3

Učitel používá určitý soubor SW nástrojů – např. tabulky, databáze, tvorbu WWW stránek, prezentace, el. záznamník apod.

Učitelova důvěra k počítačům a chápaní souvislostí je v počátečním stádiu. Je schopen dokonale zvládnout určité omezené množství činností ale stále má velké mezery. Dokáže sice s tím, co umí, pomáhat těm, kdo jsou na nižší úrovní, ale široké výukové souvislosti mu zůstávají utajeny. Pro některé učitele může být přechod dále do vyšší úrovně nesnadný.

Studenti pohlíží na výukové technologie jako na nástroj učitelovy snahy ovlivnit výukovou činnost. Studenti se musí přizpůsobovat aplikacím, ne naopak. V případě středních škol dochází často k uplatnění pouze specializovaných odborných programů. Vlastní tvořivá činnost se neuplatní.

2

Učitel krok za krokem ovládá omezený repertoár SW funkcí (např. e-mail, zpracování textů, prohlížení Webu apod.).

Učitel není schopen svobodného objevování možností využití technologií. Používá pouze naučené nebo předepsané postupy.

Studenti se žádným způsobem nepodílejí na učitelových počítačových aktivitách.

1

Učitel předkládá studentům hotové výukové programy nebo hry často na CD-ROMech.

Učitel buď nemá rád počítače nebo jednoduše netuší, jak jinak by mohly být ve výuce použity. Jinými slovy řečeno, ze strany učitele neexistuje žádné vlastní ovlivnění toho, co studenti s technologiemi dělají.

Studenti jsou vychováváni počítačem, který jistě nenaplňuje všechny vzdělávací potřeby. Studenti si pravděpodobně uvědomují malé zkušenosti učitele v oblasti technologií. Ti, kteří propadnou hraní akčních her, mají značně obtíže se zapojením do tvůrčího způsobu práce s počítači (např. psaní textů).

Rozdíl mezi touto a klasickou Bloomovou taxonomií je v tom, že zde není možno jednoznačně považovat nejvyšší úroveň za jediný cíl veškerého snažení. Jednotlivé úrovně je třeba vnímat spíše jako jednu z řady možností, jak se technologie ve výuce prakticky uplatňují, včetně očekávatelného dopadu příslušných aktivit na studenty.

 

O autorovi:
Glen L. Bledsoe učí od roku 1991 na amerických základních i středních školách. Se svou ženou Karen napsali více jak tucet knih. Jeho studenti získali celou řadu amerických ocenění v oblasti tvorby Webu. V současné době učí informatiku na ZŠ Molalla v Oregonu. Na projektu nazvaném „The Oregon Writing Project" spolupracuje s Willamette University.

zdroj: Glen L. Bledsoe - Technology Taxonomy, NEA Teaching Experience

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.