Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Oppia aneb programované učení vrací úder
Odborný článek

Oppia aneb programované učení vrací úder

17. 4. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jiří Blažek

Anotace

Oppia je webovou aplikací zdarma, umožňující komukoli tvořit výukové lekce pomocí uživatelského rozhraní, které nevyžaduje programování. Koncepčně vychází ze Skinnerova učícího stroje a jeho důrazu na formování, spíše než testování. Oppia je nástroj pro sebevzdělávání kohokoli, nemá funkce pro práci se třídou ani konkrétním jednotlivcem. Hlavním přínosem Oppia je neprogramátorský přístup k algoritmizaci, což je směr, kterým se informační technologie ubírají.

Co to je…

Oppia je volně dostupná webová aplikace, kterou vytvořili vývojáři Googlu ve svém volném čase. Umožňuje komukoli tvořit programované vyučovací lekce. Aplikace byla spuštěna na začátku roku 2014. Výsledek (lekce) je označován v angličtině jako exploration, česky průzkum, což je série vzájemně navazujících podnětů, odezev uživatele a reakcí systému (klasická triáda programovaného učení). Pozor, nejedná se o aplikaci vysloveně testovací a testovat v ní ani nejde, protože systém vůbec nezapisuje odpovědi uživatelů. Jde o jakéhosi robotického, nebo lépe řečeno algoritmického učitele, který vás provází učivem. Oppia je finské slovo a znamená učit se. Další informace jsou v angličtině na blogu Googlu zde.

Systém plně podporuje sdílení. Kdokoli může vytvořit případ (autorem vytvořená lekce) a dát ho ostatním k dispozici. Děje se tak ve skutečnosti automaticky. Všichni mají právo ho nejen otevřít a prohlížet, ale též ho kopírovat a dále upravovat.

Postup uživatele při učení není lineární. Je modifikován podle odpovědi, kterou zadá. Oppia simuluje učitele v tom, že se na základě odpovědi rozhoduje, jakou vám dá zpětnou vazbu a jaký podnět bude následovat. Myslím, že nejlépe pochopíte, o čem mluvím, podíváte-li se na ukázku Úvod do Oppia.

Sen behavioristy aneb didaktická východiska

Programované učení

Programované učení je metoda založená na řízení učební činnosti žáků. Vychází z behaviorismu a ze základního vzorce S-R (stimul-reakce).
Učivo je prezentováno podle následujících zásad:
Princip malých kroků - Látka je vymezena a rozčleněna na velmi malé úseky, kroky (frames). Tyto elementární operace na sebe bezprostředně navazují.
Princip aktivní odpovědi - Učivo je předkládáno jako otázka nebo problémová situace. To vylučuje pasivní přístup pouhého příjemce informací.
Princip zpevnění - Student je po každém kroku seznamován s výsledky své práce. Pokud učiní chybu, je na ni okamžitě upozorněn.
Princip vlastního tempa - Programované učení umožňuje pracovat podle vlastních individuálních rozumových schopností. To usnadňuje možnost samostudia.

Upraveno z Wikipedia

Nelze nevidět, že Oppia je materializovaným snem behavioristy. Tento nástroj umožňuje komukoli vytvářet výukový obsah s možnostmi, které sice nechávají Presseyho Teaching Machine z 20. let v propadlišti dějin, avšak nelze nevidět silnou inspiraci u Skinnerovy verze z 50. let. B. F. Skinner tvrdil, že programovaná výuka nemá hodnotit, pouze formovat. Podobná východiska lze vidět i u Oppia, která neobsahuje nástroje na skutečné testování, soustředí se výhradně na formování. Oppia jde ale dál a na rozdíl od Skinnera, který pracoval pouze s doplňováním políček, dává tvůrcům výukového obsahu možnost využít volbu z více možností, jak ji používal u své programované výuky Crowder, ale umožňuje i vstup číselný, formou volného textu, nebo klikem na (Google) mapu.

Autor obsahu tak má k dispozici nástroj, který umožňuje nasadit otázky s různým typem odpovědí, a navíc na každou z nich může aplikace reagovat jinak. To je zvláště užitečné u otevřených odpovědí, kde může tvůrce připravit různé reakce na stovky různých vstupů. Představte si např. otázku “V jakém jazyce je Oppia”. Jen namátkou se nabízí tyto odpovědi: řečtina – zní to řecky ale řecky to není, mongolština – vedle jak ta jedle, fniština – to zní dobře, ale máte tam překlep,…

Co to není

Není to systém řízení výuky (LMS), tedy není to Moodle, ani systém Moodlu podobný. Nemá to v sobě ani náznak Classroom managementu (CMS), tedy neumožňuje to pozvat třídu, a poté se dívat jak se jednotlivým žákům daří, na čem zrovna pracují a jakého dosáhli výsledku. Jak vyplývá z výše řečeného, autoři vůbec neuvažovali o tom, že by se nástroj užíval ve škole, míří primárně do sféry sebevzdělávání, do prostoru, ze kterého budete asi znát např. Khan Academy. Případy z Oppia je samozřejmě možné vkládat do Moodlu (nebo kamkoli jinam) jako vložený obsah.

Je třeba také vidět, že to není nástroj intuitivní. Je to nástroj pro uživatele, kteří si rádi hrají s technickými hračkami, mají zkušenosti s tvořením algoritmů a chuť se podělit se světem o své znalosti a zkušenosti.

Je to Google, není to Google

Aplikaci Oppia vytvořili vývojáři Googlu v rámci svého volného času a přímo na jejím webu je explicitně uvedno, že Oppia není produkt Googlu a že za něj Google nenese žádnou odpovědnost. Rád bych zde připomněl program 20% času, který je u Googlu zaveden. Vývojáři pracují pro firmu pouze 80% času, nebo chcete-li, 4 dny v týdnu. Pátý den dostávají zaplaceno za to, že si dělají, na čem chtějí. Podmínkou je, že to je nějaká “smysluplná” služba nebo produkt. Slyšeli jste už o Gmailu nebo Google mapách? Tak to jsou také původně výstupy tohoto programu. Google však ve skutečnosti není autorem nápadu dát zaměstnancům po určitou část pracovní doby volnou ruku, ani jedinou firmou, kde se tento systém užívá.

Oppia je open source, tedy otevřený kód, můžete si ji stáhnout nainstalovat u sebe a provozovat na vlastním serveru.

Oppia v českém jazykovém prostředí

Oppia umožňuje vytvářet výukové objekty v jakémkoli jazyce, ale uživatelské prostředí je anglicky a je vhodné spíše pro pokročilé uživatele. Hlavní náročnost při tvorbě průzkumů spočívá v nutnosti predikovat všechny možné odpovědi a připravit pro ně adekvátní formativní reakce. Oppia může být v českém školství skvělým nástrojem pro bilingvní školy, pro výuku algoritmizace a tvorby výukových objektů, neboť studenti mohou sami vytvářet Oppia průzkumy.

Pro učitele, který mluví dobrou technickou angličtinou, zvládá algoritmické učení a je fanouškem programované výuky, bude Oppia výborným nástrojem k vytváření úžasných lekcí v češtině.

Světlé zítřky

Jestli bude budoucnost Oppia světlá, to ukáže čas. Je zřejmé, že svět ještě asi neměl takto dostupný a sofistikovaný nástroj pro programovanou výuku. Laťka toho, co musí tvůrce obsahu umět, není zrovna nízko, ale to je prostor, na kterém mohou tvůrci této aplikace ještě zapracovat a snížit ji tak, aby bylo vytváření průzkumů uživatelsky přívětivější. Pravdou ale zůstává, že je to nástroj, jehož hlavním přínosem je možnost vytvářet komplexní algoritmy (výukové lekce) i pro uživatele, kteří nejsou programátoři a neznají žádný programovací jazyk. Zato musí být velmi kvalitními pedagogy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiří Blažek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.