Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Volně dostupný software pro interaktivní tabule Open-Sankoré
Odborný článek

Volně dostupný software pro interaktivní tabule Open-Sankoré

19. 9. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Karel Šimeček

Anotace

Možnosti, jež poskytuje francouzsko-švýcarský open-source software pro interaktivní tabule, jménem Open-sankoré.

Úvod

Tento článek mapuje možnosti, jež poskytuje volně dostupný program pro interaktivní tabule, jménem Open-Sankoré. Cílem je poskytnout informace učitelům, kteří používají (či se chystají používat) interaktivní tabule ve své výuce, a případně nabídnout alternativu vůči rozšířenějším komerčním softwarům.

Open-Sankoré je švýcarsko-francouzský projekt zaštiťovaný startup společností Webdoc SA z Lausanne a pařížskou DIENA (Delegation for Digital Education in Africa). Od svého vzniku v roce 2003 na Univerzitě v Lausanne byl tento projekt zaměřen hlavně na podporu vzdělávání. Do týmu vývojářů patří vysokoškolští profesoři, specialisté na komunikaci, neuropsychologové a IT vývojáři. Produkt je lokalizován do mnoha světových jazyků včetně češtiny. Zásluhu na české verzi mají pánové Jaroslav Krejčí (kabinet informatiky ZŠ Přerov) a Janek Wagner (šéfredaktor portálu Česká škola). Hlavní výhodou tohoto produktu je multiplatformita, a to nejen ohledně schopnosti pracovat s libovolnou interaktivní tabulí, ale také na různých operačních systémech.

Démonstration du logiciel Sankoré (oficiální demostrace Open-Sankoré)

Aktuálně podporované operační systémy

 • MS Windows
  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
 • Mac OSX
  • MacOS 10.6
  • MacOS 10.7
  • MacOS 10.8
 • Linux
  • Ubuntu 12.04 (pro 32, 64bit. oper. systém), 10.04 (pouze pro 32bit. oper. systém )
  • Debian 6.0.7

Podporované interaktivní tabule

 • SMART Board
 • Activ Board
 • PolyVision Surface
 • Interwrite® DualBoard
 • Triumph Board
 • Clasus
 • Hitachi StarBoard
 • Triumph Board
 • eBeam
 • ONfinity

Kde hledat vytvořené materiály a podporu?

Na domovském serveru Planete Sankoré naleznete spoustu materiálů (obrázky, hotové prezentace atd.) využitelných ve výuce. Obsah archivu však zřejmě prozatím nejvíce ocení učitelé francouzského jazyka, neboť tyto materiály jsou výhradně ve francouzštině.

Jak známo, každý učitel má na výukové materiály vlastní specifické požadavky. Nevystačí proto s hotovými materiály, ale musí být schopen si je vytvořit nebo alespoň některý hotový modifikovat. Proto je nezbytné se s programem naučit pracovat. Pro dosažení tohoto cíle jsou vhodným prostředkem tutoriály. V následujících odstavcích vyberu z mnoha existujících ty nejzajímavější.

Na oficiálních stránkách Open-Sankoré naleznete tutoriály pouze ve francouzském jazyce (Tutorials). Jsou však dle mého názoru pochopitelné i pro člověka, který tento jazyk neovládá. Popisují základní funkce programu (kreslení, mazání, zvýrazňování) i ty složitější (testy, podcast, flashové interaktivní aplikace a jejich modifikace).

Za zřejmě nejkvalitněji zpracované materiály bych však považoval videa vzniklá na půdě Barnet and Southgate College v Londýně. Jsou v nich stručně, jednoduše a výstižně popsány základní a pokročilejší funkce programu. Komentáře jsou samozřejmě v angličtině. Obsahem odpovídají francouzským, ale jsou lépe strukturované. Najdete je zde –

Open Sankore Tutorial for Teachers Part 1 Navigation,Open Sankore Tutorial for Teachers Part 2 Basic Features.

Pro používání Open-Sankoré lze také využít anglický manuál ve formátu pdf, který popisuje základní funkce (Manuál vytvořený na Université de Genève). Tento manuál bohužel zatím není lokalizován do češtiny.

V oblasti tutoriálů lze již nalézt také materiály české. Najdete je na webu Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně, kde byly vytvořeny v rámci projektu Škola jako magnet pro žáky (Tutoriály projektu Škola jako magnet). Obsah je též velmi podobný francouzským či britským materiálům, ale velmi chybí zvukový komentář.

Učitelé používající open-source

České zájemce o tento druh software jsem objevil na sociální síti Google+ v komunitě Setkání učitelů používajících OSS (OSS – open source software). Zde lze najít i odkazy na některé DUMy v Open-Sankoré vytvořené - např. Vašík a výtah, (bližší popis najdete též na PEPOUŠovi).

O tom, že se učitelé o tento software zajímají a již ho v praxi používají, svědčí i to, že se na jeho propagaci konají různé akce. Například v prosinci 2012 se pod záštitou společnosti Liberix s podporou Jednoty školských informatiků uskutečnila na ZŠ Stupkova v Olomouci konference s názvem Setkání učitelů používajících open source, kde byl přednesen výše již zmiňovaným Jaroslavem Krejčím referát Svobodný software nejen pro interaktivní tabuli - Open Sankoré.

Používání a vylepšování Open-Sankoré

V programu lze kreslit, zvýrazňovat, importovat flash, používat animace, obrázky buď vámi připravené, ty, které jsou součástí Open-Sankoré, nebo kterýkoli jiný disponující vhodnou autorskou licencí (Top 10 archivů free obrázků pro učitele). Též je možné importovat již hotové prezentace ve formátech pdf a ppt (u ppt se mi to asi díky nesprávné verzi programu nepodařilo) a samozřejmě exportovat (ukládat) ve formátu ubz (nativní formát Open-Sankoré), iwb (formát editovatelný a otevíratelný nezávisle na softwaru interaktivních tabulí) a pdf.

Velmi příjemnou funkcí je vkládání zvukových komentářů. Program dokáže zaznamenávat zvuk, který se k prezentaci váže. Výstupním formátem je video. Učitel tak může vytvořit vlastní výklad předem a dát ho žákům k dispozici třeba v rámci převrácené třídy.

Interaktivní prezentace lze v programu Open-sakoré připravovat či prohlížet i na místě, kde zrovna interaktivní tabuli nemáte, stačí k tomu libovolný počítač s podporovaným operačním systémem.

Open-Sankoré též podporuje vylepšování produktu koncovými uživateli (nejspíše učiteli). Pod licencí open source je to velmi typické, protože je zvykem dát zájemcům k dispozici zdrojové kódy programu nebo jim umožnit si přidávat vlastní moduly či funkce (API). Každý se tak může podílet na rozvoji programu a přispět k vylepšení v budoucí verze.

Určitou nevýhodou je stále absence podpory technologie multitouch, tedy zpracování více dotyků, a zatím chybějící verze pro dvě platformy tabletů s OS Android nebo iOS.

Více informací naleznete na stránce věnované vývoji tohoto softwaru: http://dev.open-sankore.org

Závěr

Software Open-Sankoré má proti ostatním ovladačům interaktivních tabulí velkou výhodu nejen v tom, že je zadarmo, ale také proto, že není vázán k určitému druhu hardware (jako např. SMART Board, ActiveBoard atd.). Tato výhoda s sebou ovšem nese i problém s podporou výrobce či prodejce, které je nutné se vzdát. Další nevýhodou je nízký počet dosud vytvořených materiálů.

Pokud by snad někdo hledal možnost školení, bude to zatím asi problém. Zmínku o přípravě vlastního školení jsem našel v ICT plánu ZŠ Šumperk 8. května 63, ve kterém je bod Softwarová podpora a školení na svobodný interaktivní systém Open Sankoré, kterýžto přinejmenším naznačuje zájem o využívání tohoto softwaru učitelskou veřejností. A je zde již zmiňovaný brněnský projekt Škola jako magnet pro žáky, který obsahuje školící materiály v podobě tutoriálů.

Přiznávám, že i já sám mám chuť se do školení tohoto produktu pustit. Zatím asi jen pro své přímé kolegy, ale kdo ví. Budete-li mít zájem, ptejte se.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Karel Šimeček

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
19. 9. 2013, 09:06
Open Sankoré podporuje jako formát DUM i Metodický portál RVP.CZ, proto zde je možno najít v článku zmiňovaný DUM o Vašíkovi. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo tento opensource SW více prosadit.
A kdyby se chtělo zájemcům o další ukázky vyrazit 25.9. do Roudnice nad Labem...
Bc. Karel Šimeček
20. 9. 2013, 10:13
To je skvělé, zkusím za sebe u nás v DDM Horní Počernice (www.ddm-hp.cz ) najít náhradu, protože bohužel v tomto termínu vyučuji a zkusím dorazit :-)
Bc. Karel Šimeček
15. 4. 2014, 11:32
K příležitosti uvedení nové verze tohoto sw se koná tato akce, vřele dopručuji :-) Open Sankoré: Co nás na tomto SW baví?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.