Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Výuka i za školními zdmi
Odborný článek

Výuka i za školními zdmi

16. 1. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Iveta Strnadová

Anotace

Zpráva o online nástroji Edmodo, který umožňuje bezplatně realizovat celou řadu služeb spojených s výukovým využitím technologií formou 1:1, včetně tzv. zpětného kanálu.

Asi každý učitel by si přál, aby se žáci ve škole cítili přirozeně a ne jako v jiném světě. Ve světě, který se liší od toho, v němž se nacházejí mimo školu, a to je svět 0 a 1. Proto je důležité technologie vnímat jako běžnou součást vyučování. Učitelům mohou při realizaci výukových aktivit pomáhat různé platformy a nástroje. Jednou z velmi užitečných je služba Edmodo.

Edmodo bylo založeno roku 2008 Nicem Borgem a Jeffem O’Haraem. Jejich cílem bylo vytvořit spojovací most mezi životem studentů ve škole a mimo ni. Jedná se o platformu určenou speciálně pro vzdělávací účely. Tento nástroj využívá na celém světě již téměř 5 milionů uživatelů - učitelů, studentů a rodičů. Prostředí je velmi intuitivní a připomíná jak vzhledem, tak funkcemi sociální síť Twitter nebo spíše Facebook, což je studentům velmi blízké a nemají problém s jeho ovládáním. Edmodo je pro uživatele bezplatné. V současnosti aplikace Edmodo umožňuje uživatelům snadný přístup i ze smartphonů s operačním systémem Android a iPhone.

Pro práci je nutná registrace. Nejprve se musí zaregistrovat učitel. Pro přihlášení stačí vždy zadat uživatelské jméno nebo email a heslo. V okamžiku, kdy chce umožnit přístup do systému studentům, musí pro ně vytvořit skupinu, které je přidělen šestimístný kód. Studenti pro přihlášení pak vyplňují tento kód skupiny, uživatelské jméno, heslo, křesní jméno a příjmení. E-mail je dobrovolný, systém ho po studentech nevyžaduje. Po těchto vstupních formalitách se může naplno rozjet práce ve zcela uzavřené síti. Edmodo má oproti Facebooku, kde jsou všichni „přátelé“, přednost v tom, že jsou jasně dané role účastníků, tedy učitel, student, rodič, a jejich práva.

A v čem je Edmodo tak dobré? Nabízí učiteli vkládat prezentace a přednášky, úkoly, cvičení, tvořit pro studenty kvízy a anketní otázky, čímž se mu dostává ihned zpětná vazba. Používá se k výměně nápadů, zajímavých odkazů a sdílení studentských prací. Ve skupinách se dají tvořit podskupiny, a to studentům usnadňuje práci na školních projektech, kdy si vyměňují materiály mezi sebou v rámci pracovního týmu.

Velké plus při používání Edmodo vidím v jeho podpoře učení kdykoliv a kdekoliv, což je umocněno možností používat ho i ve smartphonech. Při hodině je možné, aby žáci do dění ve třídě vstupovali sdílením krátkých zpráv v reálném čase na způsob Twitteru, aniž by výukové aktivity narušovali nebo čekali, až jim dá učitel slovo. Mohou tak pružně reagovat na průběh hodiny, ale také si vyměňovat názory mezi sebou. Jde o podporu diskuze nad výukovým tématem zvanou back channel, s jejíž pomocí zajistíme spojení všech přítomných navíc s možností zapojit kohokoli mimo třídu (viz Donedávna nemyslitelné je dnes běžné!). Tato forma výměny názorů je zajisté příjemnější třeba pro nesmělé žáky, kteří se do slovní diskuze neradi zapojují. Žáci, kteří nemohou být v hodině přítomni například kvůli nemoci, se mohou připojit a sledovat kanál z domova. Je ale potřeba, aby s tím učitel počítal a průběh hodiny přizpůsobil též potřebám online účastníků připojených zvenku.

Zlepšení komunikace se netýká pouze učitele a studentů, ale také rodičů. Je jim umožněno sledovat, na čem jejich děti ve škole pracují, a získají tak větší zájem o dění ve škole. To může vést ke zlepšení komunikace mezi rodičem a učitelem a k prohloubení vztahu mezi školou a rodinou.

Edmodo nabízí registrovaným učitelům účast v diskuzi mezi pedagogy. Komunikace probíhá ve 12 skupinách různého zaměření (Matematika, Jazykové umění, Sociální studium, Věda, Světové jazyky, Výpočetní technika, Kariéra a technické vzdělání, Zdraví, Výtvarná výchova, Speciální pedagogika, Příprava na vysokou školu, Profesní rozvoj). Učitelům je také umožněno vyhledávat své kolegy nebo i učitele ze škol v různých státech světa. Učitelé si nejčastěji předávají zkušenosti se začleňováním zajímavých prvků do vyučování. Sdílejí materiály, odkazy a videa vhodná pro výuku.

Používání Edmodo nebo jiných platforem založených na podobném principu je pro výuku velice přínosné. Takovéto prostředí přímo svádí k tomu, že hodiny nejsou tvořeny pouze učitelem, ale celou třídou. Vyučující má úlohu rádce, který studentům doporučuje cesty, jakými se mohou ve svém vzdělávání ubírat. Cílem učitelů by mělo být přesunout online technologie z pod lavice do rukou žáků.

Edmodo at a glance

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iveta Strnadová

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
17. 1. 2012, 10:36
Díky za inspirativní článek, Iveto. Myslím, že jsi šikkovně zčeřila hladinu na rybníčku zapřisáhlých odpůrců facebooku ve vzdělávání.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.