Úvodní stránka
Přehled článků
Odkazník
Metodická pomoc
O Spomocníkovi
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Bobřík informatiky

Ikona informativni

Bobřík informatiky

Autor: Jiří Švehla
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Základní informace o každoročně se opakující informatické soutěži žáků ZŠ i SŠ, termín jejíhož konání se blíží.
Klíčová slova: informatika, ICT, logické myšlení, mezinárodní soutěž, Bobřík, Bobr

Text článku:

Okolo většiny z nás se již na základní škole prohnal Klokan skákající v matematické prérii, ale již pátým rokem staví svoji informatickou hráz u datového jezera Bobřík informatiky. Tato mezinárodní oborová soutěž byla založena v Lotyšsku v roce 2004 jako Bebras Contest. Od té doby se spektrum zemí a žáků, kteří řeší informatické otázky, každoročně rozšiřuje. V roce 2012 se zapojilo více jak půl milionu řešitelů hlavně z Německa (186tis.), Francie (92tis.), Slovenska (50tis.) a České republiky (28tis.). Kostra Bobra je v každé zemi stejná 5 věkových kategorií od 4. třídy ZŠ po maturitu. Databáze soutěžních otázek se každoročně sbíhají z členských zemí na bobří konferenci a jednotlivé země si pak vytvářejí z těchto otázek vlastní testy. V posledním českém ročníku bylo celkem 67 otázek, z toho 12 původem českých, 13 slovenských, 6 otázek z Německa či Rakouska a zbylých pár od dalších drobnějších bobřích přispěvovatelů. Toto fantastické sdílení informací pomáhá překonávat hranice národních pohledů na informatiku a přináší do soutěže velkou pestrobarevnost.

Otázky jsou členěny do tematických oblastí digitální gramotnost, algoritmizace, porozumění informacím a řešení problémů. V každé kategorii se ve třech stupních obtížnosti vybírá po pěti otázkách. Každý soutěžící začíná se startovním počtem 60 bodů, maximem je bodů 240 a úspěšným řešitelem je ten, který získá alespoň 150 bodů, tedy polovinu maximálního zisku. Správné odpovědi jsou odměněny u těžkých otázek 15 body, středních 12 body a lehkých 9 body. Za špatné odpovědi se body odečítají, prázdná odpověď znamená samozřejmě nulu.

Zajímavým studijním materiálem jsou výsledky této soutěže. Podívejme se na několik typických úloh kategorie Senior z posledního ročníku (2012).

Zdravotní záznamy

Zdravotní záznamy pacientů jsou citlivé údaje, které se nesmí zveřejňovat. Pro vědecké účely jsou používány anonymizované (levá tabulka). Z jiné tabulky (vpravo), ze seznamu obyvatel v matrice můžeme získat konkrétní údaje o všech obyvatelích města.

Vhodným propojením údajů z těchto tabulek můžeme u konkrétního obyvatele města zjistit, zda trpí nějakou chorobou.

Dokážeš zjistit, jakou nemocí trpěl některý z uvedených obyvatel? Napiš jeho KŘESTNÍ jméno.

Tato úloha je označena jako lehká. Je založena na kombinaci principů porovnání tabulek hodnot a jednoznačnosti záznamu. Přitom měla největší procento nesprávných odpovědí - cca 63%. Tento příklad ukazuje mezery v logickém myšlení u dětí, na které upozorňuje odborná veřejnost.

Třídění klád.

Na nádraží pracuje robotický jeřáb, který přerovnává klády pro nakládání na vlak. Na haldě A jsou naskládány různě dlouhé klády. Jeřáb je po jedné převáží a spouští na nakloněnou rampu B. Jeřáb umí klády vybírat podle různých pravidel. Podle kterého pravidla jeřáb nakládal dnes, jestliže na rampě vzniklo následující uspořádání klád?

Odpovědi:

  • Pokud je to možné, vyber vždy druhou nejdelší kládu. Jinak vezmi kteroukoliv.
  • Pokud je to možné, vyber vždy druhou nejkratší kládu. Jinak vezmi kteroukoliv.
  • Vždy vezmi nejkratší kládu.
  • Vždy vezmi nejdelší kládu.
  • Žádná odpověď

Jak je vidět, řešitel má stanovit podmínku správného řazení dle velikosti. V této algoritmické úloze bylo více jak 70% správných odpovědí. Posledním příkladem bude otázka s největším "nepochopením" neboli největším podílem prázdných odpovědí (cca 35%).

Analýza DNA.

K porovnávání dvou řetězců DNA může být použita metoda výpočtu tzv. vzdálenosti mezi řetězci. Ta se zjišťuje tak, že se započítává každá nukleová báze (písmeno), která je změněna, vložena nebo smazána. Vzdáleností mezi řetězci je potom nejmenší takový počet změn, které převedou jeden řetězec na druhý. Čím jsou si tedy dva řetězce podobnější, tím menší vzdálenost mají.

  • A G T C T C A T G
  • A C T C T A T A G

Například tyto dva řetězce mají vzdálenost 3, protože druhé písmeno je změněno z G na C, šesté písmeno (C) je smazáno a písmeno A je vloženo na osmou pozici. Menší počet změn by nestačil.

Jaká je vzdálenost následujících řetězců DNA? Zapiš číslicí.

  • T A C T G G T T T A T T C T
  • A C C T G T T T A T T G G T

Odpověď spočívá v porovnání dvou záznamů DNA, vybrání co nejdelších stejných řetězců v obou záznamech, následné spočítání kroků neboli počtu změn, které jsou třeba, abychom se dostali z jednoho záznamu do druhého. Toto složité vysvětlení otázky má posléze jednoduché řešení, které žák s pomoci papíru rychle načrtne. Analýzu DNA správně zvládlo pouze cca 20% řešitelů.

 

O Informatického bobra se v Čechách stará tým katedry Informatiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tento tým má na starosti vše od sestavení testů, oslovení škol po domlouvání cen od partnerů soutěže. Na internetových stránkách soutěže naleznete nejenom možnost se do soutěže zaregistrovat, ale i další informace o ní, a také kompletní archiv testů, který můžete se žáky řešit po celý rok, a ověřovat si tak jejich informatické dovednosti. V roce 2009 vznikla metodická brožura, která je výběrem z úloh ročníků 2008 a 2009. Publikaci tehdy podpořil Výzkumný ústav pedagogický a může být dobrým praktickým materiálem do hodin Informatiky. Brožura je volně ke stažení zde. Další výhodou je vysvětlení, jakou informatickou problematiku každá úloha řeší.

V roce 2013 proběhne Informatický bobr v týdnu od 11. - 15. listopadu. Naše škola se ho po šesté celá zúčastní. Přeji týmu na KI PF JČU šťastnou ruku při vybírání otázek, vyučujícím zájemce o informatiku a řešitelům alespoň 150 bodů.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 13. 09. 2013
Zobrazeno: 4087krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠVEHLA, Jiří. Bobřík informatiky. Metodický portál: Články [online]. 13. 09. 2013, [cit. 2017-10-19]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/17809/BOBRIK-INFORMATIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: Pavlína HublováVloženo: 13. 09. 2013 14:44

Další informace k aktuálnímu 6. ročníku soutěže najdete také v modulu Digifolio.