Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Sociální sítě určené pro výuku

Sociální sítě určené pro výuku

Praktický příspěvek
inspirace
Autor: Karel Moldřík
Analýza a porovnání vybraných specializovaných online systémů řízení výuky s prvky sociálních sítí, které umožňují vzdálené připojení učitelů a žáků a jsou dostupné zcela zdarma.

V několika posledních letech, kdy docházelo a stále dochází k silnému rozvoji sociálních sítí, bylo pouze otázkou času, kdy tento fenomén zasáhne i školství. Zejména do výukových prostředků, konkrétně LMS (Learning Management System), tedy systémů pro řízení výuky. V České republice bychom do krabice s názvem LMS zařadili na školách nejčastěji používaný Moodle, ovšem ten má k sociálním sítím přeci jen poměrně daleko. Oproti Moodlu umožnují níže zmíněné online systémy s funkcemi sociálních sítí výraznější interakce studentů mezi sebou, snadnou a rychlou zpětnou vazbu, komentáře a mnoho dalších vlastností a funkcí, které jsou pro sociální sítě tak typické.

V tomto článku budou stručně zmíněny a zhodnoceny celkem tři takové systémy – jeden český (iTřída) a dva zahraniční (Edmodo, Schoology). Společnými aspekty všech tří je snaha o zapojení uživatelů do tvorby obsahu, možnost reflexe tvořených úkolů, spojení s ostatními účastníky a rychlá zpětná vazba při řešení úkolů. Učitelé a žáci se k těmto systémům připojují a přihlašují vzdáleně prostřednictvím internetového prohlížeče, není tedy třeba cokoliv u studenta instalovat. Stačí se zaregistrovat on-line a přihlásit.

iTřída

iTřída je on-line systém dostupný přímo prostřednictvím učitelům dobře známého portálu DUMY.CZ. iTřída je prezentována na tomto portálu jako LMS s moderním výukovým prostředím, přehledný, jednoduchý a dostupný odkudkoliv. S některými vyjádřeními se bezpochyby dá souhlasit, s jinými již méně.

iTřída je zcela zdarma, veškeré ověření probíhá přes email (na rozdíl od např. Schoology, kde je vyžadováno i tel. číslo pro potvrzení registrace). Prostředí jako takové je graficky značně jednoduché (určitě by neškodilo na něm trochu zapracovat) Co se týká funkcionality je však dostačující.

iTřída – zobrazení hlavní stránky třídy a možných akcí z pohledu učitele

Základní funkcí všech podobných systémů je sdílení zpráv prostřednictvím tzv. zpětného kanálu (viz Výuka i za školními zdmi). Toto iTřída zvládá perfektně, i když neumožňuje obsah v případě potřeby zveřejnit.

V horní části okna má učitel možnost vybrat si mezi zadáním úkolu a zadáním testu, společně s termínem odevzdání. Úkoly mohou mít různé kategorií a lze k nim přiložit odkaz na doplňující materiál. Hlavní součástí zadáním je textové formulářové políčko s obsahem „Sem napište zprávu“. Velice sympatickou a novou možností v iTřídě je přidání materiálu z košíku. Tato funkcionalita zajišťuje to, že si uživatel při procházení DUMů některý vybere a jednoduše vloží do košíku (obdobně jako výrobek na jakémkoliv e-shopu). Následně DUM z košíku vloží do své třídy pro potřeby žáků. Takto vkládat DUMy je samozřejmě možné pouze v rámci portálu DUMy.cz, čili DUM z Metodického portálu RVP.CZ či nějakého jiného úložiště do košíku nedostanete.

Vzhledem k tomu, že se vlastně jedná o sociální síť, lze příspěvky hodnotit pomocí „Toto se mi líbí“ (obdobně jako na Facebooku) nebo k němu přidat komentář. V iTřídě je dále možné tvořit testy, které lze ukládat a znovu používat. Bohužel chybí možnost tyto testy sdílet obdobně jako DUMy. Existuje sice databáze testů, ta ovšem funguje jenom pro daného učitele a nelze ji sdílet napříč celým portálem. Vlastní editace testových otázek má zatím určité nedostatky. Pokud uživatel např. zadá otázku, zvolí odpovědi a rozhodne se přidat další odpověď, pole s otázkou se promaže a je třeba ho vložit znovu. Obdobné chyby a nedotaženosti se vyskytují v celé iTřídě. Nelze ale říci, že mají nějak zásadní dopad na funkcionalitu portálu, spíše občas obtěžují.

Celkově hodnotím iTřídu, jako dosud zatím asi jediný český produkt v této oblasti, pozitivně. Má jednoduchý a přehledný design, který by si zasloužil graficky a funkčně zmodernizovat, ovšem prozatím stačí. Reakce serveru jsou rychlé, snadno se v něm orientuje. Reálně ji lze již v současné době používat, uživatele bezpochyby potěší výborná možnost sdílet DUMy.

Edmodo

Již na první pohled lze poznat, že Edmodo je se svým grafickým zpracováním a celkovou funkcionalitou kvalitativně jinde než iTřída. Při přidávání úkolů se tyto rovnou doplňují do stránky a není třeba stránku obnovovat, adresáty úkolů lze snadno dohledávat, zprávy lze posílat např. pouze rodičům atp.

On-line systém Edmodo

Obecně je na Edmodu vidět, že má za sebou dlouhý vývoj (založeno bylo v září 2008) a velkou snahu autorů udržet moderní a atraktivní vzhled. V mnoha ohledech předčí i Facebook, třeba v podpoře interakce s ostatními uživateli či vyučujícím samotným.

Velmi kvalitní je modul pro tvorbu testů, který dává učiteli možnost hodnotit body i slovně, jenže existují i další formy hodnocení práce žáků. Implementováno je hodnocení pomocí předem připravených i vlastních odznaků s popisem Dobrá práce atp. (viz Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého).

Tvorba testů je v Edmodu uživatelsky příjemná a rychlá. Bohužel, stejně jako v iTřídě, i zde chybí možnost testy sdílet mezi uživateli. Nicméně Edmodo má tzv. komunity, kde učitelé s podobnými zájmy sdílejí své zkušenosti, postupy, odkazy na materiály či hledají rady. V těchto ohledech je tedy Edmodo skutečně sociální síť v pravém slova smyslu. Opravdu splňuje mnoho výukových požadavků, má výborný a moderní design a spoustu užitečných vlastností. Nedostatkem, který se občas projevuje, je výkon systému (ovlivněný desítkami milionů uživatelů). V době testování mělo Edmodo vážné problémy s rychlostí načítání stránek, později tyto problémy zmizely. Překážkou pro české uživatele bude patrně chybějící lokalizace. Zcela jistě ale je i u nás dost základních škol, pro něž to zas tak velký problém nebude a žáci škol středních by prostředí měli zvládat docela snadno.

Schoology

Schoology je záměrně zmiňováno jako poslední, neboť co se týká komplexnosti systému, stojí nad iTřídou a Edmodem. Přesvědčivě o tom vypovídá již první obrazovka portálu.

Komplexní on-line aplikace Schoology

Obdobně jako v předchozím Edmodu, i zde může učitel zadávat úkoly (Assignment) nebo oznámení (Update), dále se tato nabídka rozšiřuje i o události a vlastní blog. Oproti předchozím systémům je dělení uživatelů také poněkud odlišné. Existují dva nezávislé módy využití: kurzy a skupiny. Kurzy zde fungují podobně jako předměty, v rámci kterých si vyučující zakládá oddělené třídy, zde zvané „Sections“. Učitel si tedy např. založí kurz „Přírodopis“ a v rámci tohoto kurzu vytvoří postupně jednotlivé třídy, v kterých Přírodopis vyučuje. Skupiny mohou fungovat paralelně s kurzy. Lze je využít třeba ke společným aktivitám (projektům), sdílení odkazů, materiálů apod. Kromě jiného má Schoology relativně rozsáhlý modul Analytics, v kterém lze sledovat aktivitu ve třídě až na úroveň jednotlivých žáků.

Schoology je ze tří zde popisovaných bezpochyby nejrozsáhlejším online výukovým systémem. Je do jisté míry podobný Edmodu, ovšem s několika vlastnostmi navíc, které z něj dělají nástroj, díky kterému lze zorganizovat pohodlně téměř celou školu. To ovšem pro uživatele také znamená, spolu s absencí lokalizace, i poněkud delší seznamování s funkcemi celého systému a občas složitější cesty ke kýženému výsledku.

Vývoj spěje nezadržitelně k tomu, že v dohledné době bude každý vybaven počítačovým zařízením s připojením do internetu, a bude nezbytné, aby všichni učitelé podobné nástroje integrovali do své výuky, kterou tak přenesou i do online prostředí, v němž se žáci běžně vyskytují.

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.