Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Spolupráce MIT a Khan Academy v duchu převrácené...

Spolupráce MIT a Khan Academy v duchu převrácené třídy

Informace o nové iniciativě MIT, v jejímž rámci budou studenti tvořit výuková videa aplikovaná prostřednictvím Khan Academy do výuky žáků ZŠ a SŠ.

V minulých dnech byl zveřejněn záměr MIT (Massachusetts Institute of Technology) navázat spolupráci s Khan Academy (viz Khan Academy a „převrácená“ třída) s cílem využít schopností studentů této prestižní vysoké školy z Bostonu a nechat je po vzoru Salmana Khana vytvářet výukové video-tutoriály, jež mají být posléze integrovány do jeho systému plošně pokrývajícího výuku příslušných předmětů. Jedná se především o předměty s vysokou prioritou – přírodní vědy, technologie, strojírenství a matematika (tzv. STEM).

Khan Academy zajišťuje volný přístup kohokoli nejen k video-tutoriálům, ale disponuje též zabudovaným procvičováním jednotlivých témat, jež je mapováno v duchu amerických národních standardů pro základní a střední školy. V systému je navíc zabudovaná též dokonalá analýza výukových výsledků (Vize daty řízeného školství). Salman Khan je mimochodem absolventem MIT a udržuje se svou alma mater poměrně blízké vztahy. Kromě jiného je častým řečníkem na akcích MITem pořádaných.

Za účelem vlastní prezentace této nové iniciativy a organizace tvorby byl zřízen specializovaný portál MIT+K12 a kanál YouTube. Tvorba videí je pro studenty MIT dobrovolná, ale i tak je zájem o pomoc žákům základních a středních škol značný. Do činnosti jsou zapojeni jako poradci samozřejmě též vyučující, kteří pomáhají jak s volbou témat, tak s ověřením správnosti obsahu. Videa mají rozsah typicky 5-10 min. Po schválení tématu mohou tvůrci získat na realizaci finanční i technickou podporu. Žáci, jimž je tato forma výuky určena, jsou vedeni k tomu, aby se k obsahu vyjadřovali. Mohou tak přispět ke zdokonalování příštích výtvorů. Celý projekt je navíc doplněn o různé aktivity, které posilují přímý kontakt tvůrců s příjemci – jako jsou výstavy ve školách, návštěvy s prezentacemi a diskuzemi apod.

Za zvlášť zajímavou v souvislosti s touto novou iniciativou považuji skutečnost, jak dokonale je tento projekt v souladu s tím, k čemu naváděl již můj minulý článek o převrácené třídě (Převrácená třída podle Dr. Lodge). A sice, že si nesmíme představovat jako jedinou možnost využití video-tutoriálů v prostředí typu Khan Academy k biflování určitých faktických znalostí předávaných žákům nějakým cizím expertem. Mnohem hodnotnější je, dokáže-li alespoň základní tutoriály svým žákům udělat přímo jejich učitel. A na samém vrcholu pak v duchu Bloomovy taxonomie stojí vlastní tvorba žáků – nebo v tomto případě mnohem kvalitnější práce vysokoškoláků, kteří mají nadhled a podobně jako žáci Erica Marcose z Kalifornie (Mathtrain) chtějí učit druhé.

Zde je na závěr malá upoutávka naznačující, co si lze od MIT+K12 slibovat.

MIT+K12 Student Video Highlights

 

Citace a použitá literatura:
[1] - ALLEN, Kimberly. MIT launches student-produced educational video initiative. 2012. [cit. 2012-5-6]. Dostupný z WWW: [http://web.mit.edu/press/2012/k-12-education-video...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.