Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Khan Academy a „převrácená“ třída
Odborný článek

Khan Academy a „převrácená“ třída

2. 2. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Zuzana Kadlecová
Tento článek je součastí seriálu: Převrácená třída

Anotace

Článek popisuje virtuální školu Salmana Khana, která poskytuje výukové video-tutoriály včetně systému řízení výuky z matematiky a dalších předmětů zdarma a stala se fenoménem naší doby.

Určitě jste již zaslechli o Salmanu Khanovi, zakladateli Khan Academy, která se stala fenoménem za relativně krátkou dobu a je známá téměř po celém světě. Khanova výuková videa dnes sleduje více než 3,5 miliónu lidí každý měsíc. Jaký je ale vývoj a původní záměr tohoto projektu?

Vše původně začalo z čistě soukromých důvodů v rámci rodinného kruhu. Khan vytvářel výuková videa s výkladem matematiky pro své dvě sestřenice, které ale žily v jiné části Spojených států. Proto své nahrávky umisťoval na server YouTube. A nápad to byl vskutku dobrý. Spokojené byly nejen sestřenice, ale téměř okamžitě je začali používat i další zájemci. „Obliba jeho tutoriálů postupně vzrůstala i díky vděčným rodičům, jejichž matné vzpomínky na matematiku už jen stěží stačily na pomoc s úkolem z matematiky.“ (Guttenplan, 2011)

Nutno podotknout, že samotná videa prošla určitým vývojem a od doby svého vzniku byla značně zdokonalena. „V prvních výtvorech se prázdná černá tabule postupně zaplňuje hrbolatými číslicemi, zatímco Khanův hlas zvolna vysvětluje a komentuje. V nejnovějších příspěvcích je vše mnohem rychlejší a zajímavější.“ (Guttenplan, 2011)

Khan Academy není jediná svého druhu, vedle ní existují i další podobné volně dostupné online výuky a weby zaměřené na učitele a žáky. Jenže obliba Khan Academy velice stoupla poté, co se v roce 2010 Bill Gates veřejně zmínil, že se svými dětmi sleduje Khanova výuková videa. Khan Academy je též jedinečná v tom, že se jí podařilo získat miliony dolarů z fondů Gates Foundation, od společnosti Google i z jiných zdrojů. Ty byly použity na vybudování softwarové nadstavby v podobě systému řízení práce studentů, kteří si získané poznatky v rámci Khan Academy upevňují na cvičeních. Používá přitom převratné metody analýzy všech získaných dat. A to není vše. Pomocí dobrovolníků pracuje na překladu do jiných jazyků. Celý obsah Khan Academy je přitom zdarma přístupný každému, kdo má připojení k internetu. V tom také pravděpodobně spočívá jeden z jejích největších přínosů – každý uživatel dostává možnost se vzdělávat s podporou mnohem vyšší, než jakou poskytuje samotná učebnice.

Není to tak dlouho, co Khan umístil na YouTube první video, a dnes se začíná zdát, že se mu možná podaří transformovat školství mnoha zemí světa. Chce totiž změnit způsob, kterým se děti učí, od 1. třídy až po maturitu. Ta změna nese označení „the flipped classroom“, v českém překladu se používá spojení „převrácená třída“. Úplná novinka to sice není, jelikož něco podobného bylo experimentálně ověřováno již mnohokrát předtím. Khan tomu dal ale zcela jiný rozměr. Jedná se o formu výuky, která je založena na přesně opačném postupu oproti tradičnímu. Edukační proces zde probíhá tak, že se žáci nejprve seznámí s probíranou látkou doma online, a do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Ve výuce učitel s dětmi pracuje mnohem více individuálně. Nabízí se tak mnohem efektivnější využití času, protože je věnován pouze těm výukovým aktivitám, které jsou zacíleny na problémy, kterým děti nerozuměly. Každý žák získává možnost postupovat v látce dle vlastního tempa. Khan k tomu dodává, že „tradiční model frontální výuky následovaný domácím úkolem a zkoušením bohužel stále více selhává.“ (Guttenplan, 2011)

Abychom tomu lépe porozuměli: „V tradičním způsobu výuky je učitel vázaný zejména časem, který může strávit u jednoho tématu. Jediné, co může být v tomto stylu různorodé, je to, jak dobře se ten který žák látku naučí. Když se ale podíváme na činnosti a dovednosti, které se běžně učíme mimo školu, jako je hra na hudební nástroj nebo jízda na kole, věnujeme tomu tolik času, dokud to nezvládneme dokonale“ (Guttenplan, 2011). To je jeden z principů, na kterých je postavena i výuka Khan Academy. Ukazuje se, že ti žáci, kteří mají s pochopením více práce, mají možnost se díky vynaložení delšího času dostat na vyšší znalostní úroveň než při tradiční výuce, kde postupují všichni stejným tempem.

Khanovi bylo umožněno realizovat pilotní projekt na veřejné škole v Los Altos v Kalifornii. Výsledky ukázaly, že princip „převrácené třídy“ je pro děti přínosnější a efektivnější. Děti se daleko více zlepšovaly a v získaných znalostech byly mnohem sebejistější. Nejnovější studie, která se zaměřila na efektivnost výuky Khan Academy ukázala nárůst zlepšení studentů o 6,4% ve výuce využívající Khanův způsob výuky, zatímco ve třídě s klasickou výukou došlo ke zlepšení jen o 5,2%. Zajímavostí je, že nikdo ze zúčastněných se nezlepšil v algebře. Autoři studie z toho vyvozují, že Khan Academy není použitelná u neprospívajících studentů. Dodávají ale, že zkoumaný vzorek studentů byl malý a doba trvání experimentu byla krátká. Nové výsledky přinesou další plánované studie, včetně ročního pilotního projektu Khan Academy na veřejných středních školách Envision Academy (síť škol přímo financována z fondu Billa a Melindy Gatesových).

Již od samého počátku pracoval Khan na zdokonalení softwaru. Postupně vyvinul program, který sleduje vývoj znalostí a dovedností žáka na základě dat získaných z jeho předchozí činnosti. Učitelům a rodičům umožňuje přehled o tom, v čem dítě vyniká, nebo co mu naopak dělá problémy. Součástí je také tzv. „knowledge map“ znázorňující průběh vzdělávacího procesu. Z ní je možno se dostat na soubory cvičení, které krok za krokem vedou žáka od jednoduchých ke složitějším příkladům. „Videa slouží v případě potřeby jako výklad. V podstatě stále řešíte určité úkoly, dokud se vám je nepodaří perfektně zvládnout a teprve poté můžete postoupit k dalšímu tématu.“ (Guttenplan, 2011)

První kompletně zpracovaný předmět v Khan Academy byla matematika. Nejnovější inovace spočívá v rozšíření kurikula o dějiny umění, občanskou výchovu, historii, mikroekonomii a makroekonomii. Nově bylo umožněno přidávat komentáře. To by mělo přimět uživatele, aby pomohli systém dále zdokonalovat. Jak Khan výstižně řekl, „obsah závisí na moudrosti davu. Naše aplikace nepatří jen Američanům, ovlivňuje celý svět.“

Je třeba si uvědomit, že vývoj jde rychlým tempem kupředu, a proto je pro učitele důležité držet krok s vývojem technologií. Využití Khan Academy v praxi ukázalo, že nasazení technologií a výuka ve formě „převrácené třídy“ přináší učitelům nejedno pozitivum. Poskytuje prostor dostat se více do hloubky probírané látky a umožňuje každému žákovi dospět až k maximu svých schopností.

Semtam se ozývají hlasy, že s nástupem informačních technologií se učitelé stávají zbytečnými. Khan Academy jasně ukazuje, že je to jinak. Potřebujeme učitele, kteří jsou schopni s technologiemi pracovat. Jejich role je však i nadále nezastupitelná.

Khan Academy Founder Salman Khan on Liberating the Classroom for Creativity

Literatura a použité zdroje

[1] – GUTTENPLAN, Don. D. Tutors Become Stars Far From Classroom. 2011. [cit. 2012-2-1]. Dostupný z WWW: [http://www.nytimes.com/2011/12/12/world/americas/12iht-educLede12.html].
[2] – ESSA, Alfred. Lessons learned from using Khan Academy content in a blended learning pilot. 2011. [cit. 2012-2-1]. Dostupný z WWW: [http://alfredessa.com/?p=971].
[3] – TUCKER, Bill. The Flipped Classroom. 2012. [cit. 2012-2-1]. Dostupný z WWW: [http://educationnext.org/the-flipped-classroom/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Kadlecová

Hodnocení od uživatelů

Markéta Matějíčková
25. 2. 2012, 02:24
Dobrý den, v pěkném článku o Khan Academy chybí snad jen zmínka o překladech do češtiny. Ke kterémukoli videu v rámci khanacademy.org lze dopsat české titulky. V současné době je takto otitulkováno přes 60 lekcí. Titulky však zatím tvoří pouze 5 dobrovolníků a proto si touto cestou dovoluji případné zájemce-nadšence KA poprosit o spolupráci. Máme také veškeré nástroje pro předabování videí i možnost umístit je na český youtube kanál Khan Academy. Máte-li dotazy pište: marmat@centrum.cz
Bořivoj Brdička
8. 3. 2012, 13:26
K pojmu "převrácená třída" se jistě brzy vrátíme. Zájemcům o studium historie vzniku bych rád předal odkaz na článek z roku 2000 Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment - http://dl.dropb…aper.pdf . Terminologie je jiná, smysl stejný!
Bořivoj Brdička
17. 1. 2013, 14:34
Zdá se, že Khan investorům opravdu učaroval. Právě byla oznámena jeho spolupráce s tím vůbec nejbohatším člověkem na Zemi -Carlosem Slimem, jehož nadace nabídla Khanovi neomezený úvěr k tomu, aby svou akademii lokalizoval ve španělštině pro Mexiko a Latinskou Ameriku. Do dubna má počet španělsky namluvených video-tutoriálů překročit 1000. Slimova nadace zároveň investuje 4 miliardy pesos (300 milionů $) do mexické internetové infrastruktury a vybavení škol - http://www.carl…ing.html .
Pavlína Hublová
7. 4. 2013, 13:09
Nástroje, které učitelé doporučují při zavádění principu "převrácené třídy": http://edudemic…ssrooms/
František Hajdekr
8. 12. 2017, 07:36
Dobrý den, poslední odkaz není funkční.
 
Ivo Krobot
8. 12. 2017, 10:16
Děkujeme za upozornění, aktuální funkční odkaz zde: http://www.edud…ssrooms/ .

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Převrácená třída.
Ostatní články seriálu: