Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Je Khanova akademie pro výuku přínosem?
Odborný článek

Je Khanova akademie pro výuku přínosem?

14. 4. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bc. Luděk Petráň

Anotace

Zpráva o výzkumu SRI, který hodnotil možnosti využití Khanovy akademie v podmínkách běžných škol.

Hned úvodem považuji za vhodné seznámit čtenáře velmi stručně s principem Khanovy akademie, neboť ne všichni se s tímto fenoménem setkali.

Khanova akademie je světoznámý projekt, který v roce 2006 založil Američan bengálského původu Salman Khan. Vznik Khanovy akademie tak trochu připomíná objev Archimédova zákona, jelikož u zrodu obojího byla víceméně náhoda. Salman Khan se pokoušel na dálku doučovat matematiku svou sestřenici Nadiu, a to pomocí videí vytvořených prostřednictvím běžně dostupných technologií. Doučování bylo natolik úspěšné, že jej o pomoc poprosili další příbuzní a přátelé. Rozhodl se tedy o umístění vzniklých videolekcí na server YouTube, aby byly snadněji dostupné širšímu okruhu lidí. Velmi brzy se ukázalo, že tento způsob doučování „na dálku“ má některé netušené přednosti. Video se dá přerušit, vrátit a pustit kdykoli znovu. Takovou trpělivost žádný učitel nemá.

Díky popularitě těchto videolekcí a pozdější finanční podpoře od předních společností z oblasti informačních technologií, se Salman Khan rozhodl věnovat této tvorbě veškerý svůj volný čas. Tak vznikl samostatný projekt Khan Academy, který dnes volně nabízí tisíce videí z různých vzdělávacích oblastí. Měsíčně ho navštěvuje více než 10 milionů uživatelů z celého světa. S vizí Khanovy akademie se můžete seznámit v tomto krátkém videu.

Vize Khan Academy

Akademie je financována z dobrovolných příspěvků a od roku 2010 též s významnou podporou Nadace Billa a Melindy Gatesových a společnosti Google. Díky těmto prostředkům se projekt dynamicky rozvíjí a kromě zmíněných videolekcí poskytuje i zatím ojedinělou analýzu výukových výsledků - zpětnou vazbu, procvičování probrané látky a další interaktivní prvky. Celá činnost již dávno není postavena pouze na práci jeho zakladatele, ale podílí se na ní učitelé, studenti, rodiče i státní instituce. Vzniká tak moderní systém řízení výuky s kvalitním výukovým obsahem, který je postaven na míru potřebám studentů.

Je možno Khanovu akademii s úspěchem využít i v podmínkách běžné školní výuky? Na tuto otázku se zaměřil výzkum prestižní výzkumné americké organizace SRI (Stanford Research Institute). Tato organizace byla založena jako nezisková společnost v roce 1946 při Stanfordské univerzitě. Nezávislá na univerzitě se stala v roce 1970, a v roce 1977 se změnil její název na SRI International proto, aby lépe vystihoval její rostoucí dosah. Dnes je jednou z nejznámějších výzkumných a vývojových organizací na světě. Zaměřuje se na problémy globálního významu v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a bezpečnosti. Výsledky tohoto výzkumu hovoří jednoznačně ve prospěch Khanovy akademie.

Výzkumný vzorek: Výzkum byl prováděn ve dvou školních rocích 2010/11 a 2011/12 na školách v Kalifornii. Jednalo se o veřejné, nezávislé základní a střední školy. Pro účely tohoto výzkumu bylo vybráno devět různých modelových typů škol, s různým hardwarovým vybavením a různým sociálním zázemím studentů. K výzkumu se mohli připojit i dobrovolníci, kteří měli možnost ho kdykoli opustit. Celkově se nakonec účastnilo více než 70 učitelů a 2000 studentů. Je třeba připomenout, že většina uživatelů Khanovy akademie používá tento výukový prostředek pro své vlastní neformální vzdělávání. Přímé využití ve školách zatím není příliš rozšířeno ani v USA (kromě škol zavádějících kombinované formy výuky), i když se Khan snaží právě do této oblasti proniknout a do systému zařadil roli učitele, který má k dispozici celou řadu zajímavých analytických funkcí vyhodnocujících práci jeho žáků.

Cíle výzkumu: SRI zaměřila svůj výzkum na možnosti využívání Khanovy akademie ve výuce. Učitelé a studenti účastnící se výzkumu používali Khanovu akademii k různým účelům a zařazení aktivit do běžné výuky bylo rovněž různé. Někteří využívali prostředí Khanovy akademie pro podporu výuky žáků se slabším prospěchem a jiní zase na podporu vzdělávání nadaných žáků, kterým tento způsob práce umožnil významné rozšíření znalostí. Díky této různorodosti využívání Khanovy akademie nemohl být výzkum zaměřen na efektivitu učení pomocí Khanovy akademie, neboť by byly výsledky analýz o efektivitě učení značně zkreslené. Nicméně žáci i vyučující zaznamenali i v oblasti efektivity učení pozitivní výsledky.

Shrnutí: V průběhu výzkumu, a samozřejmě i po jeho ukončení, se Khanova akademie neustále zdokonaluje, doplňují se mezery a vytváří se nové materiály pro každou vzdělávací aktivitu. Poskytuje významné zdroje pro integraci učiva do vzdělávacího procesu a vylepšuje obsah díky přímým intervencím učitelů. Mapuje vzdělávací obsah v souladu s americkými výukovými standardy. Studenti nižších stupňů říkají, že si výukovou činnost doslova vychutnali. Práce s Khanovou akademií se líbila 71 % studentů a 32 % našlo díky jejímu používání zálibu v matematice. O pozitivním dopadu v chápání matematických problémů na studenty je přesvědčeno 85 % učitelů a 86 % by doporučilo zařazení Khanovy akademie do výuky i ostatním vyučujícím.

Na závěr příspěvku bych rád prezentoval můj osobní názor. Khanova akademie je dokonale zacílena na současnou generaci studentů žijících v informační společnosti. Proces myšlení a vnímání současných studentů je od útlého věku pevně spojen s informačními technologiemi (sledování televize a videa, hraní počítačových her, internet). Právě proto má systém výuky založený na on-line sledování krátkých videosekvencí a následně splnění určitého levelu v testovém prověřování znalostí takový úspěch. Velmi pozitivní dopad má i skutečnost, že si každý jednotlivý student určuje při studiu individuální tempo a výsledky jeho vzdělávání nehodnotí jen učitel ale nezávislý systém. Systém samozřejmě umí zařadit i intervence učitele, ale pro práci studenta v systému to není bezpodmínečně nutné. Student tak může pracovat ve větší psychické pohodě, pokud má v komunikaci s učitelem problémy. V neposlední řadě je třeba zmínit skutečnost, že Khanovu akademii vytváří skuteční profesionálové v oboru vzdělávání. Bohužel česká verze nenabízí všechny prvky stejně jako originál. Osobně zastávám názor, že by se žáci v našich školách měli seznámit s možnostmi poskytovanými tímto projektem v národní verzi i v anglickém originálu. Nejen že si v rámci neformálního vzdělávání mohou doplnit a rozšířit znalosti v různých oborech vzdělávání ale zdokonalí i své jazykové schopnosti. Největší přínos vidím v tom, že v Khanově akademii děti učení baví.

Literatura a použité zdroje

[1] – Research on the Use of Khan Academy in Schools. 2014. [cit. 2014-4-4]. Dostupný z WWW: [http://www.sri.com/sites/default/files/publications/2014-03-07_implemention_report.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Luděk Petráň

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.