Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > iTunes U v Česku
Odborný článek

iTunes U v Česku

22. 9. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Michal Kalimon

Anotace

Příspěvek přináší základní informace o systému podpory zavádění digitálních technologií do výuky od firmy Apple nazvaném iTunes U, který dnes funguje celosvětově jako cloudouvá aplikace a jehož prostřednictvím nabízejí zdarma kurzy i ty nejlepší vzdělávací instituce.

V dnešní době se technologický pokrok nezastavitelně zrychluje a ovlivňuje vývoj lidské společnosti. Školství, stejně jako řada dalších oborů se tomuto tempu musí alespoň z části přizpůsobovat. Každým dnem se způsob vzdělávání mění a adaptuje se na měnící se svět. Velmi často se stává, že učebnice a studijní materiály obsahují zastaralé informace už při jejich publikování a v nich popisované teorie se vzdalují od praxe. Jedním z prvních kroků vedoucích k odstranění těchto neduhů je digitalizace učebních materiálů, a také změna jejich distribuce mezi uživatele a studenty. Velmi potřebnou funkcí je možnost editace těchto materiálů co nejjednodušším způsobem a v reálném čase.

Americká společnost Apple Inc. se pokusila tento problém vyřešit a přišla v roce 2007 (pro ČR zpřístupněno až roku 2014) s nástrojem nazvaným iTunes U (písmeno U zde znamená “University”). V počátcích byla aplikace iTunes U součástí aplikace iTunes (obchod s digitálním obsahem společnosti Apple), následně pak byla oddělena a dnes funguje jako samostatná služba. [1]

Smysl využití iTunes U

Jedná se o systém řízení výuky, který umožňuje pedagogům vytvářet a zároveň také spravovat digitální kurzy včetně jejich základních složek jako jsou lekce, úkoly, učebnice, testy, sylaby, videa, audia a další [2]. Těmito možnostmi se přibližuje známé “aplikaci” Moodle, která je využívána celou řadou škol. Jednotlivé kurzy je možné posléze nabízet své vlastní třídě nebo všem uživatelům této služby po celém světě. Jedná se tedy o komplexní systém, který učiteli pomáhá při výuce, umožňuje mu vytvořit osnovu kurzu, vytvořit místo pro předávání studijních materiálů a zároveň slouží jako účinná pomůcka pro studenty. V iTunes U je poskytován obrovský a bezplatný vzdělávací obsah z univerzit po celém světě, včetně takových jako je Cambridge, Harvard, Oxford, MIT nebo Stanford.

Jednotlivé materiály se netýkají pouze vysokých škol, jsou určeny též pro střední i základní školy. Přístupné jsou komukoliv, a to kdekoliv na světě. Student si může zapsat kurzy ze školy, která je například vyhlášena skvělou úrovní výuky určitého předmětu či oboru, a z další školy zase kurzy jiné. Kvalitní vyučující tedy mohou poskytnout své znalosti a vzdělání široké komunitě uživatelů (více v Helpu iTunes U pro iPad).

Co je třeba mít?

Lektor potřebuje počítač s webovým prohlížečem a připojením k internetu. Jednotlivé kurzy se editují pomocí webové aplikace. Podmínkou je pouze registrace u společnosti Apple a získání vlastního Apple ID (které má např. každý uživatel iPadu či iPhonu). Tím je následně nutné se přihlásit do systému iTunes U. Pro vstup do kurzu v roli studenta slouží aplikace iTunes U pro iPad, iPod nebo iPhone. Po přihlášení se zpřístupní veškerý obsah všech kurzů, do nichž se uživatel přihlásí. Na stolním počítači je možné využívat studijní materiály pouze v omezené míře pomocí programu iTunes, který je dostupný pro operační systémy OS X a Windows. (více v Helpu iTunes).

Jaké nástroje lze využít

Účastníci kurzu mají možnost využívat celou řadu nástrojů, které jim umožní se lépe vzdělávat. V dokumentech si mohou zvýrazňovat a podtrhávat jednotlivé pasáže, vpisovat poznámky a myšlenky, přidávat záložky, a to vše zároveň sdílet mezi zařízeními. Neznámá nebo nejasná slova v textu je možné si okamžitě vyhledat na internetu. Je možno studenty odkazovat na určité pasáže z knih, které si mají nastudovat. Lze použít jen určitou část odkazovaného videa a i zde je možné si vkládat vlastní poznámky. K jednotlivým materiálům mohou studenti diskutovat. Další využitelnou možností je zobrazení všech úkolů s odškrtáváním splněných. Pokud se do kurzu přidá nový úkol nebo informace, studenti jsou o tom ihned informování. Aplikace shromažďuje na jednom místě všechny poznámky bez ohledu na to, zda pocházejí z videi, knih či přednášek. Součástí kurzů jsou samozřejmě sylaby, pracovní listy a testy.

Registrace školy

Registrace školy (nebo jiné vzdělávací instituce) podléhá schválení společnosti Apple. Po vyplnění žádosti, do které se mimo jiné uvádí i kontakt na ředitele organizace a kontakt na správce školních kurzů iTunes U, bude žádost posouzena a následně škola obdrží veškeré přístupové údaje. Celý proces by neměl trvat déle než jeden týden. Správce může ke škole přiřadit Apple ID svých učitelů. iTunes U pak funguje jako datové úložiště, kde každá škola má vytvořený svůj vlastní profil a každý učitel své kurzy.

Registrace učitele

Vytváření kurzů je pro každého zcela zdarma. Jedinou podmínkou je ona registrace v systému pomocí Apple ID. Kurz je sdílen se studenty pomocí přihlašovacího kódu. Pro soukromé registrace (tedy bez vazby na školu) je možné vytvořit nejvýše 12 kurzů pro 50 studentů na každý z nich. Toto omezení se však netýká vyučujících přiřazených k instituci, která je v systému iTunes U registrována.

Osnovy a typy materiálů

Osnovy tvoří základní kostru kurzů rozdělující je do logických celků. K jednotlivým bodům osnovy je následně možno přiřazovat materiály a úkoly. Správné členění výrazně pomáhá studentům v orientaci. Do kurzů je možné vkládat vlastní materiály, jako jsou knihy, dokumenty, videa či obrázky. Podporována je celá řada formátů jako MP3, MP4, MOV, ePub, iBooks, PNG, JPG, sada iWork (key, pages, numbers), ale také sada Microsoft Office (doc, docx, ppt, pptx, xls a xlsx). Aplikace iTunes U je propojena s aplikaci iBooks. Ta byla vytvořena pro obchod s elektronickými knihami a učebnicemi. Díky propojení lze libovolnou knihu včetně poznámek přenést přímo do kurzů.

Výhody

První výhodou je unifikace. Celý postup tvorby a sdílení podléhá pevně daným pravidlům. Obsah materiálů je jednotně formátován a tříděn. Kurzy mají centrální administraci, díky které jsou centrálně řízeny. Je zveřejněn pouze ten obsah, který si přejeme, aby zveřejněn byl. Díky automaticky prováděné aktualizaci obsahu se všechny provedené změny v reálném čase uloží na server. To znamená, že všichni účastníci kurzu mají vždy k dispozici stejný aktuální obsah. [2]

Nevýhody

Systém iTunes U má i určité nevýhody. Tou nejzásadnější je uzavřenost prostředí společnosti Apple. Přístup ke všem funkcím získáte pouze, pokud vlastníte některé zařízení této společnosti, popřípadě v omezené míře na počítačích s operačním systémem Windows. Majitelé zařízení se systémy jako je Windows Phone nebo Android jsou o tuto službu zatím ochuzeni. Další nevýhodou může být zpoplatnění některých kurzů. Existují instituce, které se věnují tvorbě na komerční bázi. Pro přihlášení do takových kurzů je tedy nutné zaplatit peněžní poplatek na stanovenou dobu užívání. Výhodou je většinou vysoká kvalita takových kurzů. [2]

Statistika

V roce 2013 obsahoval katalog iTunes U přes 2500 veřejně přístupných kurzů a to z více než 1200 univerzit a odborných škol a 1200 škol základních a středních z celého světa. Počet stažených materiálů minulý rok přesáhl jednu miliardu. Kurzy jsou poskytovány ve více než ve 30 různých světových jazycích ve 155 státech. V předních školách jako je například Cambridge nebo Oxford bylo v jednotlivých kurzech zapsáno dokonce více jak 250000 uživatelů (viz iTunes U Content Tops One Billion Downloads).

Jak udělat kurz?

Na internetu se dá nalézt celá řada návodů, jak tvořit kurz krok po kroku. Pokud vám nevadí anglický jazyk a obratně se orientujete, doporučil bych popis tvorby přímo od společnosti Apple. Čeští učitelé by určitě měli znát našeho specialistu na výukové využití produktů Apple, pana Libora Klubala a jeho blog Moderní výuka, kde lze samozřejmě nalézt též informace o iTunes U - Co přináší nástroj iTunes U pro učitele?[3] Pan Klubal, dokonce vytvořil již i vlastní kurz v českém jazyce, který podrobně popisuje celý postup užití iTunes U, a to včetně tvorby. Kurz má několik lekcí, které je možné po splnění odškrtnout a pokračovat k vyšším úrovním.

Následující video ukazuje, jak iTunes U využívají na univerzitě v Arizoně.

Apple Education iTunes U - Arizona State University

 

Shrnutí

Jak se tedy dá tento nástroj využít v edukačním procesu? Lektorům, učitelům a všem, kteří jsou ve výuce v roli vyučujícího, ulehčuje práci s materiály, s jejich editací, aktualizací a hlavně s distribucí. Během několika okamžiků se dostanou ke svým kurzům, které mohou jednoduše centrálně spravovat. Studentům na druhou stranu systém napomáhá k efektivnímu učení. Předkládá jim lekce přehledně a efektivně. Poskytuje velké množství materiálů z různých vzdělávacích institucí. Obě strany tohoto procesu spolu navzájem interagují a vzájemně se ovlivňují. Vyučující od svých žáků získávají zpětnou vazbu, a tím se zvyšuje kvalita jednotlivých kurzů a vytvořených materiálů. Pokud by se iTunes U podařilo rozšířit do českých škol, bylo by to jistě přínosné minimálně tam, kde jsou žáci vybaveni technologiemi značky Apple. Výuka by byla pro studenty zajímavější a vedla by k motivaci a efektivnosti práce.

Literatura a použité zdroje

[1] – BROUSEK, Adam. Zpracování kurzu Analýza a návrh IS v iTunes U. 2014. [cit. 2014-6-30]. Dostupný z WWW: [http://www.vse.cz/vskp/41544_zpracovani_kurzu_analyza_a%C2%A0navrh_is_v%C2%A0itunes_u].
[2] – Apple představuje zcela novou aplikaci iTunes U pro iPad, iPhone a iPod touch. 2012. [cit. 2014-6-30]. Dostupný z WWW: [http://images.apple.com/cz/pr/library/2012/01/19Apple-Unveils-All-New-iTunes-U-App-for-iPad-iPhone-iPod-touch.pdf].
[3] – KLUBAL, Libor. Co přináší nástroj iTunes U pro učitele. 2014. [cit. 2014-6-30]. Dostupný z WWW: [http://www.ipadvetride.cz/prinasi-nastroj-itunes-pro-ucitele/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Kalimon

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
22. 9. 2014, 00:16
Považuji za svou povinnost sdělit, že Apple iTunes U v červenci aktualizoval, takže některé informace v článku uvedené již neodpovídají skutečnosti (např. umožnění správy z iPadu) - viz Apple zveřejnil tiskovou zprávu upozorňující na blížící se aktualizaci iTunes U, která nabídne diskuse a mnoho dalšího.
Mgr. Libor Klubal
22. 9. 2014, 07:48
iTunes U byl skutečně v červenci výrazně aktualizován. Správu kurzů je možné provádět na iPadu, aplikace je navíc češtině, webová aplikace ne. Je zde nová možnost diskusí.
V článku je chybně uveden odkaz na registrace škol. Uvedený odkaz je určen pro přihlášení učitele, školy se registrují na adrese https://eduapp.apple.com
 
Bořivoj Brdička
22. 9. 2014, 08:44
Děkuji panu Klubalovi za aktualizaci a opravu. Skutečně se jedná o práci, na níž jsem ho osobně upozorňoval při našem setkání v červnu v Ostravě. Na vysvětlenou jen dodávám, že autor ve stejné době práci dodělával. Bohužel asi ještě žije ve světě, kde ke změnám dochází hodně pomalu. Touto cestou bych mu rád vzkázal, že se ho budu snažit přesvědčit o opaku.
Mgr. Libor Klubal
22. 9. 2014, 09:09
A možná stojí za zmínku i katalog existujících kurzů na portále ipadvevyuce.cz
http://www.ipad…e-kurzy/

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.