Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Sociální sítě určené pro výuku
Odborný článek

Sociální sítě určené pro výuku

17. 6. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Karel Moldřík

Anotace

Analýza a porovnání vybraných specializovaných online systémů řízení výuky s prvky sociálních sítí, které umožňují vzdálené připojení učitelů a žáků a jsou dostupné zcela zdarma.

V několika posledních letech, kdy docházelo a stále dochází k silnému rozvoji sociálních sítí, bylo pouze otázkou času, kdy tento fenomén zasáhne i školství. Zejména do výukových prostředků, konkrétně LMS (Learning Management System), tedy systémů pro řízení výuky. V České republice bychom do krabice s názvem LMS zařadili na školách nejčastěji používaný Moodle, ovšem ten má k sociálním sítím přeci jen poměrně daleko. Oproti Moodlu umožnují níže zmíněné online systémy s funkcemi sociálních sítí výraznější interakce studentů mezi sebou, snadnou a rychlou zpětnou vazbu, komentáře a mnoho dalších vlastností a funkcí, které jsou pro sociální sítě tak typické.

V tomto článku budou stručně zmíněny a zhodnoceny celkem tři takové systémy – jeden český (iTřída) a dva zahraniční (Edmodo, Schoology). Společnými aspekty všech tří je snaha o zapojení uživatelů do tvorby obsahu, možnost reflexe tvořených úkolů, spojení s ostatními účastníky a rychlá zpětná vazba při řešení úkolů. Učitelé a žáci se k těmto systémům připojují a přihlašují vzdáleně prostřednictvím internetového prohlížeče, není tedy třeba cokoliv u studenta instalovat. Stačí se zaregistrovat on-line a přihlásit.

iTřída

iTřída je on-line systém dostupný přímo prostřednictvím učitelům dobře známého portálu DUMY.CZ. iTřída je prezentována na tomto portálu jako LMS s moderním výukovým prostředím, přehledný, jednoduchý a dostupný odkudkoliv. S některými vyjádřeními se bezpochyby dá souhlasit, s jinými již méně.

iTřída je zcela zdarma, veškeré ověření probíhá přes email (na rozdíl od např. Schoology, kde je vyžadováno i tel. číslo pro potvrzení registrace). Prostředí jako takové je graficky značně jednoduché (určitě by neškodilo na něm trochu zapracovat) Co se týká funkcionality je však dostačující.

iTřída – zobrazení hlavní stránky třídy a možných akcí z pohledu učitele

Základní funkcí všech podobných systémů je sdílení zpráv prostřednictvím tzv. zpětného kanálu (viz Výuka i za školními zdmi). Toto iTřída zvládá perfektně, i když neumožňuje obsah v případě potřeby zveřejnit.

V horní části okna má učitel možnost vybrat si mezi zadáním úkolu a zadáním testu, společně s termínem odevzdání. Úkoly mohou mít různé kategorií a lze k nim přiložit odkaz na doplňující materiál. Hlavní součástí zadáním je textové formulářové políčko s obsahem „Sem napište zprávu“. Velice sympatickou a novou možností v iTřídě je přidání materiálu z košíku. Tato funkcionalita zajišťuje to, že si uživatel při procházení DUMů některý vybere a jednoduše vloží do košíku (obdobně jako výrobek na jakémkoliv e-shopu). Následně DUM z košíku vloží do své třídy pro potřeby žáků. Takto vkládat DUMy je samozřejmě možné pouze v rámci portálu DUMy.cz, čili DUM z Metodického portálu RVP.CZ či nějakého jiného úložiště do košíku nedostanete.

Vzhledem k tomu, že se vlastně jedná o sociální síť, lze příspěvky hodnotit pomocí „Toto se mi líbí“ (obdobně jako na Facebooku) nebo k němu přidat komentář. V iTřídě je dále možné tvořit testy, které lze ukládat a znovu používat. Bohužel chybí možnost tyto testy sdílet obdobně jako DUMy. Existuje sice databáze testů, ta ovšem funguje jenom pro daného učitele a nelze ji sdílet napříč celým portálem. Vlastní editace testových otázek má zatím určité nedostatky. Pokud uživatel např. zadá otázku, zvolí odpovědi a rozhodne se přidat další odpověď, pole s otázkou se promaže a je třeba ho vložit znovu. Obdobné chyby a nedotaženosti se vyskytují v celé iTřídě. Nelze ale říci, že mají nějak zásadní dopad na funkcionalitu portálu, spíše občas obtěžují.

Celkově hodnotím iTřídu, jako dosud zatím asi jediný český produkt v této oblasti, pozitivně. Má jednoduchý a přehledný design, který by si zasloužil graficky a funkčně zmodernizovat, ovšem prozatím stačí. Reakce serveru jsou rychlé, snadno se v něm orientuje. Reálně ji lze již v současné době používat, uživatele bezpochyby potěší výborná možnost sdílet DUMy.

Edmodo

Již na první pohled lze poznat, že Edmodo je se svým grafickým zpracováním a celkovou funkcionalitou kvalitativně jinde než iTřída. Při přidávání úkolů se tyto rovnou doplňují do stránky a není třeba stránku obnovovat, adresáty úkolů lze snadno dohledávat, zprávy lze posílat např. pouze rodičům atp.

On-line systém Edmodo

Obecně je na Edmodu vidět, že má za sebou dlouhý vývoj (založeno bylo v září 2008) a velkou snahu autorů udržet moderní a atraktivní vzhled. V mnoha ohledech předčí i Facebook, třeba v podpoře interakce s ostatními uživateli či vyučujícím samotným.

Velmi kvalitní je modul pro tvorbu testů, který dává učiteli možnost hodnotit body i slovně, jenže existují i další formy hodnocení práce žáků. Implementováno je hodnocení pomocí předem připravených i vlastních odznaků s popisem Dobrá práce atp. (viz Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého).

Tvorba testů je v Edmodu uživatelsky příjemná a rychlá. Bohužel, stejně jako v iTřídě, i zde chybí možnost testy sdílet mezi uživateli. Nicméně Edmodo má tzv. komunity, kde učitelé s podobnými zájmy sdílejí své zkušenosti, postupy, odkazy na materiály či hledají rady. V těchto ohledech je tedy Edmodo skutečně sociální síť v pravém slova smyslu. Opravdu splňuje mnoho výukových požadavků, má výborný a moderní design a spoustu užitečných vlastností. Nedostatkem, který se občas projevuje, je výkon systému (ovlivněný desítkami milionů uživatelů). V době testování mělo Edmodo vážné problémy s rychlostí načítání stránek, později tyto problémy zmizely. Překážkou pro české uživatele bude patrně chybějící lokalizace. Zcela jistě ale je i u nás dost základních škol, pro něž to zas tak velký problém nebude a žáci škol středních by prostředí měli zvládat docela snadno.

Schoology

Schoology je záměrně zmiňováno jako poslední, neboť co se týká komplexnosti systému, stojí nad iTřídou a Edmodem. Přesvědčivě o tom vypovídá již první obrazovka portálu.

Komplexní on-line aplikace Schoology

Obdobně jako v předchozím Edmodu, i zde může učitel zadávat úkoly (Assignment) nebo oznámení (Update), dále se tato nabídka rozšiřuje i o události a vlastní blog. Oproti předchozím systémům je dělení uživatelů také poněkud odlišné. Existují dva nezávislé módy využití: kurzy a skupiny. Kurzy zde fungují podobně jako předměty, v rámci kterých si vyučující zakládá oddělené třídy, zde zvané „Sections“. Učitel si tedy např. založí kurz „Přírodopis“ a v rámci tohoto kurzu vytvoří postupně jednotlivé třídy, v kterých Přírodopis vyučuje. Skupiny mohou fungovat paralelně s kurzy. Lze je využít třeba ke společným aktivitám (projektům), sdílení odkazů, materiálů apod. Kromě jiného má Schoology relativně rozsáhlý modul Analytics, v kterém lze sledovat aktivitu ve třídě až na úroveň jednotlivých žáků.

Schoology je ze tří zde popisovaných bezpochyby nejrozsáhlejším online výukovým systémem. Je do jisté míry podobný Edmodu, ovšem s několika vlastnostmi navíc, které z něj dělají nástroj, díky kterému lze zorganizovat pohodlně téměř celou školu. To ovšem pro uživatele také znamená, spolu s absencí lokalizace, i poněkud delší seznamování s funkcemi celého systému a občas složitější cesty ke kýženému výsledku.

Vývoj spěje nezadržitelně k tomu, že v dohledné době bude každý vybaven počítačovým zařízením s připojením do internetu, a bude nezbytné, aby všichni učitelé podobné nástroje integrovali do své výuky, kterou tak přenesou i do online prostředí, v němž se žáci běžně vyskytují.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Karel Moldřík

Hodnocení od uživatelů

Ivana Kabátková
24. 6. 2013, 11:15
Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za tento článek, právě jsem si ho přečetla a moc se mi líbil. Myslím si, že využivání počítačů a online výuka či iTřída bude v budoucnu součást výuky každého vyučujícího. V článku mě zaujala iTřída a tak jsem zavítala na stránky dumy.cz a zde je pro představu informační video jak to funguje, musím řict, že mě nadchlo. Jako budoucí speciální pedagog doufám, že iTřídu budu využívat jako součást své výuky, myslím že je to dobré i pro žáky, které mají IVP (individuální vzdělávací plán) a vůbec pro komunikaci mimo školu. Mám zkušenost s Edmodem (díky volitelnému kurzu Vzdělávací technologie v práci učitele vedeného Dr. Brdičkou na PedF UK), ale musím říct že na první pohled se mi iTřída líbí více a je mi sympatičtější. No, děkuji za Vám za pro mě nové informace, věřím že je v budoucnu využiji:)
Bořivoj Brdička
24. 6. 2013, 11:35
Tak to má být. iTřída je dělaná tak, aby vyhovovala našim učitelům. Byznys nemůže ani postupovat jinak. Pohled odborníka může být klidně trochu jiný. Pro mě osobně je zásadní věcí možnost veřejného sdílení publikovaného obsahu. Proto zatím zůstanu u Edmoda. Jsem si ale jist, že rychlý vývoj v oblasti vzdělávacích aplikaci nutně vede k tomu, abychom neustále zkoušeli nové možnosti. Proto vám doporučuji, a náš kurz k tomu vedl, abyste si osvojili soustavné sledování aktuálních informací přicházejících z důveryhodných zdrojů.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.