Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > MOOC o online vzdělávání s Anissou Vega
Odborný článek

MOOC o online vzdělávání s Anissou Vega

11. 3. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Standardy iNACOL

Anotace

Zpráva o dalším MOOC kurzu zabývajícím se online vzděláváním organizovaným Kennesaw State University v Georgii a založeným na materiálech asociace iNACOL.

Volně dostupné kurzy jsou pro mě příliš velkým lákadlem. Musím přece vědět, co dělá „konkurence“ v zámoří. Vidíte, jak si fandím? O tom, že bychom mohli v blízké budoucnosti dělat podobné věci, si mohu bohužel zatím nechat jen zdát. Přesto mě samozřejmě zajímá, co učí tamní odborníci a odbornice na vzdělávací technologie. Musím přiznat, že do jedné z nich – Annisy – jsem se virtuálně na dálku vysloveně zamiloval. Pochopíte, když se podíváte na začátek jejího představení v MOOC kurzu K‑12 Blended & Online Learning, který probíhal od začátku roku a právě skončil.

KSU ITEC MOOC -- Welcome Video

Dr. Anissa Lokey-Vega je asistentkou na Katedře vzdělávacích technologií Kennesaw State University v Georgii. Kromě technologií učí také matematiku. Její katedra nabízí magisterský studijní program, doktorský a kromě toho též specializované doplňkové online studium pro online učitele. (I já sice studentům říkám, že jednou z možností jejich budoucího uplatnění je učit online, ale vypadá to, že mi zatím skoro nikdo nevěří.) Je proto docela logické, že MOOC, který Annisa s velkou podporou katedry na základě smlouvy s Coursera připravila, byl pro studenty tohoto 3 semestrálního programu povinný a za úspěšné dokončení získávali nejen certifikát, ale i kredity.

Do kurzu se na počátku registrovalo přes 4 tisíce zájemců. Pracovat jich začala asi polovina a úspěšně ho dokončilo méně než 200 (pod 5 %), což přibližně odpovídá jiným MOOC kurzům. Stále zřetelněji se ukazuje, že tento parametr nemá zdaleka takový význam, jak se někdy uvádí. Mnoho lidí se zdokonaluje jen z důvodů osobního zájmu nebo se (jako já) snaží získat know-how, a tak všechny úkoly neplní a o certifikát nežádají.

Obsah 8 týdenního kurzu byl rozdělen na dvě části. První byla věnována studiu problematiky, druhá pak vlastnímu návrhu online výukového modulu, který byl vzdálenými spolužáky hodnocen. Stejně, jako v kurzech, jichž jsem se účastnil minule (Tři MOOC kurzy o kombinovaných formách vzdělávání), i zde byla použita klasifikace kombinovaných forem vzdělávání podle The Clayton Christensen Institute (viz Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání). Podstatná část teorie však byla postavena na materiálech, které připravila jiná americká instituce, a to iNACOL (International Association for K-12 Online Learning).

iNACOL je mimořádně zajímavá asociace snažící se systematicky budovat podporu online formám vzdělávání. Ve Spojených státech již mají virtuální online školy docela významné postavení, ale ukazuje se, že jejich kvalita vždy není zaručena (viz Mým učitelem je počítač). Proto je nutné definovat, jak má kvalitní online kurz vypadat, jakými postupy lze kvalitu ověřit i jaké kompetence potřebuje učitel, má-li být jeho online výuka úspěšná. Za tímto účelem iNACOL postupně vytváří tzv. Národní standardy kvality online vzdělávání.

Účastníci kurzu se v prvních 3 týdnech prostřednictvím nahraných přednášek, které dělala většinou osobně Anissa, s těmito standardy poměrně podrobně seznámili. Důraz byl kladen na to, aby se naučili nejen připravit vlastní online výuku, ale také hodnotit tu vytvořenou spolužáky. 4. týden pak byl věnován nástrojům, které lze pro vytvoření online výukového modulu, použít.

Zde je přehled doporučených produktů:

Některé jsou nám důvěrně známé, jiné méně. Zabývat se jimi na tomto místě nebudu.

V 5. týdnu se podle dané šablony tvořil sylabus budoucí výuky, v 6. pak již samotný výukový modul. Podoba modulů byla ovlivněna předchozím studiem standardů a vzory, které Anissa pro účastníky vyrobila. Takovým vzorem byl modul fiktivní učitelky Ms. Humphrey pokrývající téma Afrika pro 7. třídu. K dispozici byl ve 3 verzích – Google Sites, WikispacesWeebly. Konstatuji, že většina účastníků se rozhodla zpracovat svůj výstupní modul prostřednictvím toho posledně jmenovaného nástroje, jímž je služba pro snadnou tvorbu webových stránek (na způsob našeho Webnode). Zde je pár ukázek výstupů účastníků - http://readingdigitalmedia.weebly.com/, http://k-12blendedlearning.weebly.com/, http://blendtechmath.weebly.com/, http://historycru.weebly.com/, http://msspear.123website.nl/ apod.

V 7. týdnu měl každý za povinnost několik cizích modulů vyhodnotit. K tomuto účelu byl použit výběr jen některých indikátorů z iNACOL National Standards for Quality Online Courses (proto je číslování nesouvislé). Myslím, že stojí za to se s ním seznámit:

Indikátory hodnocení modulů online výuky kurzu K 12 Blended & Online Learning

A. Obsah kurzu
A1 Záměr a cíle kurzu jasně definují, co má účastník na konci vědět nebo být schopen udělat. Jsou měřitelné několika různými způsoby.
A2 Obsah kurzu i úkoly odpovídají příslušným standadrům (vzdělávacím programům) platným pro účastníky kurzu.
A3 Obsah kurzu i úkoly mají potřebnou úroveň, hloubku a šířku záběru, aby naplňovaly cíle popsané standardy.
A4 Informační gramotnost a komunikační dovednosti jsou integrovány do aktivit kurzu a stávají se nedílnou součástí výuky.
A9 Kurz naplňuje potřeby multi-kulturního vzdělávání a jeho obsah je bezchybný, nezkreslený a neobsahuje reklamu.
B. Výukové postupy
B1 Výukové postupy zohledňují potřeby všech studentů a nabízejí možnost více způsobů, jak naplnit cíle kurzu.
B3 Kurz obsahuje motivační prvky zapojující studenty do aktivního učení.
B4 Kurz a učitel poskytují studentům možnost vybrat si různé postupy odpovídající jejich potřebám a zapojující je do aktivit různým způsobem.
B6 Kurz dává učiteli možnost nastavit výukové aktivity tak, aby odpovídaly potřebám studentů.
B9 Do úvodní fáze kurzu je zařazena aktivita (komunikace) prokazující připravenost studentů k aktivnímu zapojení do práce. U nereagujících studentů je realizován předem definovaný postup.
B10 Kurz nastavuje též přiměřenou úroveň interaktivit typu student – učitelstudent – student směřujících k naplnění výukových cílů (viz Andersonův teorém interakční ekvivalence).
C. Hodnocení studenta
C1 Metody hodnocení výsledků odpovídají výukovým cílům kurzu, zahrnují celý obsah kurzu a jsou jasně definovány.
C2 Struktura kurzu obsahuje odpovídající procedury hodnocení studentských výsledků.
C3 Průběžné hodnocení je použito jako zpětná vazba ovlivňující řízení výukových postupů.
C5 Dostupné metody hodnocení poskytují učiteli možnost hodnotit výsledky různým způsobem.
D. Technologie
D5 Všechny požadavky na technologie (hardware, software, prohlížeč, apod.) jsou specifikovány.
D6 Je definována potřebná předběžná úroveň digitálních kompetencí potřebná pro účast.
D9 Všechny komponenty kurzu dodržují autorská práva, v případě povolení sdílení je tato skutečnost (typicky licence CC) zřetelně deklarována.

Poslední 8. týden byl věnován hodnocení úspěšnosti kurzu. Účastníci již potřetí dostali stejný docela obsáhlý test znalostí problematiky online vzdělávání a bylo zjišťováno jejich zlepšení. Mám určité pochybnosti o jeho užitečnosti, protože faktické znalosti jsou pro schopnost učit online mnohem méně důležité, než potřebné dovednosti. Navíc jsem si jist, že i zcela bez učení by asi každý při opakování dříve již absolvovaného testu musel mít lepší výsledky. A ty se skutečně u většiny účastníků výrazně zlepšily. Rozhodně je to velmi dobrá zpráva pro celkové hodnocení úspěšnosti tohoto kurzu.

Ještě s jedním v kurzu využitým inspirativním dokumentem bych vás rád seznámil. Je jím další iNACOL standard, který se věnuje potřebným kompetencím online učitelů (iNACOL National Standards for Quality Online Teaching). O něm ale až příště.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Standardy iNACOL.
Ostatní články seriálu: