Khan Academy a „převrácená“ třída
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Khan Academy a „převrácená“ třída

Khan Academy a „převrácená“ třída

Informativní příspěvek
Autor: Zuzana Kadlecová
Článek popisuje virtuální školu Salmana Khana, která poskytuje výukové video-tutoriály včetně systému řízení výuky z matematiky a dalších předmětů zdarma a stala se fenoménem naší doby.

Určitě jste již zaslechli o Salmanu Khanovi, zakladateli Khan Academy, která se stala fenoménem za relativně krátkou dobu a je známá téměř po celém světě. Khanova výuková videa dnes sleduje více než 3,5 miliónu lidí každý měsíc. Jaký je ale vývoj a původní záměr tohoto projektu?

Vše původně začalo z čistě soukromých důvodů v rámci rodinného kruhu. Khan vytvářel výuková videa s výkladem matematiky pro své dvě sestřenice, které ale žily v jiné části Spojených států. Proto své nahrávky umisťoval na server YouTube. A nápad to byl vskutku dobrý. Spokojené byly nejen sestřenice, ale téměř okamžitě je začali používat i další zájemci. „Obliba jeho tutoriálů postupně vzrůstala i díky vděčným rodičům, jejichž matné vzpomínky na matematiku už jen stěží stačily na pomoc s úkolem z matematiky.“ (Guttenplan, 2011)

Nutno podotknout, že samotná videa prošla určitým vývojem a od doby svého vzniku byla značně zdokonalena. „V prvních výtvorech se prázdná černá tabule postupně zaplňuje hrbolatými číslicemi, zatímco Khanův hlas zvolna vysvětluje a komentuje. V nejnovějších příspěvcích je vše mnohem rychlejší a zajímavější.“ (Guttenplan, 2011)

Khan Academy není jediná svého druhu, vedle ní existují i další podobné volně dostupné online výuky a weby zaměřené na učitele a žáky. Jenže obliba Khan Academy velice stoupla poté, co se v roce 2010 Bill Gates veřejně zmínil, že se svými dětmi sleduje Khanova výuková videa. Khan Academy je též jedinečná v tom, že se jí podařilo získat miliony dolarů z fondů Gates Foundation, od společnosti Google i z jiných zdrojů. Ty byly použity na vybudování softwarové nadstavby v podobě systému řízení práce studentů, kteří si získané poznatky v rámci Khan Academy upevňují na cvičeních. Používá přitom převratné metody analýzy všech získaných dat. A to není vše. Pomocí dobrovolníků pracuje na překladu do jiných jazyků. Celý obsah Khan Academy je přitom zdarma přístupný každému, kdo má připojení k internetu. V tom také pravděpodobně spočívá jeden z jejích největších přínosů – každý uživatel dostává možnost se vzdělávat s podporou mnohem vyšší, než jakou poskytuje samotná učebnice.

Není to tak dlouho, co Khan umístil na YouTube první video, a dnes se začíná zdát, že se mu možná podaří transformovat školství mnoha zemí světa. Chce totiž změnit způsob, kterým se děti učí, od 1. třídy až po maturitu. Ta změna nese označení „the flipped classroom“, v českém překladu se používá spojení „převrácená třída“. Úplná novinka to sice není, jelikož něco podobného bylo experimentálně ověřováno již mnohokrát předtím. Khan tomu dal ale zcela jiný rozměr. Jedná se o formu výuky, která je založena na přesně opačném postupu oproti tradičnímu. Edukační proces zde probíhá tak, že se žáci nejprve seznámí s probíranou látkou doma online, a do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Ve výuce učitel s dětmi pracuje mnohem více individuálně. Nabízí se tak mnohem efektivnější využití času, protože je věnován pouze těm výukovým aktivitám, které jsou zacíleny na problémy, kterým děti nerozuměly. Každý žák získává možnost postupovat v látce dle vlastního tempa. Khan k tomu dodává, že „tradiční model frontální výuky následovaný domácím úkolem a zkoušením bohužel stále více selhává.“ (Guttenplan, 2011)

Abychom tomu lépe porozuměli: „V tradičním způsobu výuky je učitel vázaný zejména časem, který může strávit u jednoho tématu. Jediné, co může být v tomto stylu různorodé, je to, jak dobře se ten který žák látku naučí. Když se ale podíváme na činnosti a dovednosti, které se běžně učíme mimo školu, jako je hra na hudební nástroj nebo jízda na kole, věnujeme tomu tolik času, dokud to nezvládneme dokonale“ (Guttenplan, 2011). To je jeden z principů, na kterých je postavena i výuka Khan Academy. Ukazuje se, že ti žáci, kteří mají s pochopením více práce, mají možnost se díky vynaložení delšího času dostat na vyšší znalostní úroveň než při tradiční výuce, kde postupují všichni stejným tempem.

Khanovi bylo umožněno realizovat pilotní projekt na veřejné škole v Los Altos v Kalifornii. Výsledky ukázaly, že princip „převrácené třídy“ je pro děti přínosnější a efektivnější. Děti se daleko více zlepšovaly a v získaných znalostech byly mnohem sebejistější. Nejnovější studie, která se zaměřila na efektivnost výuky Khan Academy ukázala nárůst zlepšení studentů o 6,4% ve výuce využívající Khanův způsob výuky, zatímco ve třídě s klasickou výukou došlo ke zlepšení jen o 5,2%. Zajímavostí je, že nikdo ze zúčastněných se nezlepšil v algebře. Autoři studie z toho vyvozují, že Khan Academy není použitelná u neprospívajících studentů. Dodávají ale, že zkoumaný vzorek studentů byl malý a doba trvání experimentu byla krátká. Nové výsledky přinesou další plánované studie, včetně ročního pilotního projektu Khan Academy na veřejných středních školách Envision Academy (síť škol přímo financována z fondu Billa a Melindy Gatesových).

Již od samého počátku pracoval Khan na zdokonalení softwaru. Postupně vyvinul program, který sleduje vývoj znalostí a dovedností žáka na základě dat získaných z jeho předchozí činnosti. Učitelům a rodičům umožňuje přehled o tom, v čem dítě vyniká, nebo co mu naopak dělá problémy. Součástí je také tzv. „knowledge map“ znázorňující průběh vzdělávacího procesu. Z ní je možno se dostat na soubory cvičení, které krok za krokem vedou žáka od jednoduchých ke složitějším příkladům. „Videa slouží v případě potřeby jako výklad. V podstatě stále řešíte určité úkoly, dokud se vám je nepodaří perfektně zvládnout a teprve poté můžete postoupit k dalšímu tématu.“ (Guttenplan, 2011)

První kompletně zpracovaný předmět v Khan Academy byla matematika. Nejnovější inovace spočívá v rozšíření kurikula o dějiny umění, občanskou výchovu, historii, mikroekonomii a makroekonomii. Nově bylo umožněno přidávat komentáře. To by mělo přimět uživatele, aby pomohli systém dále zdokonalovat. Jak Khan výstižně řekl, „obsah závisí na moudrosti davu. Naše aplikace nepatří jen Američanům, ovlivňuje celý svět.“

Je třeba si uvědomit, že vývoj jde rychlým tempem kupředu, a proto je pro učitele důležité držet krok s vývojem technologií. Využití Khan Academy v praxi ukázalo, že nasazení technologií a výuka ve formě „převrácené třídy“ přináší učitelům nejedno pozitivum. Poskytuje prostor dostat se více do hloubky probírané látky a umožňuje každému žákovi dospět až k maximu svých schopností.

Semtam se ozývají hlasy, že s nástupem informačních technologií se učitelé stávají zbytečnými. Khan Academy jasně ukazuje, že je to jinak. Potřebujeme učitele, kteří jsou schopni s technologiemi pracovat. Jejich role je však i nadále nezastupitelná.

Khan Academy Founder Salman Khan on Liberating the Classroom for Creativity

Citace a použitá literatura:
[1] - GUTTENPLAN, Don. D. Tutors Become Stars Far From Classroom. 2011. [cit. 2012-2-1]. Dostupný z WWW: [http://www.nytimes.com/2011/12/12/world/americas/1...].  
[2] - ESSA, Alfred. Lessons learned from using Khan Academy content in a blended learning pilot. 2011. [cit. 2012-2-1]. Dostupný z WWW: [http://alfredessa.com/?p=971].  
[3] - TUCKER, Bill. The Flipped Classroom. 2012. [cit. 2012-2-1]. Dostupný z WWW: [http://educationnext.org/the-flipped-classroom/].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
Tento článek je zařazen do seriálu Převrácená třída.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.