Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Magnetismus s ICT na základní škole
Odborný článek

Magnetismus s ICT na základní škole

19. 5. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Lukáš Jánský

Anotace

Příklad praktické výukové činnosti, při níž se uplatňují mezipředmětové vztahy a různými způsoby se řeší konkrétní problém.

V 6. ročníku probíráme základy magnetismu. Mimo jiné se učíme o magnetickém poli Země a práci s kompasem. Získané znalosti z této kapitoly ověřuji u žáků prostřednictvím laboratorní práce, která kombinuje běžné pomůcky s ICT a řeší problém, s nímž se mohou žáci setkat v běžném životě.

Jedním z cílů je určit zeměpisnou orientaci oken v učebně za použití 4 různých kompasů. Dalšími cíli je osvojení si práce s kompasem, tabletem, GPS navigací a posílení fyzikálních a zeměpisných znalostí o magnetickém poli Země. Nezanedbatelným doprovodným jevem je též rozvoj vzájemné spolupráce ve skupině a schopnosti řešit problémovou situaci.

Žáky nechám, aby se rozdělili do 4 skupin. Do každého rohu ve třídě umístím jeden ze čtyř různých kompasů. Prvním je klasická magnetická střelka, druhým je aplikace realizující kompas na tabletu, třetím kompas na GPS navigaci a čtvrtým je kompas, který si žáci sami vyrobí. Pro jednodušší průběh provádíme tato měření v počítačové učebně, neboť výsledky měření žáci zpracovávají na počítači.

Výroba vlastního kompasu je snadná. Žáci mají k dispozici vaničku s vodou, Petriho misku a tenký tyčový magnet o délce cca 5 cm. Postup je velice jednoduchý. Do Petriho misky se vloží magnet a celá miska se opatrně položí na vodu tak, aby byl magnet v misce a miska samotná uprostřed. Díky magnetickému poli Země se magnet natočí severojižním směrem.

Měření žákům nezabere více než 20 minut, a to včetně kalibrace kompasu na tabletu i GPS a sestavením vlastního kompasu. Na začátku hodiny žáci dostanou pracovní list se 4 obrázky ve tvaru kompasu. Tužkou si do těchto obrázků nakreslí, co vidí na jednotlivých kompasech. Každá skupina provede měření na jednom stanovišti, a pak se ve směru hodinových ručiček přesune na další. Tímto způsobem žáci provedou měření na všech 4 kompasech.

Potom se žáci přesunou k počítačům, kde má každá skupina v Google docs předpřipravený laboratorní protokol. Každý žák ve skupině doplní nějakou část v protokolu. Když je protokol celý hotový, včetně obrázků a závěru (viz ukázka níže), tak jej každá skupina vytiskne a odevzdá. Učitel má tak výsledky laboratorní práce v elektronické podobě, tištěné podobě a každý žák jej má také k dispozici.

Mezi žáky je tato laboratorní práce oblíbená. Každý se aktivně zapojí, využijí získané poznatky nejen z fyziky, ale i z mnoha dalších předmětů. Navíc předvedou dovednosti nejen při běžné práci s klasickým kompasem, ale i ICT technologiemi. Nutná je manuální zručnost a logické uvažování při sestavování kompasu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lukáš Jánský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.