Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Sloodle, aneb jak propojit virtuální světy a Moodle
Odborný článek

Sloodle, aneb jak propojit virtuální světy a Moodle

7. 5. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Milan Randák

Anotace

Praktická zkušenost učitele informatiky s využitím systému propojujícího Moodle s virtuálními světy jako návod pro ty, kteří by něco takového chtěli také vyzkoušet.

Tento článek směřuji k těm učitelům, kteří používají systém řízení výuky Moodle a zároveň zkoušejí nebo chtějí vyzkoušet výuku ve virtuálních světech (MUVE), konkrétně v OpenSim nebo Second Life.

Virtuální světy

Používání virtuálních světů je v současné době na nejnižším bodu tzv. hype cyklu (podle společnosti Gartner), v tzv. oblasti deziluze (zklamání). Každé technologické řešení nejprve vzbudí zájem a vyvolá přehnaná očekávání (u virtuálních světů to bylo v letech 2006 – 2010), avšak po období zklamání, kdy je obvykle přehnaně zavrhováno následuje hledání reálného a účelného využití. Gartner očekává, že toto období hledání, než se virtuální světy stanou běžně a v rozumné míře používanou technologií, může trvat i 5–10 let. Velký vliv bude nepochybně mít další technický vývoj informačních technologií.

MUVE – Multi User Virtual Environment, víceuživatelské virtuální prostředí je jeden z termínů označujících virtuální prostředí, virtuální světy. Tyto světy vznikly propojením principů víceuživatelských her a sociálních sítí. Prostředí virtuálního světa je dnes uživatelům prezentováno formou 3D grafiky prostřednictvím jejich monitorů. Je přístupné online a umožňuje současné připojení mnoha uživatelů. Uživatelé, kteří se setkávají v tomto prostředí, komunikují prostřednictvím svých vymyšlených postav – avatarů.

Tak jako u jiných didaktických prostředků velmi záleží na pečlivé analýze a vhodné míře a způsobu nasazení virtuálních světů ve vyučovacím procesu. Obecně lze říci, že tyto světy jsou prostorem, kam může učitel žáky vzít a umožnit jim vidět a konat jiným způsobem, než v reálném světě. Ať využije hraní rolí, simulaci procesů nebo událostí, lov informací či jiný způsob, virtuální světy pomohou rozvíjet kreativitu, spolupráci, komunikaci, prostorovou představivost a především motivaci žáků.

Při zapojování virtuálních světů do výuky pravděpodobně získáme pocit, že představují technicky a sociálně zajímavé a rozsáhlé prostředí, ale jejich široká otevřenost a univerzálnost a nedostatek zjevných cílů mohou být někdy na škodu. Žáci potřebují podporu a vedení směrem k výukovým cílům a potřebují své zkušenosti nějak reflektovat. Virtuální svět po ně může být, zejména zpočátku, těžko ovladatelný, matoucí a rozptylující jejich pozornost. I ve virtuálním světě je třeba výuku řídit.

Tato potřeba řízení výuky logicky vyústila ve vývoj modulů, které propojují systém řízení výuky (Moodle) a virtuální světy. V době založení projektu byl nejprogresivnějším virtuálním světem SecondLife, logicky tedy padla volba na něj. Název projektu je proto akronymem obou názvů, byť má ještě další vysvětlení.

SecondLife – virtuální svět vyvíjený firmou LindenLab. Ačkoliv je v základní verzi přístupný zdarma, obsahuje vnitřní ekonomiku s virtuální měnou Linden dollar. Zatímco hlavní svět byl přístupný od 18 (dnes od 17) let, pro uživatele od 13 let dříve existoval tzv. Teen Grid. Ten však byl bohužel zrušen.

Další vývoj ukázal, že proprietárnost světa SecondLife ztěžuje optimální používání ve vzdělávací sféře, a proto nyní velké množství vzdělávacích institucí toto prostředí opouští a migruje na konkurenční (ale opensource) projekt OpenSim.

OpenSim (Open Simulátor) – opensource platforma (server) pro provozování virtuálních světů. Je mj. kompatibilní s klientským programem SecondLife. Systém umožňuje uživatelům pomocí tzv. hypergridu cestovat mezi různými opensim světy.

Sloodle

Název projektu je dnes vysvětlován jako Simulation-Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment, tedy simulační propojené objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí.

Sloodle umožňuje propojit některé části Moodle přímo do prostředí virtuálního světa a to pomocí speciálních objektů, které z tohoto světa přistupují k funkcím Moodlu, jako je např. zápis a přihlašování do kurzů, propojení a záznam chatů, distribuce výukových obsahů a další.

Objekty či nástroje ve Sloodlu můžeme rozdělit do tří skupin.

1. Nástroje pro administraci avatarů

Nástroje pro administraci avatarů umožňují registrovat nebo přihlásit avatary do příslušného kurzu v Moodlu. Mohou vypadat různě – jako budka, jako osvětlená oblast, jako dveře. Spuštění nástroje umožňuje pohodlně spojit účet avatara s uživatelským účtem Moodlu, přičemž uživatel může mít v Moodlu registrováno i více avatarů.

 

2. Nástroje pro rozšíření schopností avatara

Tyto nástroje dávají uživateli možnost blogovat do Moodlu, chatovat v jeden okamžik s uživateli Moodlu i MUVE a ve virtuální třídě používat specifická „školní“ gesta.

Webintercom synchronizuje chat v MUVE a chat v Moodle. Konverzace se díky tomu i ukládá.

Panel nástrojů je umístěn na displej uživatele. Umožňuje vkládat záznamy do Moodle blogu uživatele, obsahuje ve třídě užitečná gesta (jako je přihlášení se o slovo, potlesk, nesouhlas, atd. Dále umožňuje vypsat přihlášené avatary s uvedením jejich Moodle jmen.

3. Nástroje pro správu a distribuci výukových obsahů

Vzdělávací nástroje jsou objekty umístěné přímo ve virtuálním světě. Slouží k podpoře výuky usnadněním komunikace (Anketa), distribucí studijních materiálů (Schránka, Výdejní automat) a sběr úkolů, rozšiřují schopnosti avatara, a také umožňují testování.

Sloodle Presenter je v podstatě multimediální obrazovka či tabule, která umožňuje zobrazit prezentaci složenou z obrázků, videa a webstránek v Moodle i v MUVE, edituje se v Moodle kurzu.

Testová židle (Quiz Chair) načítá testy z Moodlu a zkouší studenta. Test může obsahovat jen otázky s výběrem odpovědí. Při správné odpovědi zazní krátká melodie a židle poskočí o několik centimetrů výše. Lze tak mezi studenty pořádat velmi oblíbené závody, kdy vítězí ten, kdo se dostane nejvýš, event. v nejkratším čase. Obdobně funguje i kvízový kůl (Pile on Quiz).

Vysvětlivka (Metagloss) umožňuje zobrazení hesel z Moodle slovníku do MUVE chatu.

Obrázkový slovník (Picture Glossary) funguje podobně jako Metagloss, ale s obrázky/texturami.

Anketa umožňuje studentům hlasovat s výběrem odpovědí. Výsledky jsou zobrazeny v podobě grafu.

Systém odměn (Award System) je virtuální banka kreditů. Je propojen se známkováním v Moodlu.

Freemail Blogger neboli Postcard Blogger – umožňuje studentům poslat zachycený snímek a text jako email na předem nastavenou emailovou adresu. Nástroj navíc k fotografiím přidává SLURL odkaz a souřadnice (obdoba GPS údajů v reálném světě).

Závěr

Sloodle původně vznikl ve vysokoškolském prostředí, ale z něj se postupně šíří i na další vzdělávací stupně. Já osobně jsem jej využil na vyšší odborné škole. Studenti si nejvíce oblíbili závody na kvízových židlích, zatímco já jsem nejvíce ocenil administrační nástroje a možnost ukládat textovou komunikaci z virtuálního světa v Moodle. Domnívám se, že tento projekt usnadňuje vedení výuky ve virtuálním světě a pokud jsem zaznamenal negativní ohlasy, směřovaly spíše k problémům virtuálního světa než Sloodle.

K nasazení Sloodlu je k dispozici přehledná dokumentace a případová studie na stránkách projektu (sloodle.org). Je zde i uživatelské fórum. Projekt Sloodle podle mého názoru výrazně zvyšuje možnosti efektivního využití MUVE ve výuce. Technické bariéry postupně mizí s rychlým technologickým rozvojem a s neustálým zlepšováním síťové konektivity uživatelů. Pro uživatele síťové generace je MUVE atraktivní prostředí, které je motivující, názorné a zajímavé.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Milan Randák

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.