Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Konec síťové neutrality?

Ikona informativni

Konec síťové neutrality?

Autor: Tomáš Chrstoš
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Článek informuje o aktuální problematice zachování rovného přístupu k internetu pro všechny uživatele i poskytovatele služeb v podobě internetové neutrality. Tato otázka se silně dotýká i online vzdělávání.
Klíčová slova: USA, OER, Barack Obama, internetová neutralita, FCC, volně dostupné výukové materiály

Poslední dobou se opět do popředí internetové komunity, převážně však té americké, dostává otázka internetové neutrality. Americký odvolací soud totiž v lednu 2014 rozhodl, že Federální komise pro komunikace (FCC) nemá právo po poskytovateli internetového připojení zásadu internetové neutrality požadovat. [1]

Co je internetová neutralita? Jedná se o to, že poskytovatelé internetového připojení dosud nesmějí jakkoli upřednostňovat obsah přenášených dat, to znamená, že stránku firmy X stáhnete stejně rychle jako stejně velkou stránku firmy Y, i když je firma X bohatá a ráda by zaplatila za lepší dostupnost své prezentace či obchodu. Toto pravidlo tedy zajišťuje naprostou rovnoprávnost pro všechny weby a technologie. V praxi to tedy znamená, že poskytovatelé internetového připojení nesmějí za přístup k datům vybírat. [2]

Jinými slovy poskytovatel internetu musí všechna data přenášet se stejnou prioritou. Nemůže dojít tedy k tomu, že by jeden datový paket dostal na síti přednost před jiným pouze na základě obsahu, původu, majitele nebo platby. Toto pravidlo se ovšem některým poskytovatelům internetového připojení nelíbí. Rádi by za prioritní přístup vybírali. To by znamenalo výrazné omezení konkurence, kdy velcí provozovatelé webů by si mohli zaplatit výsadní právo pro své služby a volně dostupné služby by byly v nevýhodě.

Samozřejmě, že princip síťové neutrality má své zastánce i odpůrce. Odpůrci tohoto principu zdůrazňují, že pokud provozovatelé sítí budou mít možnost dodatečného zisku, dojde k mnohem většímu rozvoji infrastruktury. Otázka je, zda by se zvýšené zisky těchto společností do lepšího rozvoje infrastruktury skutečně promítly?

Největší argument pro síťovou neutralitu je to, že tento princip podporuje inovace na internetu. V prostředí, kde každý datový paket má stejnou prioritu, je pro novou konkurenci mnohem jednodušší prosadit se proti zavedeným firmám. V prostředí, kde rychlý přístup k informacím mají pouze velcí poskytovatelé služeb, je velmi složité vytvářet pro malé provozovatele webový obsah. Takový obsah by také byl pro většinu lidí hůře dostupný a některé služby by nemusely vůbec fungovat.

Omezení síťové neutrality by mělo také fatální důsledky pro vzdělávání. Pokud by nová pravidla začala platit, měla by negativní důsledky pro vzdělávací instituce, které téměř neustále bojují s nedostatkem financí. Tyto instituce by si nemohly dovolit platit poskytovatelům internetu za nadstandardní služby a vzdělávací obsah na internetu od těchto institucí by byl hůře dostupný.

Mnoho volně dostupných webových služeb by mohlo být vytlačeno těmi, kteří svůj obsah nabízejí primárně pro zisk. Mnoho neziskových iniciativ, které poskytují zdarma knihy a učebnice, by tak bylo pro uživatele mnohem hůře dostupných. Mnohé školní knihovny, které poskytují služby online, by se dostaly do pozadí díky větším nakladatelstvím. [3] Pro žáky, jejichž školy mají své vzdělávací kurzy dostupné na webu a uzavřely smlouvu s nějakým poskytovatelem internetu, by mohl být obsah dostupný pouze v případě, že by měli připojení od stejného poskytovatele. Ve školství a vzdělávání by díky zrušení pravidla síťové neutrality nastal velmi významný průlom, kdy by se žákům ztížil přístup k informacím, snadno by získávali jen určité informace.

Rozhodnutí o zrušení síťové neutrality by také mělo vliv na ty školy, které se v posledních letech rozhodly přesunout mnoho školních aplikací, programů a dokumentů do cloudového prostředí. Toto rozhodnutí by zastavilo přesouvání dat do internetového prostředí, jelikož by si nemohly dovolit platit za lepší propustnost svých dat.

Podle nejnovějších zpráv se otevírá určitá naděje, že síťová neutralita nebude zrušena. Prezident USA Barack Obama se rozhodl potřebu síťové neutrality zachovat (viz Net Neutrality: President Obama's Plan for a Free and Open Internet). Podle něj opustit principy síťové neutrality znamená ohrozit internet tak, jak jej známe. Tato iniciativa je velmi potěšujícím krokem, avšak hlavní slovo má FCC, která definitivně rozhodne, zda zanechá internet jako svobodné médium dostupné pro všechny nebo zda se internet stane prostředím určeným výhradně pro byznys. Tento vývoj by nepochybně vedl k dalšímu fatálnímu zvětšování rozdílů mezi lidmi a byl by v přímém rozporu i s naší národní Strategií digitálního vzdělávání.

President Obama's Statement on Keeping the Internet Open and Free

Citace:
[1] - KASÍK, Pavel. Internet musí fungovat bez blokování a škrcení. Sám to nezvládnu. 2014. [cit. 2015-1-9]. Dostupný z WWW: [http://technet.idnes.cz/usa-obama-net-neutrality-0...].  
[2] - BERG, Michal. Co je síťová neutralita a proč by měla zajímat všechny uživatele internetu. 2014. [cit. 2015-1-9]. Dostupný z WWW: [http://www.datablog.cz/clanky/sitova-neutralita].  
[3] - IRWIN, Jessy. Why Net Neutrality Matters to Education. 2014. [cit. 2015-1-9]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/n/2014-04-29-why-net-neutr...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 16. 02. 2015
Zobrazeno: 3316krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CHRSTOŠ, Tomáš. Konec síťové neutrality?. Metodický portál: Články [online]. 16. 02. 2015, [cit. 2021-01-23]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19535/KONEC-SITOVE-NEUTRALITY.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: Pavlína HublováVloženo: 16. 02. 2015 13:17

Trochu mě článek vyděsil, ale to je asi dobře. Děkuji za zajímavý článek.

Autor: Ondřej NeumajerVloženo: 16. 02. 2015 22:15

Obsah článku zní skutečně trochu apokalipticky. Pravda ale je, že síťová neutralita je pro demokratický a necenzurovaný internet, jak ho známe dnes, dost zásadní. Je dobré ji ale nezužovat pouze na to, že by některé weby byly zpoplatněny či zpomaleny. Jiným rozměrem jejího porušování je upřednostňování některých typů paketů, např. videohovorů před přenosem rozsáhlých videí z videoserverů. Tím často provideři argumentují.

Autor: E KocourekVloženo: 17. 02. 2015 16:59

"Síťová neutralita je pro demokratický a necenzurovaný internet, jak ho známe dnes, dost zásadní", píše pan Ondřej Neumajer. Naopak nevnucovat providerům jakousi fiktivní "síťovou neutralitu" je dost zásadní pro svobodné podnikání. Není to první a jistě ani poslední příklad prudkého rozporu mezi svobodou a demokracií. Zdá se, že poručníci větru a deště - naposledy Barack Hussein Obama - jsou si vědomi propagandistické přitažlivosti slova svoboda, a proto svoje plány na znárodnění internetových serverů a přenosových linek hbitě zamaskovali heslem "svobodný Internet". Není to zas až tak překvapivé, spacákoví protagonisté vánoční televizní rebélie se také vydávali za bojovníky za svobodu projevu.


Jak to teda je se svobodou Internetu? Internet je označení na vysokém stupni abstrakce, a chce-li někdo posuzovat, komu Internet patří, zjistí, že žádný takový "Internet jako něčí majetek" neexistuje - jenom ty servery a kabely, případně přenosové satelity. Ty lze znárodnit. Lze na ně plácnout exekutorské nálepky, lze je zabavit a odvézt do policejního skladu. To vše lze. Ale přikázat majitelům, co s nimi mají dělat a jak je mají provozovat - jak si zřejmě představují keňští socialisté - to nejde.

Classifying the consumer broadband service as a public utility under Title II of the Telecommunications Act neboli prohlásit uživatelský přístup za veřejný statek. Až takhle daleko sahá přesvědčení zákonodárců, že do zákonů mohou napsat cokoli. Schválně, jak by to policie kontrolovala a vymáhala - museli by všichni provideři mít stejně rychlé (tedy, vlastně stejně pomalé!) servery? A za rychlejší server pokuta výtržníkovi!

 

"Poskytovatelé internetového připojení dosud nesmějí jakkoli upřednostňovat obsah přenášených dat, to znamená, že stránku firmy X stáhnete stejně rychle jako stejně velkou stránku firmy Y", píše se v článku. Není to pravda. Nesouvisí to s obsahem, ale s frekvencí přístupů. Majitel častěji zobrazovaných stránek platí víc, a je možné (či pravděpodobné?), že provider ty stránky umístí na server s jinými charakteristikami, nežli stránky neoblíbené. A že by provider nesměl upřednostnit více platícího zákazníka?

 

 

"Zrušení síťové neutrality by také mělo vliv na ty školy, které se v posledních letech rozhodly přesunout mnoho školních aplikací, programů a dokumentů do cloudového prostředí." -- To je špatné, že? Lepší by bylo, kdyby ty školy přišly na neprozřetelnost svého počínání samy.

 

"Opustit principy síťové neutrality znamená ohrozit internet tak, jak jej známe." -- Internet jak je známe je něco jako první láska. Fikce. Cosi, co přestalo existovat v tom okamžiku, kdy to vzniklo. Nevěřícím doporučuji experiment: vymyslete si nějaký zajímavý dotaz a každý rok ve stejný den - třeba 29. října - ten dotaz zadejte do vyhledávače. Myslíte, že každý rok dostanete stejnou odpověď?

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 17. 02. 2015 17:36

Nevím, co vlastně chtěl pan Kocourek říci. Vypadá to, že útočí na každého, Obamou počínaje a Neumajerem konče. Je to, podle mého názoru, na hraně porušení pravidel diskuze. Pokud ale chce říci, že nemáme šanci na stávajícím internetu realizovat nezizkové vzdělávací aktivity, pak je to hodně smutné. Budu bojovat do posledního dechu (spolu s naší Strategií) za to, aby to možné bylo!

Autor: E KocourekVloženo: 17. 02. 2015 17:48

Nemám nic (až tak zásadního) proti panu Neumajerovi, a pokud poukážu na to, že stojí na straně demokracie (zatímco já na straně opačné, na straně svobody), nedivil bych se, kdyby to sám pan Neumajer ochotně potvrdil.

Zda pan Brdička a jeho věrní mají či nemají šanci něco realizovat jsem neřešil a neřeším, v oprávněné obavě z nařčení z porušení pravidel. Pan Brdička možná neví, co zde sděluji já, ale snad ví, zda on sám nenabádá učitele používat postupy a prostředky (cloudové služby), které v budoucnu nebudou fungovat úplně podle jeho představ.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 17. 02. 2015 19:46

Nabádám učitele neustále sledovat, která služba je aktuálně vhodná, a tu využívat. Doby, kdy se používalo a učilo léta totéž, jsou nenávratně pryč. Znovu vyzývám pana Kocourka, aby nepoužíval útočné formulace. Je to zbytečné. Nerad bych se uchyloval k návrhu tyto příspěvky mazat. Děkuji!