Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > ThinkQuest – motivujte žiakov a zapojte sa...

Ikona informativni

ThinkQuest – motivujte žiakov a zapojte sa do súťaže!

Autor: Peter Weis
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Informace o zajímavé mezinárodní soutěži s výzvou k účasti.
Klíčová slova: projektová výuka, soutěž, ICT, e-learning, ThinkQuest, výukové materiály, Oracle Educational Foundation
Využívanie projektov na podporu výuky umožňuje žiakom objavovať význam spolupráce pri riešení problémov reálneho sveta. Vyučovanie pomocou projektov podporuje vývoj schopností žiakov, ktoré sú od nich vyžadované v 21. storočí. Na základe toho vzdelávacia nadácia Oracle Education Foundation poskytuje výukovú platformu nazývanú ThinkQuest, ktorá umožňuje využívanie projektového vyučovania v školách na celom svete. Tento web funguje už od roku 1996 a každoročne usporadúva medzinárodné súťaže.
Stránky ThinkQuestu sa zaoberajú projektami, ktoré si vyučujúci po zaregistrovaní môžu vytvárať a zadávať priamo cez webové prostredie. Toto prostredie poskytuje jednoduché zadávanie projektov vyučujúcim prostredníctvom predvolených možností. Vyučujúci si volí napríklad názov projektu, časové obmedzenie, kategóriu, dostupnosť – podľa toho, komu má byť projekt prístupný a nastaví si rôzne práva pre účastníkov. Následne môže jednotlivo alebo hromadne pridať účastníkov projektu. Keď je projekt vytvorený, žiaci môžu pomocou tohto prostredia kooperovať, posielať si správy, používať brainstorming, prípadne prezentovať svoje vlastné názory a komentovať ich. Princíp je podobný ako to poznáme zo sociálnych sietí. Každý študent si vytvorí vlastný profil, ktorý si môže upraviť podľa svojich predstáv. Učastníci taktiež majú možnosť nahliadnuť na projekty, ktorých sa zúčastňujú žiaci na iných školách a nájsť tak inšpiráciu.
Ďalej v prostredí ThinkQuestu nájdeme knižnicu projektov, ktorá obsahuje vyše 7000 stránok vytvorených študentami na celom svete, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej súťaže ThinkQuest Competition v minulosti.
Týmto by som zároveň chcel upozorniť prípadných záujemcov, že ďalší ročník súťaže je naplánovaný od augusta 2010 do apríla 2011. Súťaž je medzinárodná, avšak oficiálnym jazykom súťaže je Anglický jazyk. Základným námetom je riešenie aktuálnych svetových problémov. Študenti pri tom musia využiť svoje kritické myslenie, prácu v tímoch a ICT zručnosti.
Tímy pozostávajú z 1 – 6 študentov a jedného učiteľa. Víťazné tímy v každej vekovej kategórii vyhrajú zájazd na odovzdávanie cien v San Franciscu, ďalej notebook pre každého člena tímu a $5000 finančnú odmenu pre školu, ktorú zastupujú.
Súťaž je rozdelená do 3 kategórií:
- ThinkQuest Projects – študenti vytvoria projekt pomocou platformy ThinkQuest
- Digital Media – vytvorenie blogu, webovej stránky, animácie alebo podobnej formy digitálneho média, ktoré sa bude zaoberať prezentáciou a riešením aktuálneho problému
- Application Development – vytvorenie webovej aplikácie, ktorá bude rozoberať danú problematiku
Tieto kategórie sa ďalej delia na podkategórie, ktoré závisia na veku súťažiacich. Daná je vždy horná veková hranica najstaršieho súťažiaceho v tíme: 12, 16, 19 a 22 rokov.
Na záver
Projektové vyučovanie vyžaduje iný prístup zo strany vyučujúceho a jeho záujem o túto formu vdzelávania. Musí zvládať dostatočne motivovať a usmerňovať svojich žiakov. Tí môžu byť zvyknutí na pasívne prijímanie informácii a inštrukcií čo presne majú robiť. Cieľom podobných projektov je naučiť ich myslieť tvorivo a spolupracovať.

 

Zdroje:
The Power of Project Learning with ThinkQuest, SRI International, Menlo Park, CA, August 3, 2009
Bořivoj Brdička - Pozvánka k účasti v mezinárodních soutěžích, Učitelský spomocník, 24.09.2007
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 02 na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 03. 06. 2010
Zobrazeno: 2214krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
WEIS, Peter. ThinkQuest – motivujte žiakov a zapojte sa do súťaže!. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2010, [cit. 2021-01-25]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12353/THINKQUEST-–-MOTIVUJTE-ZIAKOV-A-ZAPOJTE-SA-DO-SUTAZE.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.