Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Moodle a jeho využití při výuce
Odborný článek

Moodle a jeho využití při výuce

15. 6. 2010 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Václav Revenda

Anotace

Popis vlastností systému řízení výuky Moodle s nabídkou na jeho vyzkoušení v roli lektora a tvůrce kurzu.
Úvod
V první řadě je třeba připomenout obecně platné výhody výukového on-line prostředí, jímž Moodle bez pochyby je. Umožňuje prostřednictvím internetu přistupovat k výukovým materiálům a komunikovat se spolužáky i učitelem odkudkoliv, např. z domova. Žákům se tak velice ulehčuje práce a rozšiřují možnosti učení. Moodle je nástroj, s jehož pomocí lze celkem snadno zajistit pro současné technologie tolik typickou mobilitu žáků i učitelů. Komunikace, stejně jako ukládání nových materiálů, je v Moodlu možná kdykoli, a to i v případě, že se někdo z uživatelů nemůže výuky osobně zúčastnit.
Tento článek si klade za cíl informovat o možnostech Moodlu. Na adrese www.hnedulkov.cz/moodle si můžete prohlédnout jeho ukázkový kurz. Seriózní zájemci mohou pak i zažádat zdarma o založení vlastního „pokusného kurzu“. Tato služba je však poskytována pouze pro seznamovací a testovací účely. Pokud vás tato aplikace zaujme natolik, že ji budete chtít posléze opravdu využívat pro podporu vlastní výuky, nezbude vám, než si zajistit její instalaci nejlépe přímo ve vaší škole. Je k dispozici pod licencí Open Source zdarma na oficiálních stránkách systému www.moodle.org. Návod na instalaci Moodlu lze nalézt např. v článku kolegy Jiřího Šperla „Instalace Moodle“.
V případě, že přístup do nějaké aplikace Moodle již máte, můžete se začít zajímat o možnosti, které toto prostředí přináší.
Založení kurzu a volba jeho typu
Při vytváření kurzu bude třeba nejprve stanovit jeho typ, kterým může být tematické nebo týdenní uspořádání. Každé se hodí k poněkud jiným účelům. Obě mohou využívat funkční prvky popsané níže. Pokud ve výjimečných případech potřebujeme jen diskutovat na nějaké téma, je zde též specifický typ kurzu – diskusní fórum, jež se skládá z jediného funkčního prvku zvaného fórum (viz níže). Kurzy jiných typů se skládají z libovolného počtu funkčních prvků dle volby autora kurzu.
Funkční prvky kurzu
Do kurzu můžeme přidávat obsahové prvky dvou typů. Prvním typem je přidat studijní materiál. Zde můžeme vybírat z těchto dílčích možností:
· Vytvořit popisek slouží k účelům podobným jako nadpis pro konkrétní vyučovací jednotku, a umožňuje tak jednoduše sdílet informace.
· Vytvořit webovou či textovou stránku nám poslouží v případě, že budeme chtít velmi jednoduše vytvořit dokument mající podobu webové stránky.
· Odkaz na soubor nebo na web slouží k přidávání hotových studijních materiálů či libovolných výukových zdrojů z internetu. Díky integrovanému systému souborů lze vytvářet stromové struktury složek a vkládat do nich vlastní soubory. Žáky tak můžeme motivovat pro domácí přípravu např. pomocí odkazu na web s interaktivním testem, kde jej „cvičně“ vyplní, čímž se nejen učí, ale i připravují na další hodinu. Jinou možností je dát žákům k dispozici materiály rozšiřující výklad realizovaný ve škole pro ty, kteří mají o danou problematiku zájem. Jedná se o opatření posilující velmi žádoucí individualizaci výukového procesu.
Druhým typem funkčních prvků je přidat činnost. Zde máme následující možnosti:
· Chat - nám poslouží při vzájemné komunikaci na určité téma s celou třídou při hodině, ale spíše mimo ni. Samozřejmě tak lze on-line formou mimo vlastní výuku řešit i případné studijní problémy některých žáků. Podobné možnosti přináší i zasílání zpráv. Výhodou proti chatu je možnost nastavení zasílání uživatelům na e-mail dovolující informovat celou studijní skupinu zároveň.
· Úkol – zde můžeme využít těchto funkcí:
o položka „Odevzdat soubor“ se asi nejčastěji využije při samostatných pracích žáků, jako jsou prezentace, popř. jiné grafické či textové dokumenty. Lze tak žákům zadat samostatnou práci a nechat je ji následně odevzdat prostřednictvím Moodle. Máme možnost nastavit i čas od kdy do kdy je odevzdání umožněno. Též lze nastavit, zda žáci mohou své výstupy po prvním odevzdání ještě upravovat. Dále se pak učitelům naskýtá možnost výběru typu klasifikace daného úkolu (mohou volit klasifikaci pomocí procent, bodů aj.). Výsledky jsou následně přehledně zpracovány do tabulky, ve které je zřejmé, kdo, co a kdy odevzdal, popř. jakou má známku. Pro učitele se tak stává klasifikace velice pohodlnou a šetří čas i práci.
o On-line text slouží k vložení textu ze strany uživatele, resp. žáka. Učitel tak může třeba průběžně zadávat dobrovolné motivační úkoly z hodiny na hodinu a žáci jejich vypracováním mohou získávat kladné body za správné odpovědi v rámci formativního hodnocení. Zvýší se tak nejen rozhled a znalosti studentů, ale i jejich motivace pro daný předmět.
o Off-line činnost naopak žáky jen informuje třeba o blížícím se testu nebo o úkolu, který mají splnit, popř. odevzdat v tištěné podobě.
· Anketa dává možnost hlasovat. Muže být využita pro stanovení nějakého termínu, který by nejvíce vyhovoval, k hlasování nad známkou při prezentaci žáka aj.
· Wiki je systém, který usnadňuje tvorbu webových dokumentů. Můžeme zde přidávat informace i anonymně. Samozřejmostí je archivace veškerých změn. Následně můžeme prohlížet změny, které byly provedeny. Tento systém lze využít např. ke společné tvorbě prací žáků včetně prezentace výsledků.
· Test s různými možnostmi odpovědí lze využít jako interaktivní pomůcku při ověřování znalostí, popř. k hlasování či získávání zpětné reflexe. Moodle má zabudovaný jeden z nejsilnějších nástrojů pro vytváření testů, co existují. Naučíte-li se s ním pracovat, bude vám velmi pomáhat.
· Fórum - obecně můžeme diskusní fórum využít pro formální diskuzi nad určitým tématem v rámci kurzu nebo i mimo něj, a nebo pro neformální diskuzi nad libovolným tématem. Díky možnosti využití zápisového klíče v diskuzi lze omezit příspěvky jen na určitou skupinu (pokud je to žádoucí). Registrovaní uživatelé mohou vytvářet diskusní témata, přispívat do diskuze, reagovat formou odpovědí, a budovat tak strukturovaná vlákna příspěvků. Naopak neregistrovaní uživatelé mohou diskuzi jen prohlížet (pokud je pro ně kurz přístupný), což eliminuje nevhodné příspěvky. Žáci se tak učí komunikovat mezi sebou, vytvářet si vlastní názor, hodnotit a hledat kontext různých informací. Často využívaná je možnost odebírání příspěvků e-mailem.
Na závěr
Výše uvedené výhody lze samozřejmě využívat v jakémkoli předmětu, který se na škole vyučuje. Při správném využití je Moodle schopen pomáhat propojovat atomizované znalosti z různých učebních oborů. Žáci se s jeho pomocí učí pracovat podobně, jako se budou později vzdělávat při příchodu na vyšší stupeň školy i v běžném životě. Možnosti Moodlu jsou opravdu veliké, přičemž v tomto článku jsou obsaženy jen ty nejzákladnější. Já osobně s ním mám velmi dobré zkušenosti a při výuce ho běžně používám. Určitě stojí za to Moodle vyzkoušet a výhody, které toto prostředí přináší, si osvojit.
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 02 na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Václav Revenda

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.