Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Game Maker jako výukový nástroj
Odborný článek

Game Maker jako výukový nástroj

12. 5. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Vladimír Pešta

Anotace

Článek shrnuje praktické zkušenosti s výukovým využitím nástroje na tvorbu vlastních her Game Maker, jež vede k nácviku informatického myšlení a dalších počítačových kompetencí. Může se stát velmi vhodným prostředkem pro výchovu budoucích programátorů.

Úvod

V tomto článku bych se rád věnoval možnostem využití prostředí pro tvorbu her – Game Maker. Mnoho učitelů ICT si v dnešní době láme hlavu s tím, jak učit programování a logické myšlení mladší děti (Informatické myšlení jako výukový cíl). Tyto děti většinou nemají s touto problematikou žádné zkušenosti a ty, které by zájem měly, odradí fakt, že se musí učit příkazy a pečlivě dbát na syntaktickou správnost kódu. Pro mnohé, kteří se tímto problémem trápí, by mohl být řešením právě program Game Maker. Již z názvu je patrné, že slouží k tvorbě her. Jeho autorem je společnost YoYo games.

HW a SW požadavky

Každého bude jistě zajímat, co je k běhu takového programu potřeba - jaké jsou nároky na hardware a kolik program stojí. Mohu vás uklidnit. Nároky na hardware jsou v dnešní době opravdu minimální. Doporučenou konfigurací je 512 MB RAM a grafická karta se 128 MB paměti. Dokonce máme s žáky vyzkoušeno, že program běží i na horších strojích. Game Maker funguje pod MS Windows všech verzí. Od XP po Win 8. Aktuálně je program stažitelný ve verzi 8.1. Lite, což je verze, která je zdarma a lze ji volně využívat. K dispozici je například na portálu Slunečnice. V této verzi je možné vytvářet hry ve 2D. Pokud by měl někdo zájem dělat hry i ve 3D, musí již mít koupenou plnou verzi programu, která stojí 50 $ (Game Maker : Studio). V této verzi je program použitelný pro platformu Windows a iOS. Existuje i verze schopná exportovat hry do všech dostupných platforem (Game Maker: Studio Master) - Linux, Windows, Android, ale za tu již zaplatíte 800 $ (viz GameMaker: Studio Feature Comparison).

Grafika

V programu vytváříte hry pomocí spritové grafiky. Sprity jsou malé dvourozměrné obrázky, které jsou zasazeny do větší scény. Obrázky v Game Makeru jsou uloženy ve formátu png, aby se docílilo průhlednosti. Samozřejmostí je, že můžete do programu vkládat jako sprity vlastní obrázky, které buď vytvoříte v Malování či jiném grafickém editoru. Dokonce i sám Game Maker má v sobě integrovaný vlastní editor na tvorbu nebo upravování spritů, které jsou standardně dodávány s programem. Game Maker dokáže pracovat nejen s klasickými obrázky typu png a jpeg, ale umí použít i gif. Ten je, jak známo, dobrý na animace. S jeho pomocí můžeme například ve hře použít panáčka, který při pohybu hýbe nožičkami, aby to vypadalo jako by se opravdu pohyboval. Nebude se tedy po obrazovce pohybovat statický obrázek, což je u dětí poměrně neoblíbené.

Integrovaný editor je vylepšenou verzi programu MS Paint z MS Windows. Tato verze je však přizpůsobena prostředí. Sprity zde lze vytvářet i upravovat. Můžeme si vzít již hotový obrázek a přidat do něj, co potřebujeme. Jak vidíte na ukázce níže, je editor opravdu jednoduchý. Máte k dispozici základní objekty, tužku, gumu, atd. Důležité je si na začátku správně zvolit velikost kreslícího plátna. Může se nám snadno stát, že si dáme práci s kreslením detailů, ale na herní ploše pak nebudou téměř vidět, protože je příliš velká a váš sprit je příliš malý.

Prostředí grafického editoru Game Makeru pro tvorbu spritů

Objekty

Další a zřejmě nejdůležitější součástí Game Makeru jsou objekty. S těmi budete v programu pracovat nejvíce. Objekty samy o sobě nemají žádnou grafickou podobu. Tu získávají až aplikováním spritu na daný objekt. Abych použil opět analogii s moderními hrami, tak objekty jsou vlastně jako modely. Jsou to jednotky, které sebou nesou určité vlastnosti. Když například panáček narazí do zdi (událost), může to vyvolat nějakou akci (třeba restart hry). To je příkladem vlastnosti, kterou sebou nese daný objekt. Při jeho vytváření tedy musíme myslet na to, s čím bude daný objekt interagovat. Jedná se ve skutečnosti o velmi pěkný úvod do objektového programování. Objekt v Game Makeru je podobný jako objekt v objektovém programování.

Základním parametrem každého objektu jsou události (angl. event). Událostí může být nejen kolize dvou a více objektů, ale též vstup od uživatele nebo třeba jenom to, že se hra spustí. S událostmi jsou přímo spojené akce. Akcí je to, co se má stát na základě nějaké události. Událostí je v Game Makeru nepřeberné množství a možná ani všechny nevyužijete. Abych se držel příkladu s panáčkem, kterého ovládá hráč. Událostí bude to, že hráč stiskne na klávesnici šipku vlevo. Akcí bude to, že náš objekt se začne po obrazovce pohybovat směrem vlevo, a to s určitou rychlostí, kterou je možno nastavovat. Na ukázku vývojového prostředí se můžete podívat na obrázku níže.

Ukázka vývojového prostředí Game Makeru

Věřím, že není nutné do detailu popisovat všechny události a akce, které se dají v Game Makeru použít. Na ukázky se můžete podívat například na webu vyuka.jihlavsko.cz, kde najdete i návody na tvorbu jednoduchých her, na nichž se nejlépe naučíte, jak se události nebo akce dělají.

Místnosti – Rooms

Poslední ze základních složek prostředí jsou místnosti. Místnost je prostor, kde se odehrává samotná hra. Stejně jako u hry Pong, která je obecně dobře známa, je herní prostředí omezeno stěnami nahoře i dole, a prázdným prostorem vlevo a vpravo. Podobný prostor je v Game Makeru a je na tvůrci, jak bude vypadat. Samozřejmostí je nastavení velikosti a pozadí. Do hotové místnosti se vkládají objekty. Celá herní obrazovka je tedy tvořena z místnosti o předem dané velikosti a z objektů, které sebou nesou vlastnosti (jednou z vlastností je i sprit, který určuje, jak bude daný objekt na herní obrazovce vypadat).

Využití ve výuce

Game Maker se dá poměrně dobře využít jako nástroj pro rozšíření analytického a logického myšlení žáků. Žáci musí všechny objekty spojovat do logických celků a musí si též uvědomovat vazby mezi nimi. Pokud budeme tvořit obsáhlejší hru, tak i pro dospělého občas bývá obtížné se ve spoustě vazeb orientovat. O to obtížnější je to pro dítě na základní škole, které ještě nemá plně rozvinuté logické myšlení. Prostřednictvím Game Makeru dostávají žáci velmi přívětivý vhled do prostředí objektového programování. Díky tomu, že program funguje na principu drag&drop, tak se žáci nemusejí přímo setkat s psaním kódů a příkazů. Velkým přínosem může být například funkce dědičnosti, která je v tomto prostředí dostupná. Pokud tedy žáci vytvářejí objekty, které mají více shodných vlastností, řeknete jim, aby si vytvořili jeden „rodičovský“ objekt, kterému přiřadí všechny tyto vlastnosti. U ostatních objektů již nastavíte jen to, že tento objekt je „rodič“ (parent) a budete dále nastavovat již jen ty vlastnosti, které jsou pro objekty specifické. Nejlepším způsobem, který se mi osvědčil, bylo nechat děti nastavovat každý objekt samostatně a poté jim říci, zda by chtěli znát způsob, jakým by mohly svou práci urychlit. Nenašel jsem jediného žáka, který by si potom princip dědičnosti nepamatoval.

Velmi podobným způsobem lze děti učit základní práci s grafickým editorem. Stačí vymyslet zadání, na které jim nebudou stačit sprity, které jsou již v Game Makeru obsažené. V tu chvíli není problém vzít si buď přímo integrovaný grafický editor nebo například Corel či Gimp a začít děti učit počítačovou grafiku. Pokud chtějí mít pěkný sprit ve své hře, tak se musí zajímat i o tvorbu grafiky.

Děti můžete zároveň na hře učit plánování. Před samotným vytvářením spritů a objektů můžeme dětem zadat jako práci pouze slovní popis tvorby. Na začátku mohou uvést seznam spritů a objektů, které budou k tvorbě potřebovat. Poté mohou připojit soupis, které objekty budou spolu interagovat. Pokud nemáte dostatečné časové dispozice, tak stačí, aby byl celý popis pouze v bodech. Podrobnější popis tvorby jednoduché hry si můžete prohlédnout na stránce Game park. Pokud budete mít zájem o návod obsáhlejší a více okomentovaný, využijte web Velkej Chytrák, kde jich je velké množství. Zároveň zde najdete komunitu Game Makeru, takže pokud budete mít problém, který potřebujete vyřešit, či hru, o kterou se chcete podělit, tak svůj příspěvek směřujte právě sem.

Závěr

Pomocí Game Makeru se dá učit celá řada věcí. Jako první je plánování a myšlení dopředu. Žáci si musí předem rozmyslet, jak bude hra vypadat a co všechno budou potřebovat k tomu, aby ji mohli vytvořit. Algoritmické myšlení vyžaduje, aby si tvůrce vždy uvědomoval jaký objekt s čím, souvisí a jaké musí mít vlastnosti, aby dělal právě to, co dělat má. To znamená, že děti učíme základům objektového programování, kdy každý objekt má nějakou svojí vlastnost, kterou využívá. Učíme je přitom též optimalizaci.

Ve třídě většinou vznikají týmy, v nichž je jeden zaměřený na grafiku a druhý má lepší algoritmické myšlení. Není proto problém děti rozdělit do menších skupinek, kde každý dělá to, co ho baví a v čem je lepší než ostatní.

Věřím, že čtenáři dokáží objevit ještě mnohem více možností využití. V podstatě na každém problému, na který při tvorbě narazíte, se dá udělat odbočka a probrat nějaká část informatiky. Využití je opravdu široké. Osobně učím Game Maker jako kroužek v Domě dětí a mládeže, kde děti dokázaly vytvořit zjednodušenou verzi populární hry GTA 1. A byly to děti s věkovým průměrem 11 let.

Zajímavé odkazy na tutoriály či materiály

Devbook.cz – Game Maker
Jde o českou programátorskou sociální síť. Zaměřuje se na programování počínající Javou a končící programováním webových stránek. Jednou z částí této sítě je právě podpora programu Game Makeru. Můžete zde najít mnoho tutoriálů na tvorbu her nebo přímo hry hotové, které si můžete dále upravovat.

Velkej Chytrák
Tato stránka je koncipována jako fórum, které je čistě zaměřené na tvorbu her pomocí programu Game Maker. Jde zřejmě o největší takto zaměřené české stránky. Můžete si zde vybrat mnoho témat – od prvních začátků v Game Makeru až po pokročilé hry. A protože jde o fórum, takže se zde můžete i vy podělit o svou tvorbu nebo požádat o pomoc s vývojem své hry.

YouTube.com
Na youtube.com samozřejmě najdete také spoustu tutoriálů a videí spojených s tvorbou her. Stačí pouze zadat vhodná klíčová slova. Videa najdete jak v českém, tak anglickém jazyce. Jako příklad můžete použít tento odkaz, kde jsem jako klíčová slova použil „game Maker tutorials“.

Yoyo Games
Několik tutoriálů můžete dokonce nalézt přímo na stránce výrobce hry Yoyo Games. Tutoriály jsou zde ovšem v anglickém jazyce a není jich mnoho. Pro začínající tvůrce budou zřejmě vhodnější české stránky.

Game Maker CZ Návod
Fanouškovská stránka zaměřená na Game Maker. I zde můžete nalézt několik editovatelných her a tutoriálů. Nejzajímavější části zřejmě pro vás bude odkaz na „balíčky“. Tvůrce webu zde nabízí ke stažení několik balíčků nových spritů, pozadí, atd.

Game Maker tutorials
Ti, kterým nedělá problém angličtina, se mohou něčemu přiučit z tutoriálů umístěných na této stránce. Tutoriály jsou zde ovšem vytvořené ve verzi Game Maker : Studio, tedy ve vyšší verzi Game Makeru. Pokud tedy začínáte a své hry tvoříte ve verzi Lite, tak tuto stránku zatím příliš nevyužijete.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vladimír Pešta

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.