Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Pyramida zdravé výživy

Pyramida zdravé výživy

Informativní příspěvek
Autor: Michal Marád
Popis programu Státního zdravotního ústavu, který lze výhodným způsobem využít ve výuce.
Výživa je významným faktorem ovlivňujícím zdraví člověka. Postoje k jídlu (preference a averze) se formují od útlého věku. Pokud se podaří již v dětství dát základ zdravým nutričním návykům, je šance, že se bude člověk po celý život chovat ke svému zdraví odpovědněji. Zásadní úlohu v tomto procesu hraje rodina, zároveň však může stravovací návyky dětí významně ovlivnit i škola. Proto je výchova ke zdravé výživě součástí rámcových vzdělávacích programů.

Při realizaci výchovy ke zdravé výživě ve výuce nejmladších školáků se nabízí využívat výukové programy, které dětem umožňují hravou formou pomocí názorné animace proniknout do tajů zdravého stravování. Učitelům primární školy lze doporučit k využití interaktivní program Pyramida výživy, který je dostupný na internetové adrese: http://www.szu.cz/tema/interaktivni-programy-pro-deti

Tento program byl vytvořen týmem odborníků (lékařů a pedagogů) a je nabízen na portálu Státního zdravotního ústavu k širšímu využití v rámci programů podpory zdraví na školách. S programem se mohou pobavit a poučit i děti při volnočasových aktivitách spojených s využitím počítače.

Uživatele zaujme hned milé uvítání na hlavní stránce zprostředkované skřítkem „Mňam-mňam“, které má pro děti silný motivační náboj. Úvodní stránka poskytuje též podrobný návod k použití programu. Program nabízí dvě verze aktivit: 1. sestavování pyramidy zdravé výživy a 2. sestavování jídelníčku.

 

Pyramida

 

1.   Sestavování pyramidy zdravé výživy
Úvodem průvodce programem celým programem – skřítek „Mňam-mňam“ – přístupnou formou seznamuje děti s tím, jak lze pomocí pyramidy výživy znázornit, kolik porcí jednotlivých druhů potravin bychom měli denně konzumovat. Výběrem z předložené nabídky obrázků potravin děti mají možnost samy stavět svou pyramidu, tj. zkoušejí, zda zvládnou do pater pyramidy správně zařadit zobrazené potraviny.

Pomocí tlačítka myši přenášejí obrázky potravin do příslušných políček. Při umístění kurzoru na obrázek se navíc objeví i název potraviny. Skřítek výsledek jejich snažení vždy „zhodnotí“.

Pokud výsledek není správný (správných řešení může být samozřejmě několik), mohou se děti pokoušet znovu. Po třetím neúspěchu jim skřítek nabídne správné řešení.
2.   Sestavování jídelníčku
Při sestavování jídelníčku děti využívají stejnou nabídku potravin. Opět pomocí tlačítka myši vkládají potraviny v tomto případě do předlohy denního jídelníčku. Úloha je více praktická a může mimo jiné odhalit i současné stravovací návyky dětí. Je na učiteli, kam bude zadání směřovat. Nabízí se začít tím, že děti vloží do předlohy jídelníčku ty pokrmy, které skutečně jedí k snídani, obědu atd. Od skřítka se ihned dozví, zda je jejich jídelníček zdravý. V dalších úlohách dle pokynů učitele se mohou žáci pokusit sestavovat jiné varianty jídelníčků. Výsledky práce jednotlivých žáků mohou být východiskem pro společnou diskuzi o vhodnosti zařazování jednotlivých potravin do jídelníčku a určování, které potraviny jsou pro zdraví prospěšnější.

Program tak umožňuje realizovat cíle výchovy ke zdraví vymezené RVP ZV. Na 1. stupni základní školy v tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci mají poznávat, co je vhodné a co nevhodné z hlediska denního režimu a výživy.

K očekávaným výstupům patří:
a)     na konci 3. ročníku se žák orientuje mezi zdravou a méně zdravou stravou, dodržuje pitný režim
b)     na konci 5. ročníku žák rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými potravinami (s vysokým a nízkým obsahem tuku, cukru a soli) a rozhoduje se ve prospěch zdravých pokrmů
Program Pyramida výživy může učitelům pomoci motivovat malé školáky (nebo i předškoláky) k prvnímu systematickému zamyšlení nad tím, co je zdravá výživa. Názorně zprostředkovává žákům informace o výživě a poskytuje jim prostor zábavnou formou sestavovat jídelníček. Rychlá zpětná vazba uživatele vrací zpět do hry a vede k úvahám, kde udělal chybu.

Z didaktického pohledu jde i přes zdánlivou jednoduchost o výukový materiál konstruktivního charakteru a určitě stojí za to nabízenou příležitost k aktivizaci učebních činností malých školáků využít.

 

Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Tvorba didaktických materiálů na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.