Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Doodletoo.com – online kreslení

Ikona informativni

Doodletoo.com – online kreslení

Autor: Daniel Poslušný
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Popis pro výuku zajímavé online aplikace umožňující vzdálenou spolupráci při kreslení na společnou tabuli.
Klíčová slova: projekt, kreslení, spolupráce, web 2.0, Doodletoo, online grafický editor
V průběhu své pedagogické praxe jsem měl možnost díky svým žákům objevit zajímavou internetovou aplikaci. Jmenuje Doodletoo a je doopravdy moc užitečná. Lze pomocí ní kreslit v mnoha uživatelích na online virtuální tabuli. Dá se použít i jako komunikační nástroj a ve volných chvílích také jako nástroj pro tvorbu vlastních obrázků. Aplikace je dostupná online na internetové adrese http://www.doodletoo.com/. Její možnosti mě zaujaly natolik, že by možná mohly zajímat i vás.

Každý se jistě setkal při tvorbě na počítači s nějakým grafickým editorem. Základem Doodletoo je také běžný grafický editor. Má však více funkcí, a tak nabízí více možností, jak ho využít. Díky implementovaným vlastnostem webu 2.0 slouží zároveň jako sociální síť.

Popis aplikace
Některé možnosti může využít pouze registrovaný uživatel. Při neregistrovaném vstupu je uživateli přisouzena role hosta, který smí na tabuli jen kreslit. Ostatní funkce mu jsou odepřeny. Registrace se tedy vyplatí. Zabere jen malou chvilku a je samozřejmě zdarma.

Plnohodnotný uživatel má v horní části okna k dispozici menu se 4 záložkami - Drawning (kreslení), Rooms (místnosti), Users (uživatelé) a My Doodletoo (mé Doodletoo). Ta první Drawning slouží pro přepnutí na online kreslící tabuli. Na tabuli je na výběr mnoho možností, jak kreslit. Tlačítko Tools (pomůcky) slouží k výběru pera a nastavení vlastností kreslení. Vybrat můžeme tužku, sprej nebo kreslení pomocí přednastavených symbolů, jako je například kruh, čtverec, hvězda, mnohoúhelník a velký výběr dalších. Nechybí možnost nastavit sílu (tloušťku) psaní a barvy. V pravém rohu jsou pak další ovládací prvky jako ofocení (sejmutí) tabule (Snap It) nebo chat (Say It).

Doodletoo
Druhá záložka s označením Rooms slouží k ovládání a správě místností. Místnost je oddělený prostor, v němž lze ve spolupráci s dalšími uživateli nezávisle na dění v jiných místnostech tvořit nějaké dílo. V době mého testování existovalo na Doodletoo.com celkem 631 aktivních přístupných místností. Do všech je možno vstoupit, dotvářet připravené obrázky vytvořené ostatními uživatelé, zvát do nich své kamarády, výsledný obrázek ofotit a uložit do svého profilu. Dále je možno vytvářet vlastní seznam oblíbených místností, prohlížet historii dříve navštívených místností a nechybí seznam privátních místností. Privátní místnost je taková místnost, která je určena jen pro některé vybrané uživatele.

Třetí možnost výběru, tj. Users, obsluhuje nástroje pro komunikaci a spolupráci se všemi uživateli, kteří jsou na Doodletoo.com zaregistrováni. Libovolného z nich si můžete přidat jako kamaráda do seznamu svých přátel. Samozřejmě jen v případě, že vaši žádost potvrdí. Kromě toho je zde též volba aktuální uživatelé, jež zobrazuje přehled těch, kteří jsou zrovna do aplikace přihlášeni.

Poslední položkou hlavního menu je My Doodletoo. Po rozkliknutí se objeví vlastní profil přihlášeného uživatele. Zde lze, jak je v sociálních sítích zvykem, nahrát vlastní obrázek a vyplnit osobní údaje – jméno, pohlaví, země, jakou ruku máme dominantní a jaká je vaše oblíbená barva. Nastavení osobních údajů se provede tlačítkem Edit, kde se zaškrtají nabízené možnosti. Pod osobními údaji je umístěn trochu neobvyklý měřič, který ukazuje množství uživatelem již nakreslených metrů. Mimo to jsou v záložce ještě další možnosti. Je zde volba Create Room pro založení vlastní místnosti. Ve vlastnostech místnosti lze nastavit jméno, popis, prioritu (privátní či volně přístupná), pozadí, velikost tabule. Kromě toho je zde volba Friends sloužící k nastavení přátel a Snapshot gallery otevírající složku sejmutých (tlačítkem Snap it ofocených) tabulí. Ty lze uložit v podobě souboru, popřípadě odeslat komukoli emailem. Volba Friends je stejná jako u položky Users, je zahrnuta v obou záložkách a má totožnou funkci.

Výukové využití
Doodletoo lze využít ve výuce různými způsoby. Jako hru, jako komunikační nástroj, jež rozvíjí tvořivost, nebo jako pomůcku pro realizaci projektu. Ten by mohl vypadat například takto:

Předpokládejme, že učitel i žáci jsou registrovaní uživatelé. Učitel si nejprve přidá všechny žáky do svých přátel. V profilu si vytvoří dvě privátní místnosti, kam uloží nedokreslený obrázek. Obrázek bude v obou místnostech stejný. Jednu privátní místnost odemkne jedné polovině žáků a druhou zbylé polovině žáků. Žáci poté společnými silami obrázek ve stanoveném čase dotvoří, výsledek sejmou a vloží na smluvené místo – třeba na třídní wiki web. Totéž udělá druhá skupina, a poté učitel ukáže výsledky obou celé třídě navzájem.

Cílem takového projektu je rozvinout u žáků vlastní tvořivou aktivitu, podpořit skupinovou práci a utvrdit spolupráci kolektivu. Projekt je možné pojmout také jako soutěž. Online společné kreslení můžeme využít i v dalších předmětech, nejenom v informatice. Zajímavé může být dát žákům zpracovat třeba nějaký zajímavý tvar při výuce matematiky, doplnit něco do slepé mapy při výuce zeměpisu, navrhnout logo apod. Další netušené možnosti přináší využití tohoto nástroje při spolupráci se vzdálenou školou, třeba dokonce v cizině (např.
Etwinning). Dle mého názoru jsou podobné projekty pro žáky velmi motivující.

Závěr
Doodletoo napomáhá k rozvoji tvůrčích schopností žáků, vlastní tvořivé aktivity a skupinové kreativity. Žáci mají možnost sdílet své obrázky, sledovat jak vznikají cizí kresby, mohou do nich zasahovat, mohou chatovat s ostatními uživateli, ofotit si nakreslený obrázek a uložit si ho - popřípadě poslat na email. Doodletoo má jen jedinou drobnou vadu - není v češtině. V dnešní době pro žáky ale není problém si s jednoduchým překladem poradit. A navíc se cvičí v angličtině. Celkově tuto aplikaci hodnotím jako velmi zdařilou a rád bych ji uplatnil i ve své výuce.

Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 02 na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 24. 06. 2010
Zobrazeno: 8114krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POSLUŠNÝ, Daniel. Doodletoo.com – online kreslení. Metodický portál: Články [online]. 24. 06. 2010, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12345/DOODLETOOCOM-–-ONLINE-KRESLENI.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.